Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 98: Bevaringsstatus for naturtyper og arter

Jesper Fredshavn, Bjarne Søgaard, Bettina Nygaard, Liselotte Sander Johansson, Peter Wiberg-Larsen, Karsten Dahl, Signe Sveegaard, Anders Galatius, Jonas Teilmann. 2014. Bevaringsstatus for naturtyper og arter. Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 54 s. Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 98. http://dce2.au.dk/pub/SR98.pdf

Sammenfatning

Hvert sjette år skal Danmark jf Habitatdirektivets Artikel 17 rapportere bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU-kommissionen. Denne rapport er et kort overblik over den fremsendte database. Af de 60 rapporterede naturtyper er 90 procent i enten stærkt ugunstig eller moderat ugunstig status og af de 82 rapporterede arter er 39 procent stærkt eller moderat ugunstige. For både naturtyper og arter bygger vurderingen af bevaringsstatus på en række delstatus, der fremgår af rapporten.