Aarhus Universitets segl

2024

Nr. 07: Effects of artificial reefs on marine mammals. Construction and placement of the artificial reef. Sveegaard, S., Teilmann, J. & Tougaard, J. 2024. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 16 s. – Scientific note no. 2024|07

Nr. 06: Undersøgelser af forekomsten af marsvin på Taarbæk Rev – Statusnotat 2023. Sveegaard S. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 9 s. - – Fagligt notat nr. 2024|06

Nr. 05: Faktorer der influerer på forsikringsudbetalinger i forbindelse med stormflod og skybrud i Danmark. Panduro T.E. & Abate T. G. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - – Fagligt notat nr. 2024|05

Nr. 03: Validation of macroalgae indicators with observations from deeper depths. Sampling diver observations at deeper depths and estimation of macroalgae indicators. Carstensen, J. 2024. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 18 s. – Scientific note no. 2024|03

Nr. 02: Vurdering af Delprogram for luft under NOVANA i forhold til EU’s forslag til nyt luftkvalitetsdirektiv – opdatering 2024. Ellermann T. & Jensen S S. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 27 s. – Fagligt notat nr. 2024|02