Aarhus Universitets segl

Nyt fra Miljøbiblioteket: Vildtvoksende orkidéer

”Vildtvoksende orkidéer – om orkidéovervågningen i Danmark” er titlen på en ny bog udgivet af Aarhus Universitetsforlag i samarbejde med DCE, som handler om, hvordan man i mere end 35 har overvåget udvalgte bestande af orkidéer i Danmark.

Foto: Foto: Lars Kruse, AU Foto

Et bredt udsnit af Danmarks vildtvoksende orkidéer er blevet overvåget i mere end 35 år i det nationale orkidéovervågningsprogram, der blev iværksat i 1987. Der er tale om et enestå­ende program, idet det er det første af sin art, hvor en hel plantefamilie er blevet overvåget nationalt.

Bogen præsenterer overvågningsprogrammet og gør rede for dets resultater, men giver også ordet til en række af programmets trofaste overvågere, som fortæller om deres fascination for de smukke og sarte planter. En fascination, de ikke er ene om.

Overvågningsprogrammet omfatter både de mere almindelige og de mere sjældne danske orkidéer. Mindst 200 personer har brugt man­ge arbejdstimer eller frivillig tid på at opsøge de udvalgte bestande af orkidéer over hele lan­det og foretage de årlige optællinger af blom­strende og i mange tilfælde ikke-blomstende (vegetative) planter. Samtidig har de beskrevet tilstanden på vokse­stederne.

Orkidéer har en bred bevågenhed i befolk­ningen og har ofte trukket overskrifter i me­dierne. Hovedparten af de hjemlige orkidéers eksistens i den danske flora er truet, og alle vildtvoksende orkidéer er fredede og må derfor hverken plukkes, beskadiges eller graves op.  

”Vildvoksende orkidéer” er 9. bog i serien Miljøbiblioteket, der udgives af Aarhus Universitetsforlag i samarbejde med DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Miljøbiblioteket er en populærfaglig serie om natur og miljø i Danmark og Grønland.

Bogen Vildtvoksende orkidéer kan købes på Aarhus Universitetsforlag her.

Alle udgivelser i serien kan ses her.