Aarhus Universitets segl

Nr. 92: Naturkapitalindeks for danske kommuner. Metodebeskrivelse og guide

Skov, Fl., Bladt, J., Dalby, L., Nygaard, B. & Ejrnæs, R. 2017. Naturkapitalindeks for danske kommuner. Metodebeskrivelse og guide. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 18 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 92.  http://dce2.au.dk/pub/TR92.pdf

Sammenfatning

I denne rapport beskrives et naturkapitalindeks, der viser naturtilstanden for alle danske kommuner. Et naturkapitalindeks er et diagram, der viser arealfordelingen på forskellige naturtyper og deres estimerede naturkvalitet. Naturkapitalindekset er udviklet i et projektsamarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet og Institut for Bioscience, Aarhus Universitet for projekt Biodiversitet Nu. Projektet er finansieret med støtte fra Aage V. Jensens Naturfond.