Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

Nu er rapporteringen for NOVANA-programmet for 2017 offentliggjort. (Foto: Colourbox).

19.02.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Status på Danmarks natur

Nu er rapporterne fra det Nationale Program for Overvågning af Vandmiljøet og Naturen - NOVANA 2017 offentliggjort.

Forskere fra DCE - Natinalt Center for Miljø og Energi og DTU Aqua har kortlagt en række faktorer, der presser havmiljøet. (Foto: Colourbox).

08.02.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Havet bliver påvirket af andet end klima og kvælstof

Sluser og dæmninger, bundslæbende fiskeredskaber, sargassotang og udgravning af sejlrender kan påvirke havmiljøet, dokumenterer rapport. Arbejdet kommer til at indgå i udarbejdelsen af de næste vandområdeplaner.

DCE har udgivet nye vurderinger af risikoen for udslip af krigsgasser ved Bornholm i forbindelse med anlæg af gasledninger. (foto: Colourbox).

08.02.2019 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Kortlægning af krigsgasser ved Nord Stream 2 i Østersøen

Nye analyser af Østersøens havbund omkring Bornholm viser hidtil ukendte mængder af krigsgas. Faren for spredning i havet ved nedlægning af ny rørledning er dog minimal.

Østerild plantage huser testcentret for nogle af verdens største vindmøller. (foto: Michael Strangholt)

05.02.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kæmpevindmøller påvirker dyr og planter

Naturen i Østerild Plantage bliver nøje overvåget.

15.01.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Mere kvælstof i det danske havmiljø

Der blev udledt mere kvælstof fra de danske vandløb til havet i 2017 end året før, viser et udkast til årets NOVANA-rapport for vandløb.

Projektledere Eeva Furman og Kurt Jax (i billedets højre side) lytter til de andre forskeres tanker om projektet. Foto: K. Laulund.

01.01.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

PEER-projekt gør fremskridt på AU

Den 26. og 27. november mødtes et internationalt hold forskere på Aarhus Universitets campus i København for at starte et projekt, som skal skabe klarhed omkring hvilke risici der skal håndteres i forbindelse med opnåelsen af FN’s verdensmål.

Stor kobbersneppe var blandt de engfugle, som fik en mindre succesfuld ynglesæson i 2018. Foto: Torben Andersen.

19.12.2018 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Rovdyr og tørke påvirkede engfuglene på Tipperne i 2018

Landsvaler nød godt af sommervarmen, mens blandt andet viber og kobbersnepper manglede føde under sommerens tørke.

Ulv faget af overvågningskamera i september. Foto: Thomas Boesdal, Søren Krabbe, Jonas Siim Jensen & Mads Skamris.

12.12.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Stabil ulvebestand i efteråret

Overvågningen af de danske ulve viser ingen spor efter nye hvalpe.

Iltsvindet i de indre danske farvande er stort set forsvundet for i år. Foto: Colourbox.

30.11.2018 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Årets iltsvind næsten forsvundet

De indre danske farvande er stort set kommet sig efter årets iltsvind, viser den seneste iltsvindrapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

(Foto: Colourbox).

20.11.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Her er din affalds-adfærd

Ny undersøgelse sætter pris på danskernes villighed til at sortere affald.

"Den nordjyske ulv" ser ud til at være en enlig strejfer. Foto: www.ulveatlas.dk

07.11.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Færre ulve i foråret

Forskere har lavet stamtræ for de danske ulve.

Foto: Colurbox.

02.11.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Markant reduceret iltsvind i oktober

Arealer med iltsvind halveret i forhold til samme tidspunkt sidste år.

08.10.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Forskere finder næsten ingen mikroplast i prøver fra danske vandhaner

Et nyt studie finder så få partikler i drikkevandsprøver, at det ikke er muligt at sige, om partiklerne rent faktisk stammer fra vandet.

04.10.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Færre skadelige partikler i luften

Mængden af sod og fine partikler i luften fortsætter med at falde.

Forsøget omfattede afbrænding af henholdsvis en tung bunkerolie (IFO180) på havoverfladen (offshore) og en råolie på kysten. Foto: Lars Demant-Poort, Grønlands Universitet

04.10.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Afbrænding af olie på havet er en lovende metode til bekæmpelse af oliespild i Arktis

I en kort film fortælles i ord og billeder om et olieafbrændingsforsøg i Grønland.

28.09.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Bioscience

Kraftigt iltsvind omkring Fyn

Mere iltsvind i Lillebælt end i mange år.

Stor knopurt vokser på varme, tørre og næringsfattige steder. Her er ofte mange vilde bier, eksempelvis stor bladskærerbi, som har en forkærlighed for netop denne blomst. Foto: Rasmus Ejrnæs.

04.09.2018 | Institut for Bioscience, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Alumner

Planter sladrer om kryb og kravl

Man kan bruge en planteliste til at forudsige mangfoldigheden af insekter, snegle og laver i naturen.

Foto: Colourbox.

31.08.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Fem scenarier for dieselbilernes fremtid i skærpede miljøzoner

Forskere har beregnet effekterne af forskellige tiltag rettet mod dieselkøretøjer i danske storbyer.

31.08.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Iltsvind blev blæst baglæns i fjordene

Stormen Johanne gav ilt til lavvandede områder, men i blandt andet Lillebælt har iltsvindet bidt sig fast.

20.08.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Op til ti ulve skal fanges og mærkes med sendere

De danske ulves adfærd skal kortlægges ved hjælp af GPS-sendere. Nu har forskere fået tilladelse til at fange ulve og mærke dem.

05.07.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Fortsat fald i luftforureningen i de danske byer

Nye modelberegninger viser, at de negative effekter på menneskers helbred som følge af luftforurening er faldet med over en tredjedel de sidst knap 30 år i Danmark.

04.07.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny bog om miljøregulering af råstofaktiviteter i Grønland

”Miljø og råstoffer i Grønland” fortæller om, hvordan de forskellige råstofaktiviteter foregår og om de erfaringer, rådgivere og myndigheder i dag har med miljøregulering af råstofaktiviteter i Grønland.

25.06.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Effekter af indgreb mod dieselbiler i København

Forskere har vurderet hvordan strammere krav i miljøzonen i København vil påvirke emissioner fra trafikken.

08.06.2018 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE offentliggør årsberetning for 2017

Årsberetningen fortæller om den brede vifte af forskningsbaseret rådgivning og overvågning inden for miljø og natur fra Aarhus Universitet.

Foto fra vildtkamera fra den 3. oktober 2017, der viser fem ud af de otte danskfødte ulvehvalpe i Vestjylland. Foto: Thomas Boesdal, Søren Krabbe, Jonas Siim Jensen, Mads Skamris, Naturhistorisk Museum, Aarhus & Aarhus Universitet.

01.06.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Danske ulvehvalpe udvandrer til Tyskland

Der er nu fundet spor efter tre af de danskfødte ulvehvalpe i Tyskland. Én er død efter påkørsel.

Viser resultater 76 til 100 ud af 458

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste