Aarhus Universitets segl

2022

31. december 2022: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – 2. kvartal 2022. Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. – Notat nr. 2022|90.

31. december 2022: Validering af natureffekt af Friland Naturpleje. Ejrnæs, R. & Dalby, L. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24s. – Fagligt notat nr. 2022|91.

22. december 2022:  Notat om nitratudvaskning og nitratkoncentrationer i jord og drænvand for korn efterfulgt af vinterkorn eller efterafgrøder målt i landovervågningen. Blicher-Mathiesen, G. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 18 s. – Fagligt notat nr. 2022|92

22. december 2022: Effekt for luftkvalitet og helbredseffekter af skærpede miljøzoner og forbud mod ældre brændeovne i Københavns Kommune. Steen Solvang Jensen. 2022.Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 23 s.- – Fagligt notat nr. 2022|80.

19. december 2022: Forundersøgelse af datagrundlag i forbindelse med økonomiske konsekvensanalyser for undervandsstøj. Hasler, B. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 16 s. Fagligt notat nr. 2022|88.

16. decemcer 2022: Indikatorer for bifangst af havfugle. Oversigt over data og vurdering af grundlaget for udarbejdelse af indikatorer.Frederiksen, M., Glemarec, G. & Petersen, I:K. 2022  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 16 s. - Fagligt notat nr. 2022|82. Appendiks

16. december 2022: Årsager til år til år forskelle i de beregnede tilførsler af vand og næringsstoffer til havet imellem forskellige NOVANA-opgørelser. Thodsen, H. & Tornbjerg. H. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 174 s. – Fagligt notat nr. 2022|72.

15. december 2022:  Opdatering af områder med ynglende, rastende og fældende gæs. Boertmann, D., Johansen, K.L, & Mosbech, A. 2022.. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 13 s. – Rådgivningsnotat no. 2022|85. In English: Update of goose breeding, staging and moulting areas.In Greenlandic: Kalaallit Nunaanni nerlerit manniliorfii, qasuerserfii mamaarfiisalu sumiiffii pillugit paasissutissanik nutarterineq

15. december 2022: Opdatering af områder med fældende havdykænder i Grønland. Boertmann, D., Johansen, K.L, Mosbech, A., & Merkel, F.R. 2022. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 13 s. – Rådgivningsnotat no. 2022|84.  In English: Update of moulting areas for seaducks. In Greenlandic: Kalaallit Nunaanni qeerlutuut meqquisa katagaaffiisa sumiinneri pillugit p aasissutissat nutartikkat.

13. december 2022: Ynglefugle på Tipperne 2022. Thorup, O. & Bregnballe, T 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 16 s. – Fagligt notat nr. 2022|86.

8. decenber 2022:. Vurdering af mulige miljøkonsekvenser efter udslip af genetisk modificeret imperfekt svamp. Niels Bohse Hendriksen. 2022 Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Fagligt notat nr. 2022|83.

8. december; Vurdering af Delprogram for luft under NOVANA i forhold til EU’s forslag til nyt luftkvalitetsdirektiv. Thomas Ellermann. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. – Fagligt notat nr.2022|77. 

2. december 2022: Opdatering af beskyttelseszoner omkring havfuglekolonier. Johansen, K.L., Boertmann, D., Mosbech, A., Merkel, F.R., Labansen, A.L. & Zinglersen, K.B. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 12 s. – Fagligt notat nr. 2022|78.  In English: Update of protection zones around seabird. In Greenlandic:Innat timmiaqarfiit eqqissisimatinneqarneri pillugit paasissutissat.

2. december 2022: Iltsvind i danske farvande 27. oktober – 24. november 2022. Jens Würgler Hansen & David Rytter. 2022.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. Rådgivningsnotat nr. 2022|81.

1. december 2022: Vurdering af luftkvalitet i Danmark sammenholdt med målsætninger i EU’s forslag til nyt luftkvalitetsdirektiv. Thomas Ellermann. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. – Fagligt notat nr. 2022|76.

25. november 2022: Årsnotat – dumpede våben i danske farvande. 2022.  Hans Sanderson 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 7 s. – Fagligt notat nr. 2022|79..

23. november 2022: Forslag til luftmåleprogram for overvågning af luftkvalitet i Nuuk. Ellermann, T. &  Nordstrøm, C. 2022.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 17 s.  – Fagligt notat nr. 2022|71. 

14. november 2022: Havfugle i NatureMap. Tekniske noter til data-projekt om opdatering af den geografiske information i havfuglekolonidatabasen og udtræk til brug for reviderede beskyttelseszoner i NatureMap. Johansen, K. L., Boertmann, D., Merkel, F., Mosbech, A. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 12 s. Fagligt notat nr. 2022|45.

14. november 2022: Survey report of the SCANS-IV aerial porpoise surveys. Danish participation (TEAM 1). Signe Sveegaard. 2022. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 12 s. – Scientific briefing no. 2022|74.

24. marts  2023. Optællinger af vandfugle i Skagerrak, 2021-2022.  Sterup, J., Nielsen, R.D. & Pedersen, I.K. 2022.Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. – 
Fagligt notat nr. 2022|68.

7. november 2022:  Brændstofforbrug og emissioner for ø- og genvejsfærger. Morten Winther. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 19 s.– Fagligt notat nr. 2022|66.

4. november 2022:  lltsvind i danske farvande 23. september – 26. oktober 2022. Jens Würgler Hansen & David Rytter 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 23 s. Rådgivningsnotat nr. 2022|73

27. oktober: 2022: Anvendelse af NOVANA-data i økologisk netværksmodel (ENA) – foreløbige resultater af et pilotstudie under indikatoren FW-9 i havstrategidirektivets deskriptor 4 ”Havets fødenet”. Jakobsen, H. & Hansen, J.L.S. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 17 s. - Fagligt notat nr. 2022|70.

26. oktober 2022: Vurdering af plan for feltundersøgelse af tre genetisk modificerede organismer omkring Virksomhed. Niels Bohse Hendriksen 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 3 s. Fagligt notat nr. 2022| 69.

18. oktober 2022: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – 1. kvartal 2022. Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. – Notat nr. 2022|67

13. oktober 2022: Konsekvenser ved implementering af forslag til LULUCF regulering. Nielsen, O.-K., Callisen, L.W. & Gyldenkærne, S., 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. – Notat nr. 2022|65.

10. oktober 2022: Anvendelse af Bird Balls som afværgeforanstaltning mod fugle i mindre søer. Henning Heldbjerg & Thomas Kjær Christensen. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 15 s. – Fagligt notat nr. 2022|63.

7. oktober 2022: Udvikling af en korrektionsformel for kvælstofkoncentrationer analyseret i naturvandløb i perioden 2009-2015. Larsen, S.E., Tornbjerg, H. & Kronvang, B. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 19 s. – Fagligt notat nr. 2022|64

30. september 2022: Iltsvind i danske farvande 25. august – 22. september 2022. Jens Würgler Hansen & David Rytter. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 23 s. Rådgivningsnotat nr. 2022|62.

30. september 2022: Gaslæk fra Nord Stream 1 og 2. Bemærkninger om potentielle miljøkonsekvenser. Signe Høgslund og Jens Würgler Hansen 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 6 s. – Fagligt notat nr. 2022|61.

5. september 2022: A study of microbial crude oil degradation in water and sediment from the Greenland Sea. Addendum to the DCE report no. 347. Anders Johansen, Muhammad Zohaib Anwar and Lea Ellegaard-Jensen. 2022. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 13 s. – Scientific briefing no. 2021|48

2. september 2022: Iltsvind i danske farvande 1. juli – 24. august 2022.  Jens Würgler Hansen & David Rytter. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. Rådgivningsnotat nr. 2022|59.

1. september 2022: PFAS i havskum. Bossi. R. & Vorkamp, K. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 9 s. – Fagligt notat nr. 2022|50. 

24. august 2022: Vurdering af Genteknologisk Forskningsprojekt-2022-3. Niels Bohse Hendriksen. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 4 s. Fagligt notat nr. 2022|58.

23. august 2022: Extension of seismic survey at Energy Island North Sea. Assessment of impact on marine mammals from surveys with a 40 cu-inch airgun. Tougaard, J. 2022.  Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 9 s. – Scientific briefing no. 2021|54.

23. august 2022: Fagligt bidrag vedrørende vurdering af videnshuller ift. ammunition på havbunden. Hans Sanderson 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 10 s. – Fagligt notat nr. 2022|51.

11. august 2022: Udfordringer ved opdeling af emissionsopgørelsen og emissionsfremskrivningen på økologisk og konventionel produktion. Nielsen, O.-K. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 8 s. – Notat nr. 2022|52.

13. juli 2022: DCE´s kommentarer til Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelsens moniteringsrapport for Grønnedal 2021. Gustavson K. 2022. DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Bioscience, Aarhus Universitet, 4s. – Fagligt notat nr. 2022|49.

1. juli 2022:  DCE’s kommentarer til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses notat ”Opfølgning på naturlig nedbrydning i den mættede zone”. Gustavson K. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 4s. – Fagligt notat nr. 2021|47.

1. juli 2022:  Vildtudbyttestatistik og vingeundersøgelsen for jagtsæsonerne 2020/21 og 2021/22.  Christensen, T.K., Balsby, T.S., Mikkelsen, P. & Mellerup, K. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 18 s. – Fagligt notat nr. 2022|46.

20. juni 2022: Input til fastsættelse af kvalitetskriterie i vandmiljøet af dimethoat. Sanderson, H. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 47 s. – Fagligt notat nr. 2022|40.

15. juni 2022: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – 4. kvartal 2021. Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. Bechsgaard, J.S. & Thomsen, P.F. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 25 s. – Notat nr. 2022|42.

13. juni 2022:  DCE/GN’s kommentarer til ”Afsløring Greenland Minerals utroværdigheder, april 2022” udarbejdet af Urani Naamik. Jørgensen, C.J., Mosbech, A. & Nymand, J. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 12 s. - Fagligt notat nr. 2022|43.

2. juni 2022: Spredningsberegninger for Sundsverkið kraftværk. A.S. Lansø. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 13 s. – Fagligt notat nr. 2022|8.

1. juni 2022: Vurdering af Genteknologisk Forskningsprojekt-2022-2. Niels Bohse Hendriksen. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 3 s. Fagligt notat nr. 2022|57.

1. juni 2022: Vurdering af Genteknologisk Forskningsprojekt-2022-1. Niels Bohse Hendriksen. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 3 s. Fagligt notat nr. 2022|56.

25. maj 2022: Udvælgelse af lokalitet for ny jordvandsstation i oplandet til Bolbro bæk, LOOP6. Blicher-Mathiesen, G. & Thorsen, M. 2022.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 9 s. – Fagligt notat nr. 2022|39.

23. maj 2022: Rettelse til klimafremskrivning 2022 (KF22).  Rikke Albrektsen 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 5 s. – Fagligt notat nr. 2022|36.

23. maj 2022: Interkalibrering af DFFVa elbefiskning med primært fokus på vadbare vandløb. September 2021. Boel M. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. – Fagligt notat nr. 2022|20.

20. maj 2022: Sælskræmmeres effekter på odder. Elmeros M 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Fagligt notat nr. 2022|37.

19. maj 2022: Feasibility screening af mulige nye tilstandsparametre i den nationale naturovervågning og -kortlægning. Moeslund, J.E., Munk, M., Normand, S., Koma, Z.V., Hansen, L.B., Gunzinski, R.M. & Grogan, K. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 11 s. – Fagligt notat nr. 2022|38.
NOTAT | Bilag 1

17. maj 2022: Rastende trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2020-2021. Amstrup, O. & Clausen, P. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 11 s. – Fagligt notat nr. 2022|35.

29. april 2022: FerryBox: Perspektiver og anvendelighed i overvågningen af havmiljøet. Jakobsen H, Carstensen J, Murray, D, Andersen J. H. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 21 s.  – Fagligt notat nr. 2022|34

29. april 2022: Litteraturstudie om dioxin og brændefyring. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 12 s. – Notat nr. 2022|4.

27. april 2022: Overvågning af marine sedimenter 2021. Høgslund, S. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 7 s. – Notat nr. 2022|33

27. april 2022. Analysis of historical macroalgae data. Carstensen, J. & Høgslund, S. 2022. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 35 pp. – Scientific briefing no. 2022|32.

27. april 2022: Macroalgae indicators for assessing ecological status in the Baltic and North-East Atlantic. Høgslund S., Krause-Jensen, D. & Carstensen, J. 2022. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 26 pp. – Scientific briefing no. 2022|31.

27. april 2022: Literature review of general responses of macroalgae to light, nutrient, salinity and temperature variations relevant to Danish waters. Boderskov, T. & Krause-Jensen, D. 2022. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 32 s. – Scientific briefing no. 2022|30.

25. april 2022: Forventet bestandstilvækst af ulve i Danmark. Sunde, P. & Olsen, K. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 16 s. – Fagligt notat nr. 2022|28.

21. april 2022: Vurdering af forstyrrelsestrusler i et udvalgt Natura 2000-område: Hesselø med omliggende stenrev (N128). Stepien, E., Teilmann, J., Galatius, A. & Holm T.E. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 9 s. – Fagligt notat nr. 2022|27.

7. april 2022: Overview on the existing knowledge on leaching of biocides from building materials. Kai Bester 2022. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 13 s. – Scientific briefing no. 2022|23.

5. april 2022: Tærskelværdier for indikatoren ’ concentrations of Dissolved Oxygen Near the Seafloor’ i Kattegat. OSPAR, tilstandsvurdering 2023. Markager, S. & Hansen, J.W. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 9 s. – Fagligt notat nr. 2022|26.

4. april 2022:  Innovationsplatform for virkemidler til begrænsning af drænvand. Foreløbige resultater vedrørende fjernelse af kvælstof og fosfor i en mættet randzone.  Maagaard, A., Petersen, R.J., Kronvang, B., Ovesen, N.B., Audet, J. Hoffmann, C.C. & Zak, D.H. 2022. Aarhus Universitet, DCE - Dansk Center for Miljø og Energi, 23 s. – Fagligt notat nr. 2022|25.

31. marts 2022: Adfærdskodeks for hvalturisme og bådaktivitet omkring marsvin i Lillebælt (Code of Conduct). Allentoft-Larsen, M. C., Sveegaard, S. & Teilmann, J. 2022.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 8 s. – Fagligt notat nr. 2022|24.

28. marts 2022:  Arealanvendelse og bioøkonomi – forudsætninger for og beregninger af 2030 scenarier. Marin biomasse. Bruhn, A., Maar, M., Holbach, A.M. & Thomsen, M. 2022 .Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 21 s. – Fagligt notat nr. 2022|21.

24. marts 2022: Emissionsfaktorer til Transportøkonomiske Enhedspriser i perioden 2020-2040. Morten Winther. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 7 s.– Fagligt notat nr. 2022|16.
Notat | Bilag 1

23. marts 2022:  Aarhus Universitets klimaregnskab 2020. Stridsland, T.D. Sanderson, H., Winter, M., Mikkelsen, M.J. & Nielsen, O.-K. 2022.Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 39 s. – Fagligt notat nr. 2022|05.

20. marts 2022:  Vurdering af forstyrrelsestrusler i to udvalgte Natura 2000-områder: Centrale Storebælt og Vresen (N116) samt Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø (N162). Clausen, P., Bregnballe, T., Nielsen, R.D., Petersen, I.K., Stepien, E., Sveegaard, S. & Teilmann, J. 2022.Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 29 s. – Fagligt notat nr. 2022|22

16. marts 2022: Vurdering af tilstrækkeligheden af aktuelt foretagne konsekvensvurderinger af klapning i Køge Bugt i relation til Natura 2000 områder med marsvin som udpegningsgrundlag. Teilmann, J. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 8 s. – Fagligt notat nr. 2022|19

7. marts 2022: Besvarelse af spørgsmål om rødlisten. Moeslund, J.E. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 12 s. – Fagligt notat nr. 2022|18.

4. marts 2022: Indregning af Carbon Capture and Storage, Carbon Capture and Use og biokul i de nationale emissionsopgørelser. Nielsen, O.-K. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 23 s. – Notat nr. 2022|15.

28. februar 2022: Vurdering af forstyrrelsestrusler i to udvalgte Natura 2000-områder: Vadehavet (N89) samt Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord (N14). Bregnballe, T., Clausen, P., Holm T.E., Stepien, E., Sveegaard, S., Galatius, A. & Teilmann, J. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 53 s. – Fagligt notat nr. 2022|17

22. februar 2022: iClimate Initiativet 2021 - Virksomhedernes videnbehov i den grønne omstilling. Sanderson, H., Stridsland T. & Strangholt, M. 2022.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 14  s. – Fagligt notat nr. 2021|13.

18. februar 2022: Fagligt grundlag for naturløfter for Friland oksekød. Ejrnæs, R. & Bruun, H.H. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 17 s. – Fagligt notat nr. 2022|12Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 17 s. – Fagligt notat nr. 2022|12.

17. februar 2022:  Afrapportering af dispenseret forvaltningsjagt på hinder og kalve på og omkring Ovstrup Hede den 11. oktober 2021. Dethlefsen, C.S. Haugaard, L. & Hansen. H.P. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 25 s. – Fagligt notat nr. 2022|10.

17.  februar 2022: Måling af organiske stoffer i kyster og fjorde. Lassen, P. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 9 s. – Fagligt notat nr. 2022|11.
Notat | Bilag

11. februar 2022: Æslers egnethed til udsætning i Naturnationalpark Stråsø​​​​​​​. Fløjgaard, C. & Ejrnæs, R. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. – Fagligt notat nr. 2022|09.

7. februar 2022: Contribution to the OSPARs QSR23 (OSPAR’s Quality Status Report 2023) in relation to the biological effects of chemical contamination. Tairova, Z. 2021. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 13 s. – Scientific briefing no. 2022|06.

2. februar 2022: Teknisk notat vedrørende opdatering af oplandsafgrænsning af oplande, der afvander til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder. Kjeldgaard, A. & Tornbjerg, H. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 17 s.– Fagligt notat nr. 2022|07.

25. januar 2022: Småpattedyr i vildtskadebekendtgørelsen. Elmeros M 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Fagligt notat nr. 2022|03.

13. januar 2022: Registrerede sjældne og truede arter og egnede levesteder på Naturstyrelsens arealer ved Kongenshus. Fløjgaard, C., Eriksen, P.N. & Ejrnæs, R. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 11 s. – Fagligt notat nr. 2021|02.