Aarhus Universitets segl

2021

31. december 2021: DNA-analyser af fire hjørnetænder tilhørende et hundelignende dyr. Olsen, K., Thomsen, P.F. & Hansen, M.M. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. – Notat nr. 2021|92

31. december 2021: DCE comments to OSPAR POCH Assessment, Coral Gardens: 2021 status assessment, sheet BDC2021/coral_gardens. Dahl, K. 2021. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 8 pg. – Scientific briefing no. 2021|93.

31. december 2021: Foreløbig vurdering af tærskelværdier for OSPAR til HASEC-møde 11.-13. oktober 2021. Markager, S., Holbach, A. og Christensen, J. P. A. 2022.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 12 s. – Fagligt notat nr. 2021|96.

31. december 2021: Årsnotat – dumpede våben. 2021. Hans Sanderson 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 9 s. – Fagligt notat nr. 2021|95.

6. december 2021: Svar på fremsendte spørgsmål. Strand, J. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 13 s.  Fagligt notat nr. 2021|87.

3. december 2021: Siliciumtilførsel fra land. Maar, M. & Thodsen, H. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 12 s. – Fagligt notat nr. 2021|88.

3. december2021: Iltsvind i danske farvande 28. oktober – 24. november 2021. Jens Würgler Hansen & David Rytter. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. Rådgivningsnotat nr. 2021|89.

3. december 2021: Spørgsmål vedrørende revisionen af rødlisten. Moeslund, J.E. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi,10 s. – Fagligt notat nr. 2021|90.

1. december 2021: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – 3. kvartal 2021.  Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 19 s. – Notat nr. 2021|86.

24. november 2021:  NOVANA-overvågning af flagermus 2021. Brinkløv SMM, Baagøe HJ, Fjederholt ET, Møller JD, Johansen TW, Christensen M, Elmeros M 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 8 s. – Fagligt notat nr. 2021|83.

22. november 2021: Måling af biodiversitetsindsatser på ejendomsniveau. Ejrnæs, R. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 18 s. – Fagligt notat nr. 2021|85.

22. november 2021: Vurdering af jagtens bæredygtighed for husmår. Elmeros M & Sunde P 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 13 s. - Fagligt notat nr. 2021|84.

17. november 2021: Status for biological effect indicators monitored in Danish marine ecosystems. Tairova Z. & Strand J. 2021. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 34 s. – Scientific briefing no. 2021|59.

11. november 2021: Bidrag til Klima, Energi og Forsyningsministeriet besvarelse af spørgsmål fra Miljø- og Fødevareudvalget. MOF alm. del spm. 1786 om CO2-optag på marker. Steen Gyldenkærne. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 4 s. – Fagligt notat nr. 2021|82.

9. november 2021: Faglig bistand til videnskabelig vurdering af fuglerapport vedr. F 128 Smålandsfarvandet. Petersen, I.K., Fox, A.F., Mackenzie, M. & Scott-Haywaard, L. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 10 s. – Fagligt notat nr. 2021|74.

9. november 2021: Evaluering af Natura 2000-konsekvensvurdering af opstilling af vindmøller ved Daugbjerg i forhold til flagermus og trane. Elmeros M & Balsby TJS 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 14 s.– Fagligt notat nr. 2021|78.

5. november 2021: Iltsvind i danske farvande 23. september – 27. oktober 2021. Jens Würgler Hansen & David Rytter. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 21 s. Rådgivningsnotat nr. 2021|81.

1. november 2021: Vurdering af miljømæssige konsekvenser ved installation af faste anlæg som eksempelvis havvind for det marine økosystem med særlig fokus på havbunden. Dahl, K., Lønborg, C., Göke, C, & Mikkelsen, L. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 19 s. – Fagligt notat nr. 2021|79.

15. oktober 2021: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – 2. kvartal 2021. Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 19 s. – Notat nr. 2021|77.

12. oktober 2021: Potentiale for efterafgrøder i 2018 fordelt på Vandplan III oplande. Blicher-Mathiesen, G. & Kjeldgaard, A.  2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 11 s. – Teknisk notat nr. 2021|76.

11. oktober 2021: Udtalelse om Mølledammen ved Willestrup Gods. Søndergaard, M. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 7 s. – Fagligt notat nr. 2021|73.

6. oktober 2021: Metoder og guide til scoring af ikke-hjemmehørende arter. Strandberg, B. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 13 s. – Fagligt notat nr. 2021|67.

5. oktober 2021: Henvendelse fra MST om DVPI tilstandsvurdering af strækninger i Gudenåen. Baattrup-Pedersen, A. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 29 s. – Fagligt notat nr. 2021|65.

1. oktober 2021: Iltsvind i danske farvande 26. august – 22. september 2021.  Jens Würgler Hansen & David Rytter. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 23 s. Rådgivningsnotat nr. 2021|71.

1. oktober 2021: Korrektion af totalkvælstofanalyser foretaget på søprøver i perioden 2007-2017. Tornbjerg, H., Søndergaard, M., Johansson, L.S. & Larsen, S.E. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 13 s. – Fagligt notat nr. 2021|62.

1, oktober 2021: Officielle NOVANA beregninger af kvælstoftilførslen til Limfjorden. Thodsen, H., Tornbjerg, H., Larsen, S.E. & Kronvang, B. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 8 s. - Fagligt notat nr. 2021|69.

24. september 2021: DCE´s kommentarer til moniteringsrapport for Grønnedal 2020 og notat for genberegning af forurenings flux til Arsuk Fjord. Kim Gustavson. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 4 s. Fagligt notat nr. 2021| 70.

23. september 2021:  Ynglefuglene på Tipperne 2021.  Thorup, O. & Bregnballe, T. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 14 s. – Notar nr. 2021|66.

23. september 2021:  Impacts of wind farm construction and the importance of piling order for harbour porpoises in the German Exclusive Economic Zone of the North Sea – Assessment based on DEPONS 2.2.  Nabe-Nielsen, J. 2021. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 10 s. – Scientific note no. 2021|68.

22. september 2021:  Metode til fastsættelse af tærskelværdi for populationsstørrelse for marsvin i OSPARs region II, samt vurdering af tilstand og udvikling. Sveegaard, S. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 11 s. – Fagligt notat nr. 2021|63.

17. september 2021: Måling af biodiversitetsindsatser på bedriftsniveau. Ejrnæs, R. & Bruun, H. H. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 16 s. – Fagligt notat nr. 2021|58.

3. september 2021:  Iltsvind i danske farvande – juli-august 2021.  Jens Würgler Hansen & David Rytter. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. Rådgivningsnotat nr. 2021|61.

25. august 2021: Forvaltningsværktøjer til De Østlige Vejler.  Lauridsen, T.L., Bruhn, D., Clausen, P., Andersen, L.H., Pertoldi, C., Jeppesen, E. Søndergaard, M., Levy, E., Fox, A.D., Balsby, T.J.S., Bahrndorff, S., He, H., Pedersen, C.L. & Nielsen, H.H. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 21 s.  – Fagligt notat nr. 2021|55.        

24. august 2021:  Forbedret iltsvindsmodel.  David Rytter, Jacob Carstensen & Jens Würgler Hansen 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 14 s. Rådgivningsnotat nr. 60.    

20. august: Kemiprøvetagning i vandløb påvirket af stuvning fra havvand.  Thodsen, H. & Tornbjerg, H. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 18 s. – Fagligt notat nr. 2021|56.

20. august:  Luftkvalitet i områder uden for kollektiv varmeforsyning og mulighed for regulering af ældre brændeovne.  Jensen, S.S., Ellermann, T. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 15 s. – Notat nr. 2021|57. 

8. juli 2021: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – 1. kvartal 2021.  Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. 2021.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 18 s. – Notat nr. 2021|54.

5. juli 2021:  Mål og midler i landbrugets indsats for at tage ansvar for biodiversiteten i Danmarks natur.  Ejrnæs, R., Dalby, L. & Bladt, J. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 12 s. – Fagligt notat nr. 2021|46.

1. juli 2021:  Indsatsområder for kontrol af mink, mårhund og vaskebjørn.  Kanstrup, N., Clausen, K.K. & Madsen, A.B. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 14 s.– Fagligt notat nr. 2021|42.

1. juli 2021:  Vildtudbyttestatistik og vingeundersøgelsen for jagtsæsonerne 2019/20 og 2020/21.  Christensen, T.K., Balsby, T.S., Mikkelsen, P. & Mellerup, K. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 17 s. – Fagligt notat nr. 2021|53.

29. juni 2021: Luftkvalitetsberegninger i Aarhus Havn i forbindelse med flytning af Molslinjen samt ny hurtigfærge til Samsø. Jensen, S.S., Løfstrøm, P., Winther, M. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. – Notat nr. 2021|50.

24. juni 2021. Status for måling af luftkvalitet i 2020.Thomas Ellermann, Claus Nordstrøm, Martin Ole Bjært Sørensen og Andreas Massling. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 21 s. - Fagligt notat nr. 2021|51.

18. juni 2021:  Climate around year 1900.  Vejen, F. 2021. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 42 s. – Scientific briefing no. 2021|52.

9. juni 2021:  Naturtilstand på Naturstyrelsens arealer.  Fredshavn, J., Nygaard, B. & Ejrnæs, R. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 25 s. – Fagligt notat nr. 2021|36.

3. juni 2021: DCE’s vurdering af miljørisikoen af oliespild fra den forliste trawler POLAR AASSIK i Disko Bugt, Grønland. Fritt-Rasmussen, J., Boertmann, D., Gustavson, K. & Mosbech A. 2021.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 45 s. – Fagligt notat nr. 2021|48.

1. juni 2021:  Overvågning af marine sedimenter 2020.  Høgslund, S. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 7 s. – Notat nr. 2021|47.

28. maj 2021:  Vurdering af mulige konsekvenser for øvrige produkter af genopretningen af TN-analyser i perioden 2008-2015.  Jung-Madsen, S., m.fl. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 14 s. – Fagligt notat nr. 2020|45.       

28. maj 2021: Analyse af organisk kvælstof koncentrationer i vandløb med henblik på at udvikle en korrektionsformel for 2015. Larsen, S.E., Tornbjerg, H., Thodsen, H., Kronvang, B. & Blicher-Mathiesen, G. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 19 s. – Fagligt notat nr. 2021|39.

27. maj 2021:  Potentialer for vildere natur på Forsvarets arealer.  Ejrnæs, R. & Kanstrup, N. 2021. arhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 17 s. – Fagligt notat nr. 2021|44.      

26. maj 2021:  Air View Data on the spatial variability of air pollution in Copenhagen.  Ellermann, T., Khan, J., Ketzel, M., Jensen, S.S. & Hertel, O. 2021. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 27s. – Scientific note no. 2021|40.       

25. maj 2021:  Analyse af organisk kvælstof koncentrationer i vandløb i to perioder med henblik på at udvikle en korrektionsformel for perioden 2009-2014.  Larsen, S.E., Tornbjerg, H., Thodsen, H., Kronvang, B. & Blicher-Mathiesen, G. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 116 s. – Fagligt notat nr. 2021|29        

23. maj 2021: Husmårjagt og -regulering i jagtsæsonen 2019/20.  Elmeros M & Mellerup KA 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 15 s. – Fagligt notat nr. 2021|38.

19. maj 2021:  Skarvens biologi og bestandsudvikling samt erfaringer med forvaltning af dens ynglekolonier i Danmark.  Bregnballe, T. & Sterup, J. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 32 s. – Fagligt notat nr. 2021|41

4. maj 2021: Beskrivelse af metoder til faglig kvalitetssikring af dataemner i NOVANA vandløbsrapportering. Version: 2. Johnsen, Trine Just & Kallestrup, Helena. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 15 s. – Fagligt notat nr. 2021|37

27. april 2021:  Anmodning fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om udtalelse vedrørende grundlaget for samling af afkast i forhold til OML-modellens beregningsgrundlag.  Løfstrøm, P. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 5 s. – Fagligt notat nr. 2021|35. 

21. april 2021: Krav til vurdering af koncentrationer af luftforureningen i Danmark. Ellermann, T., 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 21 s. – Notat nr. 2021|30.

21. april 2021: DCEs foreløbige og overordnede miljøvurdering af oliespild i relation til den forliste trawler POLAR AASSIK i Disko Bugt, Grønland. Fritt-Rasmussen et al. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 6 s. – Notat nr. 2021.

15. april 2021: Videnskabeligt togt med R/V Maria S. Merian i farvandet mellem Canada og Grønland 2021 – DCE og GNs kommentarer til mulige miljøpåvirkninger. Boertmann, D, Kyhn, LA. & Nymand, J. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 4 s. – Fagligt notat nr. 2021|33.

15. april 2021: Vurdering af arealet med vild natur i Danmark. Ejrnæs, R. & Pedersen, P.B.M. 2021.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 8 s. – Fagligt notat nr. 2021|32.

15.  april 2021: Videnskabeligt togt med R/V Polarstern i farvandet mellem Svalbard og Grønland 2021 – DCE og GNs kommentarer til potentielle miljøpåvirkninger. Boertmann, D & Nymand, J. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 3 s. – Fagligt notat nr. 2021|14.

31. marts 2021: Betydningen af byggeriet af ”Fælledby” for biodiversiteten på Amager Fælled. Ejrnæs, R. & Bruun, H. H. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 7 s. – Fagligt notat nr. 2021|25.

26. marts 2021: Beskrivelse af udbredelse af udvalgte vandfuglearter i tre marine IBA-områder. Petersen, I.K. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 19 s. - Notat nr. 2020|32.

26. marts 2021: Fagligt bidrag til sag om udpegning af marine fuglebeskyttelsesområder. Pedersen, I.K. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 25 s. – Notat nr. 2020|19.

19. marts 2021: Thresholds for noise induced hearing loss in marine mammals. Background note to revision of guidelines from the Danish Energy Agency. Jakob Tougaard 2021. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 34 s. – Scientific note no. 2021|28.

18. marts 2021: Jagttidsrevision for udvalgte arter 2022. Målsætninger og kriterier for vildtbestande – en opdatering. Madsen, J. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 21 s. – Fagligt notat nr. 2021|27.

17. marts 2021: Oversigter over forekomsten af rødlistede arter. Moeslund, J.E. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 212 s. – Fagligt notat nr. 2021|24

12. marts 2021: Kortlægning af beskyttede dagsommerfugle ved Natura 2000-område: Bygholm Ådal. Moeslund, J.E. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 5 s. – Fagligt notat nr. 2021|22.

11. marts 2021: Vurdering af sameksistens mellem råstofindvinding og havlit på Rønne Banke. Petersen, I.K., Sterup, J. & Nielsen, R.D. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 25 s. – Fagligt notat nr. 2021|23.

8. marts 2021: Vurdering af odderens udbredelse i 2020 og forventede spredning i Danmark. Elmeros, M. 2021. Notat fra Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 2021| 20.

4. marts 2021: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – 4. kvartal 2020. Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 21 s. – Notat nr. 2021|21.

2. marts 2021: Fund af odder på Sjælland og Lolland siden NOVANA-overvågningen i 2017. Andersen, L.W., Elmeros, M., Johansson. D.K., Søgaard, B. & Madsen, A.B. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 8 s. – Fagligt notat nr. 2021|17.

26. februar 2021: Marine mammal species of relevance for assessment of impulsive noise sources in Danish waters. Background note to revision of guidelines from the Danish Energy Agency. Tougaard, J., Sveegaard, S. & Galatius, A. 2021. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 13 s. – Scientific note no. 2020|19.

23. februar 2021: Fældefangst af mårdyr. Elmeros, M. 2021. Notat fra Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 2021|08.

16. februar 2021: Landovervågningsoplandet Højvads Rende, LOOP1 - Udvælgelse af lokaliteter for nye jordvandsstationer (st102, st105 og st106) samt lokaliteter for udtagelse af jordprofiler fra eksisterende stationer. Petersen, R.J. & Blicher-Mathiesen, G. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 44 s. – Fagligt notat nr. 2021|18.

10. februar 2021: DCE/GN: Overordnede kommentarer til projektbeskrivelse og VVM rapport for Greenland Minerals Ltd - Projekt Kvanefjeld. Jørgensen, C.J., Asmund, G., Hansen, V., Jia, Y., Søndergaard, J., Gustavson, K., Boertmann, D., Nymand, J. & Mosbech, A, 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 50 s.

Grønlandsk oversættelse:
Greenland Minerals Ltd-ip suliaa – Kuannersuarni Suliaq – pillugu nassuiaatip ASN-imillu nalunaarusiap tusarniaassutigineqarnerannut DCE/GN-illu akissutaat. Jørgensen, C.J., Asmund, G., Hansen, V., Jia, Y., Søndergaard, J., Gustavson, K., Boertmann, D., Nymand, J. & Mosbech, A, 2020. 62 s.

10. februar 2021: Ekstremværdianalyser af vandføringsdata 1990 - 2019. Larsen, S.E. & Ovesen, N.B. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 15 s. – Fagligt notat nr. 2021|13.

10. februar 2021: Besvarelse af Miljøstyrelsens bestilling angående luftforureningen i området omkring Københavns Lufthavn. Ellermann, T., 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 11 s. - Notat nr. 2021|12.

10. februar 2021: Forslag til biodiversitetsindikatorer og pointsystem til pilotordning. Nygaard, B., Fløjgaard, C. & Ejrnæs, R. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 7 s. – Fagligt notat nr. 2021|1.

9. februar 2021: Interkalibrering. Fiskeundersøgelse i søer 2019. Johansson, L.S. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 23 s. – Fagligt notat nr. 2021|11.

29. januar 2021: Corona-nedlukningens indflydelse på luftkvaliteten i Danmark i 2020. Ellermann, T., Nordstrøm, C., & Sørensen, M.O.B.. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 18 s. – Notat nr. 2021|07.

27. januar 2021: Tiltag mod ulovlig efterstræbelse af ulv. Hansen, H.P., Schrøder, C.M., Sunde, P. & Olsen, K. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. – Fagligt notat nr. 2021|05.

15. januar 2021: Enestående natur i Nordjylland. Ejrnæs, R., Fløjgaard, C. & Bladt, J. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 25 s.– Fagligt notat nr. 2021|06 .

15. januar 2021: Bestandsstatus for danske kirkeugler 2019-20, samt afrapportering af fodringsprojekt. Sunde, P. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 7 s. – Notat nr. 2021|03.

14. januar 2021:  Årsnotat – dumpede våben i danske farvande. 2020.  Hans Sanderson 2021.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 11 s. – Fagligt notat nr. 2021|02.