Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 86: Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb

Kristensen, E.A., Jepsen, N., Nielsen, J. & Koed, A. 2014. Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 62 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86. http://dce2.au.dk/pub/SR86.pdf

Sammenfatning 

Til forberedelse af næste generations vandplaner blev virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb foreslået af Naturstyrelsens Vandløbsforum. I alt 19 forskellige virkemidler blev foreslået og disse blev derefter faglig vurderet af eksperter fra Aarhus Universitet, DTU-Aqua og Orbicon. Vurderingen blev foretaget ved at beskrive de forventede effekter af de enkelte virkemidler på de 3 biologiske kvalitetselementer der skal anvendes i næste generation vandplaner – planter, smådyr og fisk. Der blev lagt vægt på dokumenterede effekter, men ekspertvurderinger blev også anvendt. Størstedelen af de 19 foreslåede virkemidler blev vurderet positivt (16 virkemidler), mens 3 virkemidler blev vurderet negativt i forhold til sandsynligheden for målopfyldelse for 1 eller flere af de 3 biologiske kvalitetselementer.

Efter den faglige vurdering blev omkostningsniveauet for de foreslåede virkemidler undersøgt gennem en spørgeskemaundersøgelse. Skemaet blev sendt til samtlige danske kommuner og skemaet havde mulighed for indrapportering af alle omkostninger forbundet med de enkelte virkemidler. Indrapporteringen blev baseret op allerede udførte projekter, hvilket gjorde prissætningen så realistisk som muligt. Ud over omkostninger var det også muligt at oplyse om omfanget af vandløbsnære arealer påvirket af indgrebet. Der blev modtaget oplysninger fra 99 individuelle projekter fordelt på 11 af de foreslåede virkemidler fra 22 kommuner. Baseret på dette datamateriale var det muligt at opstille robuste omkostningsestimater for en række af de foreslåede virkemidler, mens de indsamlede virkemidler for andre var utilstrækkeligt til at prissætningen kunne gøres robust.