Aarhus Universitets segl

 

Christensen, T.K. & Hounisen, J.P. 2015. Vådområder, flyvepladser og risiko for bird strikes. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50. http://dce2.au.dk/pub/TR50.pdf

Sammenfatning

Rapporten udgør en opdatering af Teknisk anvisning nr. 23 fra DMU (Christensen & Hounisen 2006), omhandlende risikovurdering for bird strikes (kollisioner mellem fugle og fly) i danske lufthavne ved etablering af vådområder nær disse. Rapporten analyserer relationen mellem ændrede forekomster af søer og enge/moser indenfor lufthavnenes sikkerhedszoner på 13 km og forekomsten af bird strikes i perioden 2006-2013. Anbefalinger til placering og størrelse af vådområder i lufthavnenes sikkerhedszoner er opdateret på baggrund af rapportens resultater.