Aarhus Universitets segl

Nr. 75: Arealkort til sårbarhedsanalyser

Levin, G. 2016. Arealkort til sårbarhedsanalyser. Beskrivelse af anvendte data og rumlig model til etablering af arealkort til sårbarhedsanalyser. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 75.
http://dce2.au.dk/pub/TR75.pdf

Sammenfatning

Udarbejdelse af ét landsdækkende kort for arealanvendelse og arealdække, som kan anvendes i forbindelse med kortlægning af oversvømmelsestruede arealer.