Aarhus Universitets segl

Nr. 70: Anskydning af vildt. Undersøgelser 2013-2015

Holm, T.E., Haugaard, L., Madsen, J. & Clausen, K.K. 2015. Anskydning af vildt. Undersøgelser 2013-2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 70. http://dce2.au.dk/pub/TR70.pdf

Sammenfatning

Undersøgelserne af anskydninger i 2013-2015 tyder klart på, at de positive virkninger af Miljøministeriets ”Handlingsplan til forebyggelse af anskydning af vildt” er fastholdt for ederfugl og ræv. Der er intet i resultaterne, der tyder på, at andelen af anskudte individer igen er begyndt at stige, og det må fortolkes sådan, at de positive virkninger af Handlingsplanen er fastholdt. For kortnæbbet gås er andelen af fugle med indskudte hagl faldet siden 2011, men omkring hver femte kortnæbbede gås i populationen er stadig anskudt. Nye data om populationsstørrelse og antallet af nedlagte kortnæbbede gæs viser dog, at der i 2015 anskydes langt færre individer for hver fugl der nedlægges, sammenlignet med perioden før 1997, hvilket klart tyder på, at Handlingsplanen og informationskampagnen har haft en positiv virkning. For rådyr må det konstateres, at kun tre procent af dyrene i undersøgelsen havde hagl i kroppen, og at andelen af lettere anskudte rådyr i den danske bestand næppe vil kunne blive lavere.