Aarhus Universitets segl

Nr. 65: Ammoniakdepositionen og lugteksponeringen omkring stalde

Løfstrøm, P. 2015. Ammoniakdepositionen og lugteksponeringen omkring stalde. Simple meteorologiske parametre med størst betydning. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 73 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 65. http://dce2.au.dk/pub/TR65.pdf

Sammenfatning

For udvalgte meteorologiske parametre, som er forholdsvis simple at måle lokalt, er det undersøgt, hvordan parametrene dels kan beskrive størrelsen af depositionen af ammoniak omkring stalde med mekanisk ventilation, og dels hvordan parametrene kan beskrive de største lugtkoncentrationer i omgivelserne. Det er undersøgt, hvor stor en reduktion i depositionen og lugtbelastningen, der kan opnås ved at rense luften fra stalden under forskellige intervaller af meteorologiske parameterværdier.