Aarhus Universitets segl

2023

22. marts 2023: Vurdering af overvågningsstrategien for plankton i Nordsøen for perioden 2017-2021. ​​​​​​​ Andersen, P & Jacobsen, H. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 19 s – Fagligt notat nr. 2023|15 

22. marts 2023 Potential effects of trawling-free zones on carbon stocks of Danish eelgrass meadows. Leiva-Duenas, C., Holbach, A. Göke, C., Carstensen, J. & Krause-Jensen, D. 2023. – Scientific briefing no. 2023|14, 29 s.

10. marts 2023:  PFAS-monitering i grønlandske dyr - Kort sammenfatning af resultater fra arbejdet med PFAS i AMAP Core Programmet. Søndergaard, J., Dietz, R., Sonne, C., Vorkamp, K., Bossi, R., 2023.Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 14 s. - Fagligt notat nr. 2023| 13.

21. februar 2023:Vurdering af potentielle effekter af gaslækken fra NordStream 1 & 2. Analyse af overvågningsdata fra Bornholmsdybet.  Jacob Carstensen. 2022.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 14 s.  – Fagligt notat nr. 2023|11

20. februar 2023: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – 3. kvartal 2022. Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. 2023.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. – Notat nr. 2023|12

16. februar 2023: Rågers habitatudnyttelse kortlagt ved hjælp af GPS-mærkning. Henning Heldbjerg, Ole Roland Therkildsen, Lars Dalby, Claus Lunde Pedersen, Thomas Vikstrøm & Anthony D. Fox, 2023Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 24 s. – Fagligt notat nr. 2023|10.
 

2,. februar 2023: Overvågning af marine sedimenter 2022. Høgslund, S. 20. 2023: Aarhus Universityet, DCE – Nationalt Center for Miljø og En. , 8 s.- – Notat nr. 2023|07.

2. Februar 2023  Current status of the development of marine monitoring indicators for microlitter and threshold levels within EU, OSPAR and HELCOM. Strand, J. 2023. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 22 pp.Scientific briefing No. 2023|06

27.januar 2023: Open source 3D modellering af Horsens fjord med pyGETM. Trolle D., Andersen T.K., Nielsen A., Thodsen, H. Tornbjerg, H., Bruggeman, J., Bolding K., 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 19 s – Fagligt notat nr. 2023|04.

27. januar 2023: Kortlægning af tætheder af store planteædere i helårsgræsningsprojekter.  Fløjgaard, C., Buitenwerf, R. & Ejrnæs, R. (2023). Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. – Fagligt notat nr. 2023|05

26. januar 2023: Ynglefugle i Vadehavet 2021. Thorup, O. & Bregnballe, T. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 14s. – Fagligt notat nr. 2023|03.

24. januar 2023: Ekkolod og sonar som presfaktor - Foreløbige resultater af et pilotprojekt. Tougaard, J., Griffiths, J. Tougaard, E.T. Griffiths, Ladegaard, M., Marcolin, C., Kyhn, L.A. og Sveegaard, S. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 12 s. – Notat nr. 2023|02.

6. januar 2023: Summer count of Greylag Geese in Denmark 2022. Jensen, G.H., Heldbjerg, H., Sørensen, I.H., Clausen, P., Pedersen, C.L. 2023. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 27 s. – Scientific briefing no. 2023|01.