Aarhus Universitets segl

Nr. 54: Manual til rødlistevurdering af danske arter 2013-2019

Moeslund, J.E., Ejrnæs, R. & Wind, P. 2015. Manual til rødlistevurdering af danske arter 2013-2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 54. http://dce2.au.dk/pub/TR54.pdf

Sammenfatning

Denne manual angiver, hvordan rødlistevurderinger foretages i Danmark. Den gennemgår IUCN’s kriterier for rødlistning, som ligger til grund for Den Danske Rødliste, giver danske eksempler på brugen af disse og anviser hvordan et nyt IT-system, som implementerer IUCN’s kriterier, skal anvendes. Det nye system skal sikre en bedre objektivitet, sammenlignelighed og troværdighed i rødlistevurderingerne. Systemet giver desuden muligheder for at indtaste en række informationer brugerne af rødlisten har efterspurgt. Der er i systemet lagt vægt på at lette dataudtræk og gøre alle informationer så lette at søge frem som muligt.