Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

Foto: Simon Bomholt, Danny Madsen, Naturhistorisk Museum Aarhus & Aarhus Universitet.

04.09.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Endnu en hanulv indvandret til Danmark

En DNA-analyse har nu bekræftet, at en afføringsprøve fundet 23. maj 2019 i Midtjylland stammer fra en hanulv, som ikke tidligere har været registreret i Danmark. Prøven blev fundet af en frivillig under Ulveatlas.dk.

30.08.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Varmt vand, for mange næringsstoffer og ingen kraftig blæst gav tidligt iltsvind i år

Sæsonens første iltsvindsrapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi viser, at der opstod iltsvind i de indre danske farvande forholdsvis tidligt på sæsonen.

En dansk ulv fanget på vildtkamera. (foto: DCE/Naturhistorisk Museum).

11.07.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Status over de danske ulve for 1. kvartal 2019

I vinter har der været fem ulve i Danmark – én er siden udvandret, én ny dukkede op og blev påkørt, mens to har dannet par.

27.06.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny miljøbiblioteksbog om maritim arealplanlægning i Øresund

Bogen giver et indblik i, hvordan man kan bevare havmiljøet i regionen og samtidig skabe en bæredygtig erhvervs- og samfundsudvikling.

27.06.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE offentliggør ”Grønt indblik”, Årsberetning 2018

Årsberetningen fortæller om den brede vifte af forskningsbaseret rådgivning, overvågning og forskning inden for miljø og natur fra Aarhus Universitet.

Der findes cirka 7500 halmfyringsanlæg i Danmark. (Foto: Colourbox).

26.06.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny viden om luftforurening fra halmfyr

Partikler fra danske halmfyr koster Danmark over halvanden milliard om året i helbredsomkostninger, viser ny rapport.

(Foto: Colourbox)

19.06.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Så meget vildt blev nedlagt i din kommune

Danske jægere har i den senest jagtsæson nedlagt lidt færre rådyr, krondyr og små rovpattedyr end sidste sæson. Derimod er antallet af nedlagte fugle steget en smule. Det viser årets Vildtudbyttestatistik for 2018/2019, som kan findes i detaljer på nettet.

12.06.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nyt beregningsgrundlag viser højere pris for luftforurening

I de seneste tre år har luftforurening i gennemsnit kostet det danske samfund 4000 for tidlige dødsfald og 75 milliarder kroner årligt trods fortsat fald i luftforureningen

DNA i havet kan afsløre en masse information om tilstanden for levende organismer i havet. (Foto: Geans)

29.05.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

eDNA-analyser skal hjælpe miljø- og naturovervågning og forskning

Fremtidens overvågning af organismer i naturen kan blive bedre med hjælp fra eDNA-teknologi. Et DNA-bibliotek over bunddyr i Nordsøen er undervejs.

Foto: Colurbox

26.04.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Krydstogtskibe forurener i de højere luftlag

Når store krydstogtskibe lægger til havn, sker der en overskridelse af grænsen for forurening med spidsværdier af kvælstofdioxid.

DCE - Nationalt Center for Energi og Miljø har offentliggjort beregninger, der viser effekterne på luftkvaliteten af regeringens klima- og luftudspil fra 2018. (Foto: Colourbox).

10.04.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Myndighedsbetjening

Nye luft-beregninger uden benzin- og dieselbiler i 2030

Regeringens klima- og luftudspil vil give omkring 1.000 ton mindre udledning af skadelige partikler til luften og dobbelt så stor reduktion i mængden af giftige kvælstofoxider.

Dyrene har efterhånden vænnet sig til faunapassagerne, viser optagelser med vildtkameraer. (Foto: Morten Elmeros/AU)

08.04.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Myndighedsbetjening, Offentligheden / Pressen

Vilde dyr i Vendsyssel har lært nye trafikregler

Rådyr, ræve og andet nordjysk vildt bruger i stigende omfang de faunapassager, som er bygget ved vejnettet.

Sædgæs er blandt de arter, som forskere har talt i forbindelse med revision af jagttiderne. Foto: Thomas Kjær Christensen.

05.04.2019 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Myndighedsbetjening

Kontrol af det biologiske grundlag for jagttider

To racer af sædgås - hvoraf den ene er fredet - ligner hinanden så meget, at jægerne har svært ved at kende forskel.

Foto fra vildtkamera fra den 18. november 2018, der viser det nye ulvepar i Vestjylland. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus, Aarhus Universitet samt Thomas Boesdal, Søren Krabbe, Jonas Siim Jensen & Mads Skamris.

27.03.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Myndighedsbetjening

Nyt ulvepar i Ulfborg

Danmark har fået en ny ulv og et nyt ulvepar i Ulfborg. Samtidigt tyder alt på, at det oprindelige Ulfborgpar er forsvundet.

Observationer af et ulvepar i Vestjylland øger muligheden for nye ulvehvalpe i 2019. Her er det "den Nordjyske ulv", der er blevet fanget på kamera.

14.03.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Færre ulve i Danmark

I løbet af 2018 er flere ulve udvandret eller forsvundet, og der kom ikke nye hvalpe. Registrering af et - muligvis nyt - ulvepar kan betyde nye ulvehvalpe i 2019.

Optælling af ynglefugle kan gøres langt mere effektivt med brug af droner. (Foto: Thomas Eske Holm).

28.02.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Droner skal tælle fugle

Forsøg med droneovervågning af fuglekolonier viser nye muligheder for naturovervågningen.

Nu er rapporteringen for NOVANA-programmet for 2017 offentliggjort. (Foto: Colourbox).

19.02.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Status på Danmarks natur

Nu er rapporterne fra det Nationale Program for Overvågning af Vandmiljøet og Naturen - NOVANA 2017 offentliggjort.

Forskere fra DCE - Natinalt Center for Miljø og Energi og DTU Aqua har kortlagt en række faktorer, der presser havmiljøet. (Foto: Colourbox).

08.02.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Havet bliver påvirket af andet end klima og kvælstof

Sluser og dæmninger, bundslæbende fiskeredskaber, sargassotang og udgravning af sejlrender kan påvirke havmiljøet, dokumenterer rapport. Arbejdet kommer til at indgå i udarbejdelsen af de næste vandområdeplaner.

DCE har udgivet nye vurderinger af risikoen for udslip af krigsgasser ved Bornholm i forbindelse med anlæg af gasledninger. (foto: Colourbox).

08.02.2019 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Kortlægning af krigsgasser ved Nord Stream 2 i Østersøen

Nye analyser af Østersøens havbund omkring Bornholm viser hidtil ukendte mængder af krigsgas. Faren for spredning i havet ved nedlægning af ny rørledning er dog minimal.

Østerild plantage huser testcentret for nogle af verdens største vindmøller. (foto: Michael Strangholt)

05.02.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kæmpevindmøller påvirker dyr og planter

Naturen i Østerild Plantage bliver nøje overvåget.

15.01.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Mere kvælstof i det danske havmiljø

Der blev udledt mere kvælstof fra de danske vandløb til havet i 2017 end året før, viser et udkast til årets NOVANA-rapport for vandløb.

Projektledere Eeva Furman og Kurt Jax (i billedets højre side) lytter til de andre forskeres tanker om projektet. Foto: K. Laulund.

01.01.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

PEER-projekt gør fremskridt på AU

Den 26. og 27. november mødtes et internationalt hold forskere på Aarhus Universitets campus i København for at starte et projekt, som skal skabe klarhed omkring hvilke risici der skal håndteres i forbindelse med opnåelsen af FN’s verdensmål.

Stor kobbersneppe var blandt de engfugle, som fik en mindre succesfuld ynglesæson i 2018. Foto: Torben Andersen.

19.12.2018 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Rovdyr og tørke påvirkede engfuglene på Tipperne i 2018

Landsvaler nød godt af sommervarmen, mens blandt andet viber og kobbersnepper manglede føde under sommerens tørke.

Ulv faget af overvågningskamera i september. Foto: Thomas Boesdal, Søren Krabbe, Jonas Siim Jensen & Mads Skamris.

12.12.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Stabil ulvebestand i efteråret

Overvågningen af de danske ulve viser ingen spor efter nye hvalpe.

Iltsvindet i de indre danske farvande er stort set forsvundet for i år. Foto: Colourbox.

30.11.2018 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Årets iltsvind næsten forsvundet

De indre danske farvande er stort set kommet sig efter årets iltsvind, viser den seneste iltsvindrapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Viser resultater 76 til 100 ud af 474

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste