Aarhus Universitets segl

Nr. 52: Undersøgelse af lokale bevægelser og flyvehøjder hos bramgæs ynglende på Saltholm, Danmark

Christensen, T.K., Clausen, P., Hounisen, J.P. & Fox, A.D. 2015. Undersøgelse af lokale bevægelser og flyvehøjder hos bramgæs ynglende på Saltholm, Danmark. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 52
http://dce2.au.dk/pub/TR52.pdf

Sammenfatning

Rapporten beskriver bevægelser og flyvehøjder hos bramgæs ynglende på Saltholm i Øresund ud fra data fra ti GPS-mærkede bramgæs. Undersøgelsesperioden dækker fra mærkning på reden i medio maj 2014 og frem til 30. november. Grundet afladning af GPS’ernes batterier er der ikke modtaget brugbare data i november måned. På baggrund af resultaterne opstilles en række fakta om bramgæssenes bevægelser, som vurderes væsentlige i relation til en vurdering af hvorvidt Saltholms ynglebestand af bramgæs udgør en risiko i forhold til flysikkerheden i og omkring Københavns lufthavn.