Aarhus Universitets segl

Nr. 201-250

No. 250: Danish emission inventories for agriculture. Inventories 1985 – 2015. Albrektsen, R., Mikkelsen, M.H. & Gyldenkærne, S. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 190 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 250.
Summary | Sammenfatning | Report ( 3,29 MB)

No. 249: New and updated time trends of persistent organic pollutants and their effects on eggs of peregrine falcons (Falco peregrinus) from South Greenland. Vorkamp, K., Falk, F., Møller, S., Rigét, F.F., Bossi, R. & Sørensen, P.B. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 80 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 249.
Summary | Sammenfatning | Report (1,81 MB)

Nr. 248: Kortlægning af levesteder med forslag til målsætning og tilstandsvurdering for rastende vandfuglearter. Arter tilknyttet bundvegetation, enge og moser. Clausen, P., Therkildsen, O.R., Nielsen, R.D. & Holm, T.E. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 120 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 248.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (16,45 MB)

No. 247: The effect of simulated seal scarer sounds on harbour porpoises. Hermannsen, L., Mikkelsen, L, and Tougaard, J. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 40 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 247.
Summary | Sammenfatning | Report (2,24 MB)

Nr. 246: Udbredelse og udvikling af ammoniakfølsom natur. Levin, G & Nygaard, B. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 246.
Sammenfatning | Rapporten (2,36 MB)

Nr. 245: Taiwanese white dolphins and offshore wind farms. Tougaard, J. & Mikaelsen, M.A. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 52 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 245.
Summary | Report (2,88 MB)

No. 244: Projection of greenhouse gases 2016-2035. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Hjelgaard, K., Nielsen, M., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Gyldenkærne, S. & Thomsen, M. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 126 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 244.
Summary | Sammenfatning | Report (6,63 MB)

Nr. 243: Miljøundersøgelser ved Mestersvig 2014. Aastrup, P., Bach, L., Søndergaard, J. & Gustavson, K. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 36 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 243.
Eqikkaaneq | Sammenfatning | Summary | Rapporten (7,84 MB)

Nr. 242: Review af det videnskabelige grundlag for færdselsregler i følsomme områder for dyrelivet i Grønland. Frederiksen, M., Boertmann, D., Labansen, A., Laursen, K., Loya, W.M., Merkel, F., Mosbech, A. & Aastrup, P. 2017.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 62 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 242.
Sammenfatning | Summary | Eqikkaaneq | Rapporten (0,75 MB)

No. 241: Estimation of Nitrogen Concentrations from root zone to marine areas around the year 1900. Jensen, P.N. (Ed.) 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 126 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 241.
Summary | Sammenfatning | Report (14,66 MB)

Nr. 240: Validering af luftkvalitetsmodellen OML-Highway. Jensen, S.S., Ketzel, M., Im, U., Løfstrøm, P., Poulsen, M.B., Monies, C., Ellermann, T. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 49 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 240.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (2,67 MB)

Nr. 239: Fældende havdykænders antal og fordeling i Sejerøbugten i relation til menneskelige forstyrrelser. Petersen, I.K., Nielsen, R.D., Therkildsen, O.R. & Balsby, T.J.S. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 38 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 239.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (24,37 MB)

No. 238: Marine mammals in Finnish, Russian and Estonian waters in relation to the Nord Stream 2 project. Expert Assessment. Sveegaard, S., Galatius, A. & Tougaard, J. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 80 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 238.
Summary | Report (3,42)

No. 237: Marine mammals in the Swedish and Danish Baltic Sea in relation to the Nord Stream 2 project. Sveegaard, S., Teilmann, J. & Tougaard, J. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 68 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 237.
Summary | Report (7,30 MB)

No. 236: Marine mammals in the Baltic Sea in relation to the Nord Stream 2 project. - Baseline report. Teilmann, J., Galatius, A. & Sveegaard, S. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 52 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 236.
Summary | Report (5,16 MB)

Nr. 235: Danske råstofsøer - vandkvalitet og biologisk tilstand. Søndergaard, M. og Lauridsen, T.L. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 92 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 235.
Sammenfatning | Rapporten (11,52 MB)

No. 234: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2016. Ellermann, T., Nygaard, J., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M., Massling, A., Bossi, R. & Jensen, S.S. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 78 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 234.
Summary | Sammenfatning | Report (8,23 MB)

No. 233: The Particle Project 2014-2016. Nøjgaard, J. K., Massling, A., Ellermann, T., 2017.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 40 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 233.
Summary | Sammenfatning | Report (2,08 MB)

No. 232: Second year post-construction monitoring of bats and birds at Wind Turbine Test Centre Østerild. Therkildsen, O.R. & Elmeros, M. (Eds.). 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 142 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 232.
Summary | Sammenfatning | Report (7,05 MB)

No. 231: Denmark's National Inventory Report 2017. Emission Inventories 1990-2015 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Thomsen, M., Hjelgaard, K., Fauser, P., Bruun, H.G., Johannsen, V.K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Callesen, I., Caspersen, O.H., Rasmussen, E., Petersen, S.B., Baunbæk, L. & Hansen, M.G. 2017. Aarhus University, DCE –Danish Centre for Environment and Energy 890 pp. Scientific Report from DCE –Danish Centre for Environment and Energy No. 231.
Summary | Sammenfatning | Report (24,83 MB)

No. 230: A chemical environmental screening study at the former Qullissat coal mine, West Greenland in 2015. Søndergaard J, Wegeberg S, Boertmann D, Bach L, Lassen P, Clausen DS, Mosbech A 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 50 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 230.
Eqikkaaneq | Sammenfatning | Summary | Report (2,75 MB)

Nr. 229: Evaluering af kloge fødevareindkøb - lokale og økologiske offentlige fødevareindkøb.
Pedersen, A.B. & Jensen, A. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 90 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 229.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (8,27 MB)  

Nr. 228: Naturpleje og arealstørrelser med særligt fokus på Natura 2000 områderne. Fløjgaard, C., Bladt, J. & Ejrnæs, R. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 58 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 228.
Sammenfatning | Rapporten (13,53 MB)

Nr. 227: Biodiversitet og økologisk rum i agerlandet – en undersøgelse af markvildttiltagenes biodiversitetseffekt. Oddershede, A., Høye, T.T., Frøslev, T.G. & Ejrnæs, R. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 62 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 227.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (3,48 MB)

Nr. 226: Udvikling og afprøvning af metode til modellering af økosystemtjenester og biodiversitetsindikatorer - med henblik på kortlægning af synergier og konflikter ved arealtiltag. Termansen, M., Konrad, M., Levin, G., Hasler, B., Thorsen, B.J., Aslam, U., Andersen, H.E., Bojesen, M., Lundhede, T.H., Panduro, T.E. & Strange, N. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 81 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 226.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (1,51 MB)

Nr. 225: Helbredseffekter og relaterede eksterne omkostninger af luftforurening i Aarhus Kommune. Jensen, S.S., Brandt, J., Christensen, J.H., Ketzel, M. 2017.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 76 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 225.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (5,48 MB)

Nr. 224: Undersøgelse af forekomsten af flodperlemusling (Margaritifera margaritifera) i Varde Å ved brug af eDNA. Andersen, L.W. & Wiberg-Larsen, P. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 224.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (1,71 MB)

Nr. 223: A new Danish macroinvertebrate index for lakes - a method to assess ecological quality. Wiberg-Larsen, P. & Rasmussen, J.J. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 38 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 223.
Summary | Sammenfatning | Rapporten (1,25 MB)

No. 222: Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2015. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Albrektsen, R., Hjelgaard, K., Bruun, H.G. & Thomsen, M. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 475 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 222.
Summary | Sammenfatning | Report (17,59 MB)

No. 221: Oil spill response in Greenland: Net Environmental Benefit Analysis, NEBA, and environmental monitoring. Wegeberg, S., Frit-Rasmussen, J. & Boertmann, D. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 92 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 221.
Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Report (3,21 MB)

Nr. 220: Kildesortering i etageejendomme. Husholdninger og affaldsansvarlige. Petersen, L.K. & Kristiansen, T.N.B. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 68 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 220.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (1,06 MB)

No. 219: Projection of SO2, NOx, NMVOC, particulate matter and black carbon emissions - 2015-2030. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M., Hjelgaard, K., Nielsen, M., Winter, M., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Fauser, P. & Gyldenkærne, S. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 145 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 219.
Summary | Sammenfatning | Report (3,74 MB)

No. 218: Baffin Bay. An updated strategic Environmental Impact Assessment of petroleum activities in the Greenland part of Baffin Bay. Boertmann, D. & Mosbech, A. (eds.) 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 320 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 218.
Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Report (24,00 MB)

Nr. 217: Kildeopgørelse, helbredseffekter og eksterne omkostninger af luftforurening i København. Jensen, S.S., Brandt, J., Plejdrup, M.S., Nielsen, O.-K. & Andersen, M.S. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 58 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 217.
Sammenfatning | Rapporten (1,80 MB)

Nr. 216: Store Hellefiskebanke, Grønland. Miljøvurdering af oliespild samt potentialet for oliespildsbekæmpelse. Wegeberg, S., Rigét, F., Gustavson, K. & Mosbech, A. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 98 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 216.
Sammenfatning | Summery | Eqikkaaneq | Rapporten (8,08 MB)

No. 215: Seabirds and Marine Mammals in Southeast Greenland II, Results from a survey between Scoresby Sound and Tasiilaq in July and August 2016. Boertmann, D. & Rosing-Asvid, A. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 40 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 215.
Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Report (22,05 MB)

Nr. 214: Samfunds- og sektorøkonomisk analyse af vandmiljøindsatsen i Landdistriktsprogrammet (LDP) og Fiskeriprogrammet (EHFF). Analyse af mulighederne for at opgøre de økonomiske effekter baseret på det eksisterende vidensgrundlag. Hasler, B., Dubgaard, A., Eberhardt, J.M., Koed, A., Martinsen, L., Nielsen, J., Støttrup, J. & Wisz, M. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 104 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 214.
Sammenfatning | Summary | Report (1,47 MB)

Nr. 213: Geografiske analyser af § 3-registrerede arealer. Analyser af overlap mellem § 3-registrerede arealer og andre geografiske data. Levin, G. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 47 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 213.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (5,40 MB)

Nr. 212: Ny kontrolmetode for udledninger fra ferskvandsdambrug. Svendsen, L.M. & Larsen, S.E. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 88 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 212.
Sammenfatning | Rapporten (1,33 MB)

Nr. 211: Vandmiljø og Natur 2015. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Jensen, P.N., Boutrup, S., Fredshavn, J.R., Nielsen, V.V., Svendsen, L.M., Blicher-Mathiesen, G., Thodsen, H., Johansson, L.S., Hansen, J.W., Nygaard, B., Søgaard, B., Holm, T.E., Ellermann, T., Thorling, L. & Holm, A.G. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 56 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 211.
Sammenfatning | Rapporten (4,11 MB)

Nr. 210: Fugle 2015. NOVANA. Holm, T.E., Clausen, P., Nielsen, R.D., Bregnballe, T., Petersen, I.K., Mikkelsen, P., Bladt, J., Kotzerka, J. & Søgaard, B. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 142 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 210.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (32,44 MB)

Nr. 209: Arter 2015. NOVANA. Søgaard, B., Wind, P., Bladt, J.S., Mikkelsen, P., Therkildsen, O.R., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Galatius, A., Svegaard, S. & Teilmann J. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 126 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 209.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (17,25 MB)

Nr. 208: Marine områder 2015. NOVANA. Hansen, J.W. (red.) 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 148 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 208.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (11,61 MB)

Nr. 207: Søer 2015. NOVANA. Johansson, L.S., Søndergaard, M., Jeppesen, E., Landkildehus, F., Kjeldgaard, A., Sortkjær, L., Windolf, J. & Bøgestrand, J. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 90 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 207.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (4,18)

Nr. 206: Vandløb 2015. NOVANA. Thodsen, H., Windolf, J., Rasmussen, J., Bøgestrand, J., Larsen, S.E., Tornbjerg, H., Ovesen, N.B., Kjeldgaard, A. & Wiberg-Larsen, P. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 68 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 206.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (4,06 MB)

Nr. 205: Landovervågningsoplande 2015. NOVANA. Blicher-Mathiesen, G., Rasmussen, A., Rolighed, J., Andersen, H.E., Carstensen, M.V., Jensen, P.G., Wienke, J., Hansen, B. & Thorling, L. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 168 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 205.
Sammenfatning | Rapporten (5,00 MB)

Nr. 204: Atmosfærisk deposition 2015. NOVANA. Ellermann, T., Bossi, R., Nygaard, J., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 70 s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 204.
Sammenfatning | Rapporten (5,36 MB)

No. 203: Review on environmental risk assessment of mining chemicals used for mineral separation in the mineral resources industry and recommendations for Greenland. Bach, L., Nørregaard, R.D., Hansen, V. & Gustavson, K. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 34 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 203.
Imaqarniliaq | Sammenfatning | Summary | Report (1,13 MB)

No. 201: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2015. Ellermann, T., Nygaard, J., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M., Massling, A. & Jensen, S.S. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 65 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 201.
Summary | Sammenfatning | Report (4,06 MB)