Aarhus Universitets segl

Nr. 95: Basemap02. Teknisk dokumentation af en model for udarbejdelse af kort over arealanvendelse/jorddække for Danmark

Levin, G., Iosub, C.-I. & Jepsen, M.R. 2017. Basemap02. Technical documentation of a model for elaboration of a land-use and land-cover map for Denmark. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 64 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 95. http://dce2.au.dk/pub/TR95.pdf 

Sammenfatning

Som svar på en generel mangel på et nationalt kort over arealanvendelse/arealdække for Danmark, udarbejdede Aarhus og Københavns Universiteter i 2011 den første version af Basemap (Levin et al., 2012). Basemap var nyt i den forstand, at det kombinerede eksisterende geografisk information til et landsdækkede kort over arealanvendelse/arealdække. Derudover var Basemap dynamisk på den måde at anvendte modeller og data kunne tilpasses forskellige formål og forskningsbehov. Den første version af Basemap er blevet anvendt meget bredt indenfor både forskning og rådgivning af forskningsinstitutioner, offentlige styrelser og private virksomheder. I 2016 besluttede Danmarks Statistik at finansiere en opdateret version af Basemap for året 2016. Den anden version af Basemap adskiller sig fra den første ved at det meste af den oprindelige information fra de anvendte data er inkluderet i det endelige kort. Det betyder at objekternes oprindelige identifikationsnøgler er taget med i kortet. Dette sikrer muligheden for at knytte objekter samt arealanvendelses- og arealdækkeinformation til relevant information fra andre registre, såsom landbrugsregistret, personregistret, bygnings- og boligregistret og det centrale virksomhedsregister. For eksempel indeholder information fra landbrugsregistrene muligheden for at knytte marker til anden mark- og bedriftsspecifik information, såsom husdyrhold (antal dyr), arealdrift (fx udbringning af gødning og kemikalier) og tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. For at muliggøre sammenligning over tid, omfatter Basemap02 også en opdateret version for 2011, som er konsistent med 2016 kortet med hensyn til anvendte data og metoder.