Aarhus Universitets segl

Stormen Hans bortjog iltsvindet i de danske farvande – for en stund

Et udbredt iltsvind i de indre danske farvande blev i juli og august bogstaveligt talt blæst væk af de usædvanlige blæsevejr, der har været over Danmark denne sommer.

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande (inden for EEZ-linjen) udgjorde 550 km2 midt i juli og godt 900 km2 sidst i august. I juli var ca. en tiendedel af arealet påvirket af kraftigt iltsvind, mens andelen var øget til knap en tredjedel i august.
Det samlede iltsvindsareal i juli var en del mindre end i juli 2022, og arealet i august var meget mindre end i august 2022. I de indre danske farvande var der sidst i august yderligere et areal på mere end 3.000 km2 med lavt iltindhold, som dog var over grænsen til iltsvind.

En varm juni med kun lidt vind betød, at der op til sommerferien var opbygget et udbredt og intenst iltsvind i de indre danske farvande. Iltsvindet i de efterfølgende måneder kunne have udviklet sig mere end i de seneste mange år.

Men markant kuling og storm i juli og august bremsede ikke bare iltsvindets udvikling, men forbedrede iltforholdene for fisk, planter og bunddyr drastisk i en periode.

Det viser et nyt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, som rapporterer om iltsvindets udbredelse og styrke på baggrund af målinger fra Miljøstyrelsen og data fra myndighederne i Tyskland og Sverige.

Generelt startede årets iltsvind forholdsvis tidligt. Juni var ifølge notatet den mest solrige og en af de varmeste junimåneder siden målingernes start i 1920(soltimer) og 1874(lufttemperatur), og der var kun ganske lidt vind.

Der var af denne årsag en stor opbygning af iltsvind i løbet af juni, som blev væsentligt reduceret ved meget kraftig blæst i starten af juli. Endnu en opbygning af iltsvind blev mere eller mindre neutraliseret af stormen Hans, som jog over landet i den første del af august.

Sidst i august var der igen udbredt iltsvind i de sydlige indre dele af Limfjorden, i det sydlige Lillebælt samt tilstødende østjyske fjorde. I de indre danske farvande var der store områder med lavt iltindhold i det nordlige Bælthav, Det Sydfynske Øhav, Femern Bælt, Øresund og Kattegat.

Vind, varme og næringsstoffer
Vejrforholdene er af stor betydning for iltsvindets variation i løbet af året. Udbredt iltsvind forudsætter en forudgående stor tilførsel af næringsstoffer (eutrofiering), men iltsvindets udvikling i løbet af året reguleres væsentligst af bundvandstemperaturen og de aktuelle vejrmæssige forhold.

Svag vind stimulerer iltsvindets udvikling, mens kraftig vind generelt hæmmer udviklingen. Kortvarig kraftig vind har langt størst virkning i mere lavvandede områder, da der på dybere vand kræves langvarig kraftig blæst eller en storm til at opblande vandsøjlen og derved transportere ilt ned i bundvandet.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi udsender hvert år fire iltsvindsrapporter. Rapporterne beskriver de aktuelle iltforhold i de danske farvande i perioderne juli-august, august-september, september-oktober og oktober-november. Det aktuelle notat gør status for udviklingen og udbredelsen af iltsvind i de indre farvande i perioden fra 1. juli til og med 23. august 2023. Formålet er at give offentligheden et overblik over iltsvindssituationen i perioden.

Læs hele notatet ”Iltsvind i danske farvande 1. juli – 23. august 2023” her.

Du kan læse mere om iltsvind her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, tlf. 30 18 31 09, e-mail: jwh@ecos.au.dk.