Aarhus Universitets segl

Nr. 91: Bedste praksis for genoprettelse af stenrev i Danmark (adfærdskodekser)

Dahl, K., Støttrup, J.G., Stenberg, C., Berggreen, U.C, Jensen, J.H. 2016. Best practice for restoration of stone reefs in Denmark (codes of conduct). Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 33 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 91. http://dce2.au.dk/pub/TR91.pdf

Sammenfatning

Denne rapport omhandler anbefalinger for alle faser af et stenrevs restaureringsprojekt baseret på erfaringer fra naturgenopretningsprojektet ’Blue Reef’ ved Læsø Trindel. Dokumentet omfatter en indledende identifikation af målsætninger for en restaurering og forslag til involvering af direkte berørte interessenter og den brede offentlighed. Rapporten identificerer også kilder til relevant information, der kan inddrages i den tidlige projektfase og påpeger risici, som bør tænkes ind i projektarbejdet. Endvidere præsenteres et sæt specifikke biologiske og miljømæssige målsætninger som, afhængig af hvilke man ønsker at fremme med projektet, kan påvirke det endelige design af de nye revstrukturer.

Rapporten omfatter også et sæt anbefalinger for selve konstruktionsfasen omfattende erhvervelse og placering af sten, hvorledes arbejdsområdet på havet markeres og de forpligtigelser, der må opfyldes for at sikre søsikkerheden ved genopretningsprojektets afslutning.

Endelig præsenterer rapporten forslag til overvågnings- og forvaltningsaktiviteter.