Aarhus Universitets segl

Nr. 1 - 49

No. 49: Afprøvning af forslag til metode til konsekvensvurdering af ændret vandløbsvedligeholdelse. Ovesen, N.B., Larsen, S.E., Schlünsen, K., Moeslund, B. & Larsen, L.K. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 150 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 49.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (25,49 MB) 

No. 48: Технический доклад по проекту для AirQGovРегионального Пилотного Пректа № 3 (AirQGov:RPP3). Руководство по Thor-AirPAS - Системе оценки загрязнения воздуха. Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jørgen Brandt, Marlene Plejdrup, Ole-Kenneth Nielsen, Morten Winther, Olga Evdokimova, Allan Gross. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 54 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 48. 
Hele rapporten i pdf-format (4,2 MB)

No. 47: Erfaringer fra pilotprojekt om fangst, mærkning og telemetri på harer 2014. Sunde, P. & Haugaard, L. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 47.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1,56 MB) 

No. 46: Manual for THORAirPAS - air pollution assessment system. Technical project Report for AirQGov Regional Pilot Project 3 (AirQGov:RPP3). Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jørgen Brandt, Marlene Plejdrup, Ole-Kenneth Nielsen, Morten Winther, Olga Evdokimova, Allan Gross. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 51 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 46.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (4,39 MB)

Nr. 45: Vurdering af effekter af undervandsstøj på marine organismer. Del 2 – Påvirkninger. Tougaard, J. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 51 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 45.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (1,11 MB)

Nr. 44: Vurdering af effekter af undervandsstøj på marine organismer. Del 1 - Målemetoder, enheder og hørelse hos marine organismer. Tougaard, J. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 38 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 44.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (1,11 MB)

No. 43: Fastsættelse af baseline 2021. Effektvurdering af planlagte virkemidler og ændrede betingelser for landbrugsproduktion i forhold til kvælstofudvaskning fra rodzonen for perioden 2013-2021. Jensen, P.N. (red.), Blicher-Mathiesen, G., Rasmusen, A., Vinther. F.V., Børgesen, C.D., Schelde, K., Rubæk, G., Sørensen, P., Olesen, J.E. & Knudsen, L. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 76 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 43.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1,09 MB) 

No. 42: Landmanden som vandforvalter. Løsningsmodeller for klimatilpasning - kommunale inspirationsværktøjer og nyt forretningsområde for landbruget. Wiborg, I., Kronvang, B., Poulsen, J.B., Børgesen, C.D., Henriksen, H.J., Sonnenborg, T., Refsgaard, J.C., Sørensen, H.V., Jensen, K.M. & Jacobsen, T.V. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 80 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 42.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (20,18 MB) 

Nr. 41: Danmarks ynglebestand af skarver i 2014. Bregnballe, T. & Therkildsen, O.R. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 41.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (2,53 MB)

No. 40: Adaptive Harvest Management for the Svalbard Population of Pink-Footed Geese. 2014 Progress Summary. Johnson, F.A., Madsen, J. & Jensen,G.H. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 22 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 40.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (0,85 MB)

No. 39: Svalbard Pink-footed Goose. Population Status Report 2013-14. Madsen, J., Cottaar, F., Amstrup, O., Asferg, T., Bak, M., Bakken, J., Christensen, T.K., Hansen, J., Jensen, G.H., Kjeldsen, J.P., Kuijken, E., Nicolaisen, P.I., Shimmings, P., Tombre, I. & Verscheure, C. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 14 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 39.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (0,79 MB)

No. 38: Estimating land use/land cover changes in Denmark from 1990 – 2012. Technical documentation for the assessment of land use/land cover changes for estimation of carbon dioxide fixation in soil. Levin, G., Blemmer, M., Gyldenkærne, S., Johannsen, V.K., Caspersen, O.H., Petersen, H.S., Nyed, P.K., Becker, T., Bruun, H.G., Fuglsang, M., Münier, B., Bastrup-Birk, A. & Nord-Larsen, T 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 34 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 38.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (0,83 MB) 

No. 37: Danish contribution to the EU Water Framework Directive intercalibration phase 2. Henriksen, P., Josefson, A., Hansen, J.W., Krause-Jensen, D., Dahl, K. & Dromph, K. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 36 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 37.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1,07 MB) 

Nr. 36: Belastningsopgørelser i søer. Bjerring, R., Windolf, J., Kronvang, B., Sørensen, P. B., Timmermann, A., Kjeldgaard, A., Larsen, S. E., Thodsen & H., Bøgestrand, J. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 102 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 36.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (5,98 MB)

Nr. 35: Ynglefugle i Vejlerne 2013. Kjeldsen, J.P. & Nielsen, H.H. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 35.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (2,53 MB)

Nr. 34: Fysiologisk baseret farmaco-kinetisk modellering af kontaminanter i mennesker - et redskab som kan forbedre vurdering af belastning og effekter af kontaminanter på arktiske befolkningsgrupper. Gustavson, K., Rigét, F., Dietz, R., Sonne, C., Krüger, T. & Bonefeld-Jørgensen, E. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 34.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1,00 MB)

No. 33: Statistical aspects in relation to Baltic Sea Pollution Load Compilation. Task 1 under HELCOM PLC-6. Larsen, S.E. & Svendsen, L.M. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 34 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 33.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (1,38 MB)

No. 32: Seabird colonies in the Melville Bay, Northwest Greenland II. Final survey in August 2013. Boertmann, D. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 24 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 32.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,32 MB) 

Nr. 31: Landbaseret tilførsel af kvælstof og fosfor til danske fjorde og kystafsnit, 1990-2011. Windolf, J., Timmermann, A., Kjeldgaard, A., Bøgestrand, J., Larsen, S.L. & Thodsen, H. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 110 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 31.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (16,29 MB)

No. 30: Monitoring the vegetation recovery in Østerild Plantage 2013. Part 1. Wind, P. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 40 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 30.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (3,53 MB)

No. 29: Svalbard Pink-footed Goose. Population Status Report 2012-13. Madsen, J., Cottaar, F., Nicolaisen, P.I., Tombre, I., Verscheure, C. & Kuijken, E. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 12 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 29.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (0,34 MB)

No. 28: Adaptive Harvest Management for the Svalbard Population of Pink-Footed Geese. Assessment for the 2013-2015 hunting seasons. Johnson, F.A. & Madsen, J. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 20 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 28.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (0,37 MB)

Nr. 27: Report on the HELCOM PLC6 intercalibration. Lassen, P. & Larsen, M.M. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 138 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 27.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (1,14 MB)

Nr. 26: Danmarks ynglebestand af skarver i 2013. Bregnballe, T., Hyldgaard, A.M. & Therkildsen, O.R. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 26.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,14 MB)

Nr. 25: Botanical investigations related to the Isua mining project, 2011-2012. Bay, D. & Simonsen, C.E. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 38 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 25.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (4,38 MB)

Nr. 24: Opgørelse for plejekrævende naturarealer. Beskrivelse af anvendt data og metode samt præsentation af resultater for opgørelse over arealstørrelser af plejekrævende naturarealer i Danmark. Levin, G. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 31 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 24.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1,20 MB)

Nr. 23: Ynglefugle i Vejlerne 2012. Nielsen, H.H. & Kjeldsen, J.P. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 38 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 23.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (2,54 MB)

Nr. 22: National reports from the 2012 breeding census of Great Cormorants Phalacrocorax carbo in parts of the Western Palearctic. IUCN-Wetlands International Cormorant Research Group Report. Bregnballe, T., Lynch, J., Parz-Gollner, R., Marion, L., Volponi, S., Paquet, J-Y. & van Eerden, M.R. (eds.) 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 106 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 22.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (25,17 MB)

Nr. 21: Opgørelse af emissioner og antal partikler på forpladsen i Københavns Lufthavn. Winther, M., Ellermann, T., Massling, A., Løfstrøm, P, Nøjgaard, J. K., Ketzel. M. & Kousgaard, U. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 84 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 21.
Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (11,47 MB)

Nr. 20: Projekt ”skjulte kontroller”. Lassen, P., Juhler, R.K. & Linneberg, M.S. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 20.
Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (0,62 MB)

Nr. 19: Nye kontaminanter med relevans for det grønlandske miljø. Vorkamp, K. & Rigét, F.F. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 112 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 19.
Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (1,79 MB)

Nr. 18: Human uses, pressures and impacts in the eastern North SeaAndersen, J.H. & Stock, A. (eds.), Mannerla, M., Heinänen, S. & M. Vinther, M. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy. 136 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 18.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (7,10 MB)

Nr. 17: Interkalibrering af fytoplanktonundersøgelser i marine områder 2012. Jakobsen, H.H. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 17.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (461 KB)

Nr. 16: A glossary of terms commonly used in the Marine Strategy Framework Directive. Andersen, J.H., Hansen, J.W., Mannerla, M., Korpinen, S. & Reker, J. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 32 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 16.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (0,75 MB)

Nr. 15: Assessment of the air quality at the apron of Copenhagen Airport Kastrup in relation to the occupational environment. Ellermann, T., Massling, A., Løfstrøm, P, Winther, M., Nøjgaard, J. K. & Ketzel. M. 2012. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 51pp. - Technical report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 15. 
Summary | Hele rapporten i pdf-format (3,06 MB)

Nr. 14: Forekomst af ynglefugle i Skjern Enge projektområde i 2011. Amstrup, O., Bak, M. & Holm, T.E. 2012. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 14.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (0,94 MB)

Nr. 13: Analyse af behovet for græsning og høslæt på beskyttede naturarealer. Areal, biomasse og antal græsningsdyr. Nygaard, B., Levin, G., Bladt, J., Holbeck, H.B., Brøndum, W., Spelth, P. & Ejrnæs, R. 2012. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 78 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 13.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (2,31 MB)

Nr. 12: Omkostninger ved hensigtsmæssig drift og pleje af arealer med naturplejebehov indenfor Natura 2000 og Naturbeskyttelseslovens §3. Hasler, B., Chistensen, L.P., Martinsen, L., Källstrøm, M, Levin, G., Dubgaard, A. & Jespersen H.M.L. 2012. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 52 s. Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 12. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (2,87 MB)

Nr. 11: Basemap, Technical documentation of a model for elaboration of a land-use and land-cover map for Denmark. Levin, G., Jepsen, M.R. & Blemmer, M. 2012. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 47 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 11. 
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1,74 MB)

Nr. 10: Resultater fra Naturstyrelsens opdatering af § 3-beskyttede naturområder - pilotregistreringen 2011. Nygaard, B., Fredshavn, J.R. & Ejrnæs, R. 2012. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 56 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 10.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (2,01 MB)

Nr. 9: Sammenligning af NO2-målinger og OSPM-beregninger for 10 gadestrækninger i København. Ellermann, T., Ketzel, M. & Solvang Jensen, S. 2012. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 9. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (1,45 MB)

Nr. 8: Miljøpåvirkning fra stenknuseværker i Grønland – støv og støj. Gustavson, K. 2012. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 8.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (2,01 MB)

Nr. 7: Projection of SO2, NOx, NH3 and particle emissions - 2010-2030. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Nielsen, M., Fauser, P., Hoffmann, L., Hjelgaard, K. & Gyldenkærne, S. 2012. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 122 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 7. 
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1,95 MB)

Nr. 6: Ynglefugle i Vejlerne 2011. Kjeldsen, J.P. & Nielsen, H.H. 2011. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 6.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (0,9 MB)

Nr. 5: Undersøgelse af luftforureningen på forpladsen i Københavns Lufthavn Kastrup i relation til arbejdsmiljø. Ellermann, T., Massling, A., Løfstrøm, P, Winther, M., Nøjgaard, J. K. & Ketzel. M. 2011. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 148 s. – Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 5.
Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (6,08 MB)

Nr. 3: Supplerende målinger til luftovervågning under NOVANA – benzen og PAH. Ellermann, T., Nøjgaard, J.K. & Bossi, R. 2011. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 42 s. – Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 3.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1,23 MB)

Nr. 2: Herbivore influences on ecosystem functioning. Establishment of musk ox exclosures at Zackenberg. Schmidt, N.M., Krogh, P.H. & Forchhammer, M.C. 2011. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 20 pp. - Technical Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy No. 2. 
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1,7 MB)

Nr. 1: Anskydning af vildt. Nye undersøgelser 2008-2011. Holm, T.E., Madsen, J. & Haugaard, L. 2011. Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. 16 s. – Teknisk rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 1.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (0,9 MB)