Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

Foto: Colurbox

26.04.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Krydstogtskibe forurener i de højere luftlag

Når store krydstogtskibe lægger til havn, sker der en overskridelse af grænsen for forurening med spidsværdier af kvælstofdioxid.

DCE - Nationalt Center for Energi og Miljø har offentliggjort beregninger, der viser effekterne på luftkvaliteten af regeringens klima- og luftudspil fra 2018. (Foto: Colourbox).

10.04.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Myndighedsbetjening

Nye luft-beregninger uden benzin- og dieselbiler i 2030

Regeringens klima- og luftudspil vil give omkring 1.000 ton mindre udledning af skadelige partikler til luften og dobbelt så stor reduktion i mængden af giftige kvælstofoxider.

Dyrene har efterhånden vænnet sig til faunapassagerne, viser optagelser med vildtkameraer. (Foto: Morten Elmeros/AU)

08.04.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Myndighedsbetjening, Offentligheden / Pressen

Vilde dyr i Vendsyssel har lært nye trafikregler

Rådyr, ræve og andet nordjysk vildt bruger i stigende omfang de faunapassager, som er bygget ved vejnettet.

Sædgæs er blandt de arter, som forskere har talt i forbindelse med revision af jagttiderne. Foto: Thomas Kjær Christensen.

05.04.2019 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Myndighedsbetjening

Kontrol af det biologiske grundlag for jagttider

To racer af sædgås - hvoraf den ene er fredet - ligner hinanden så meget, at jægerne har svært ved at kende forskel.

Foto fra vildtkamera fra den 18. november 2018, der viser det nye ulvepar i Vestjylland. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus, Aarhus Universitet samt Thomas Boesdal, Søren Krabbe, Jonas Siim Jensen & Mads Skamris.

27.03.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Myndighedsbetjening

Nyt ulvepar i Ulfborg

Danmark har fået en ny ulv og et nyt ulvepar i Ulfborg. Samtidigt tyder alt på, at det oprindelige Ulfborgpar er forsvundet.

Observationer af et ulvepar i Vestjylland øger muligheden for nye ulvehvalpe i 2019. Her er det "den Nordjyske ulv", der er blevet fanget på kamera.

14.03.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Færre ulve i Danmark

I løbet af 2018 er flere ulve udvandret eller forsvundet, og der kom ikke nye hvalpe. Registrering af et - muligvis nyt - ulvepar kan betyde nye ulvehvalpe i 2019.

Optælling af ynglefugle kan gøres langt mere effektivt med brug af droner. (Foto: Thomas Eske Holm).

28.02.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Droner skal tælle fugle

Forsøg med droneovervågning af fuglekolonier viser nye muligheder for naturovervågningen.

Nu er rapporteringen for NOVANA-programmet for 2017 offentliggjort. (Foto: Colourbox).

19.02.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Status på Danmarks natur

Nu er rapporterne fra det Nationale Program for Overvågning af Vandmiljøet og Naturen - NOVANA 2017 offentliggjort.

Forskere fra DCE - Natinalt Center for Miljø og Energi og DTU Aqua har kortlagt en række faktorer, der presser havmiljøet. (Foto: Colourbox).

08.02.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Havet bliver påvirket af andet end klima og kvælstof

Sluser og dæmninger, bundslæbende fiskeredskaber, sargassotang og udgravning af sejlrender kan påvirke havmiljøet, dokumenterer rapport. Arbejdet kommer til at indgå i udarbejdelsen af de næste vandområdeplaner.

DCE har udgivet nye vurderinger af risikoen for udslip af krigsgasser ved Bornholm i forbindelse med anlæg af gasledninger. (foto: Colourbox).

08.02.2019 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Kortlægning af krigsgasser ved Nord Stream 2 i Østersøen

Nye analyser af Østersøens havbund omkring Bornholm viser hidtil ukendte mængder af krigsgas. Faren for spredning i havet ved nedlægning af ny rørledning er dog minimal.

Østerild plantage huser testcentret for nogle af verdens største vindmøller. (foto: Michael Strangholt)

05.02.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kæmpevindmøller påvirker dyr og planter

Naturen i Østerild Plantage bliver nøje overvåget.

15.01.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Mere kvælstof i det danske havmiljø

Der blev udledt mere kvælstof fra de danske vandløb til havet i 2017 end året før, viser et udkast til årets NOVANA-rapport for vandløb.

Projektledere Eeva Furman og Kurt Jax (i billedets højre side) lytter til de andre forskeres tanker om projektet. Foto: K. Laulund.

01.01.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

PEER-projekt gør fremskridt på AU

Den 26. og 27. november mødtes et internationalt hold forskere på Aarhus Universitets campus i København for at starte et projekt, som skal skabe klarhed omkring hvilke risici der skal håndteres i forbindelse med opnåelsen af FN’s verdensmål.

Stor kobbersneppe var blandt de engfugle, som fik en mindre succesfuld ynglesæson i 2018. Foto: Torben Andersen.

19.12.2018 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Rovdyr og tørke påvirkede engfuglene på Tipperne i 2018

Landsvaler nød godt af sommervarmen, mens blandt andet viber og kobbersnepper manglede føde under sommerens tørke.

Ulv faget af overvågningskamera i september. Foto: Thomas Boesdal, Søren Krabbe, Jonas Siim Jensen & Mads Skamris.

12.12.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Stabil ulvebestand i efteråret

Overvågningen af de danske ulve viser ingen spor efter nye hvalpe.

Iltsvindet i de indre danske farvande er stort set forsvundet for i år. Foto: Colourbox.

30.11.2018 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Årets iltsvind næsten forsvundet

De indre danske farvande er stort set kommet sig efter årets iltsvind, viser den seneste iltsvindrapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

(Foto: Colourbox).

20.11.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Her er din affalds-adfærd

Ny undersøgelse sætter pris på danskernes villighed til at sortere affald.

"Den nordjyske ulv" ser ud til at være en enlig strejfer. Foto: www.ulveatlas.dk

07.11.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Færre ulve i foråret

Forskere har lavet stamtræ for de danske ulve.

Foto: Colurbox.

02.11.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Markant reduceret iltsvind i oktober

Arealer med iltsvind halveret i forhold til samme tidspunkt sidste år.

08.10.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Forskere finder næsten ingen mikroplast i prøver fra danske vandhaner

Et nyt studie finder så få partikler i drikkevandsprøver, at det ikke er muligt at sige, om partiklerne rent faktisk stammer fra vandet.

04.10.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Færre skadelige partikler i luften

Mængden af sod og fine partikler i luften fortsætter med at falde.

Forsøget omfattede afbrænding af henholdsvis en tung bunkerolie (IFO180) på havoverfladen (offshore) og en råolie på kysten. Foto: Lars Demant-Poort, Grønlands Universitet

04.10.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Afbrænding af olie på havet er en lovende metode til bekæmpelse af oliespild i Arktis

I en kort film fortælles i ord og billeder om et olieafbrændingsforsøg i Grønland.

28.09.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Bioscience

Kraftigt iltsvind omkring Fyn

Mere iltsvind i Lillebælt end i mange år.

Stor knopurt vokser på varme, tørre og næringsfattige steder. Her er ofte mange vilde bier, eksempelvis stor bladskærerbi, som har en forkærlighed for netop denne blomst. Foto: Rasmus Ejrnæs.

04.09.2018 | Institut for Bioscience, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Alumner

Planter sladrer om kryb og kravl

Man kan bruge en planteliste til at forudsige mangfoldigheden af insekter, snegle og laver i naturen.

Foto: Colourbox.

31.08.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Fem scenarier for dieselbilernes fremtid i skærpede miljøzoner

Forskere har beregnet effekterne af forskellige tiltag rettet mod dieselkøretøjer i danske storbyer.

Viser resultater 76 til 100 ud af 465

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste