Aarhus Universitets segl

Gravehvepse og snegle debuterer på rødlisten

I dag opdateres Den Danske Rødliste med 831 arter – ni nye artsgrupper der ikke tidligere har været rødlistevurderede samt genvurdering af to tidligere kendinge. Listen rummer nu vurderinger af arternes risiko for at uddø for ca. 13.900 danske arter.

Stellas mosskorpion (Anthrenochernes stellae) er sammen med 22 andre mosskorpioner ny på Den Danske Rødliste. Arten er henført til kategorien næsten truet (NT). (Foto: Jørgen Lissner).

For de to artsgrupper – dagsommerfugle og svampebiller – der er blevet genvurderet, har forskerne konstateret, at der ikke er har været signifikante ændringer siden sidste vurdering i rødlisten fra 2019. Det betyder, at der stadig er 34 % af dagsommerfuglene som er uddøde, truede eller næsten truede. Det samme gælder for 31 % af svampebillerne.

Der er dog ændringer for enkelte arter, som fremgår af Den Danske Rødlistes hjemmeside.
Det er også her, man fremover vil kunne se opdateringerne.

Efter den nye delopdatering, viser Den Danske Rødliste samlet set at 26,4 % af arterne er uddøde, truede eller næsten truede.

De nye arter, som ikke har været med før, tæller blandt flodkrebs, mosskorpioner, stikmyg, fladorm, snegle og levermosser. 

Rødlisten over truede dyr og planter bliver fremover opdateret oftere
Sårbar, truet eller regionalt uddød? Danske dyr og planter skal ikke længere vente i årevis med at blive registreret på rødlisten over truede arter.

Rødlisten blev senest opdateret i 2019, og princippet har hidtil været, at det hele listen skulle genvurderes, før en ny blev offentliggjort.

Det bliver anderledes nu. Forskerne ved DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, som udarbejder Rødlisten for Miljøstyrelsen, går nemlig over til en rullende publicering af deres resultater.

Således vil forskerne komme med delopdateringer af gen- og nyvurderinger af de forskellige arter hvert andet til tredje år. For at minimere statistisk usikkerhed, opdateres den samlede analyse af, hvorvidt arterne er blevet mere eller mindre truede. Dette vil dog ikke ske, før størstedelen af arterne har været genvurderede, formodentlig først efter 2026.

Den Danske Rødliste er en samlet oversigt over ca. 13.900 danske arter, og den giver et overblik over trusselsbilledet for arterne i den danske natur.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorforsker Jesper Erenskjold Moeslund, jesper@ecos.au.dk eller tlf.: 23227111.

Genvurderinger i 2023

•                         113 arter af Dagsommerfugle

•                         75 arter af Svampebiller

•                         20 arter af andre biller

Nyvurderinger i 2023

•                         36 arter af stikmyg

•                         28 arter af fladorme og igler

•                         138 arter af Gravehvepse

•                         10 arter af Krebsdyr (i ferskvand)

•                         163 arter af Mosser (levermosser og hornkapsler)

•                         22 arter af Mosskorpioner

•                         9 arter af ferskvandsmuslinger

•                         61 arter af rovbiller

•                         156 arter af Snegle (land- og ferskvand)