Aarhus Universitets segl

Nr. 78: Optælling af gæs, havænder og andet dyreliv i Diskobugt-området, vest for Grønland, Juli 2015

Boertmann, D. & Petersen, I.K. 2016. Aerial survey of geese, seaducks and other wildlife in the Disko Bay area, West Greenland, July 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 26 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 78. http://dce2.au.dk/pub/TR78.pdf

 

Sammenfatning

 

Her rapporteres resultaterne af en flybåren optælling af fugle i Disko Bugt-området i Vestgrønland i juli 2015. Optællingen var en del af et forskningsprogram, som skal levere information til en strategisk miljøvurdering af olieaktiviteter, idet Diskø-øen og den yderste halvdel af Nuussuaq-halvøen planlægges åbnet for olieefterforskning i efteråret 2016. Optællingen bekræftede, at de tidligere lokaliserede vigtige områder for fældende grønlandske blisgæs stadig var vigtige for bestanden. Denne er i alvorlig tilbagegang, hvilket også kunne ses på optællingsresultaterne i de enkelte områder. Desuden optaltes fældende ederfugle langs kysterne, og her kunne det konstateres, at der var tre gange så mange som ved en helt tilsvarende optælling på samme tidspunkt i 1998. Dette er formentlig et resultat af en ændring i jagtreglerne i 2001, hvor forårsjagten blev begrænset væsentligt.