Aarhus Universitets segl

Nr. 90: Miljøundersøgelser på Disko og Nuussuaq, Vestgrønland, august 2015

Wegeberg, S., Simonsen, C.E., Nymand, J., Loya, W., Bay, C., Clausen, D.S., Hansen, Jannik & Boertmann, D. 2016. Miljøundersøgelser på Disko og Nuussuaq, Vestgrønland, august 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 90 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 90. http://dce2.au.dk/pub/TR90.pdf

 

Sammenfatning

Her rapporteres resultaterne af to baggrundsstudier udført på Disko og Nuussuaq i Vestgrønland. Begge bidrager med baggrundsviden til udarbejdelsen af en strategisk miljøvurdering af olieefterforskningsaktiviteter i området. Der var tale om 1/ at vurdere tidligere oprydningstiltag og retablering af skader på terræn og vegetation ved besigtigelse af to steder, hvor der tidligere er udført mineral- og olieefterforskning og 2/ vegetationsundersøgelser på fire stationer med det formål at tilvejebringe viden til tolkning af satellitoptagelser af landskabet.