Aarhus Universitets segl

Nr. 71: Undersøgelse af vægttab ved alkoholkonservering af bundfauna

Hansen, J.L.S. & Fossing, H. 2015. Undersøgelse af vægttab ved alkoholkonservering af bundfauna. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 71. http://dce2.au.dk/pub/TR71.pdf

Sammenfatning

I 2014-2015 gennemførte Det Marine FagDataCenter på foranledning af Naturstyrelsen undersøgelser af alkoholkonservering af bundfauna, for at afklare, hvor stort et vægttab, der forekommer i det konserverede materiale, og hvordan det afhænger af opbevaringsperioden.  Der blev opsat 36 forsøg med 4 forskellige dyrerækker med 16 slægter af bunddyr. Dyrene blev konserveret i 70 % alkohol og vægttabet blev fulgt over 460 dage. Resultatet viste, at der efter det første vægttab indenfor et (til få) døgn efter konserveringen foregik et eksponentielt vægttab af dele af dyrenes biomasse med en gennemsnitlig rate på ca. 2,8 % om dagen (median 1,6 %). Forløbet af vægttabet kan beskrives med to labile og en stabil pulje af biomassen. I forbindelse med konserveringen skete der et hurtigt vægttab indenfor et (til få) døgn på 2-37 % (gennemsnit 15 %), som kan forklares med dræning af vand fra dyrenes væv. Herefter kan vægttabet beskrives med en generel model, der beskriver et eksponentielt vægttab mod en stabil biomasse. Modellerede parametre beskriver dels den alkohol-labile pulje af biomassen og den tilknyttede henfaldsrate samt den stabile pulje. Den alkohol-opløselige pulje varierede fra 5 til 80 % procent. Den samlede reduktion af biomassen, der sker som følge af alkoholkonserveringen, er op til en faktor 5.  Den alkoholopløselige pulje afhænger af det taxonomiske tilhørsforhold. Skalbærende bløddyr og pighuder har en mindre alkoholopløselig pulje. På baggrund af forsøget kan det afvises, at biomassevægten er stabil efter 3 måneders opbevaring. Efter 3 måneders opbevaring kan der forventes en yderligere reduktion i vægten med ca. 18 % for havbørsteorme og ca. 10 % for alle grupper samlet. Hvis den maksimale opbevaringstid øges fra 6 til 12 måneder reduceres biomassen yderligere med i gennemsnit 7 % for havbørsteorme og 1-3 % for de øvrige dyrrækker. Hvis gældende praksis ændres fra 12 til 6 måneders opbevaring, vil metodeskiftet betyde en vægtforøgelse på op til ca. 13 % for børsteormene og ca. 2-3 % for de øvrige dyregrupper. Hvis der anvendes askefri tørvægt, forventes den relative vægtændring for bløddyrene, at ligge tættere på den der blev observeret for børsteormene.