Aarhus Universitets segl

Nr. 94 Miljømæssig evaluering af ydeevne for olieselskaberne

Rigét, F, Wegeberg, S., Fritt-Rasmussen, J., Gustavson, K. & Mosbech, A. 2017. Environmental performance evaluation for oil companies. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 24 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 94. http://dce2.au.dk/pub/TR94.pdf 

Sammenfatning 

I forbindelse med licensansøgninger vedrørende efterforskning og udvinding af kulbrinter i Grønland skal selskaberne fremsende en ansøgning om kvalifikationsgodkendelse til det Grønlandske Selvstyre. I denne godkendelse indgår bl.a. en vurdering af selskabernes miljøprofil. Nærværende rapport beskriver et system til at vurdere selskabernes miljømæssige performance, herunder et pointgivningssystem baseret på selskabernes statistiske data af udvalgte miljøindikatorer. Pointsystemet fordeler og sammenfatter point-scorer ud fra en fastlagt skabelon, hvorved en så objektiv og gennemsigtig vurdering som muligt af selskabernes miljøprofil kan opnås.