Aarhus Universitets segl

Efterårsstorme giver ilt til livet i havet

Stormende kuling fra både øst og vest har fjernet meget af det historisk høje niveau af iltsvind i de indre danske farvande. Arealerne med iltsvind er nu på samme størrelse som sidste år.

Sådan så der ud på bunden af Kerteminde Fjord d. 6. september i år. (Foto: Ulrik Vendelbo - havfilm.dk)
Arealet i oktober i år var en tyvendedel af arealet i september og af samme størrelse som i oktober sidste år. I de indre danske farvande var der sidst i oktober i år et areal på 2.200 km2, hvor iltindholdet var lavt, men dog over grænsen til iltsvind. Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande (inden for EEZ-linjen) udgjorde sidst i oktober knap 400 km2, hvoraf ca. en fjerdedel var påvirket af kraftigt iltsvind.

I slutningen af september og begyndelsen af oktober var der fortsat historisk høj udbredelse af iltsvind. De dårlige iltforhold var fastholdt og i nogle områder endda yderligere forværret. Men stormende kuling fra flere retninger har givet ny ilt til levende organismer i havet.

Det viser et nyt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, som rapporterer om iltsvindets udbredelse og styrke på baggrund af målinger fra Miljøstyrelsen og data fra myndighederne i Tyskland og Sverige.

I starten af oktober var de hårdest ramte iltsvindsområder Mariager Fjord, Aarhus Bugt og mange af de østjyske fjorde syd herfor, det sydlige Lillebælt, Det Sydfynske Øhav og Marstal Bugt.

I adskillige af disse områder var der iltfrit i bundvandet, og der blev frigivet giftig svovlbrinte fra bunden. Der blev observeret døende fisk og smådyr inderst i Horsens og Vejle Fjord sidst i september og i starten af oktober.

Storme blæste ilten tilbage
Men hård til stormende kuling fra vest i begyndelsen af oktober og senere stormende kuling fra øst fik blandet vandmasserne og bragte friskt ilt til vandsøjlen mange steder. Østenvinden bevirkede meget store vandstandsstigninger langs de østvendte kyster, især i det sydøstjyske, og resulterede i en såkaldt stormflod.

Temperaturen i bundvandet var relativ høj i hele rapporteringsperioden, så derfor var vinden langt den væsentligste årsag til de markante forbedringer i iltforholdene i oktober, fremgår det af notatet.

Sidst i oktober var der i de indre danske farvande kun udbredt iltsvind i det sydlige Lillebælt mellem Als og Ærø.

Forholdene for især bundlevende dyr, fisk og planter har dog været meget kritiske i de hårdest ramte områder til helt ind i oktober.

Det resterende iltsvind i det sydlige Lillebælt vil ifølge notatet formodentlig næsten forsvinde helt i løbet af den kommende måned som følge af blæst og faldende temperaturer.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi udsender hvert år fire iltsvindsnotater. Disse beskriver de aktuelle iltforhold i de danske farvande i perioderne juli-august, august-september, september-oktober og oktober-november. Det aktuelle notat gør status for udviklingen og udbredelsen af iltsvind i de indre farvande i perioden fra 22.september til og med 26. oktober 2023. Formålet er at give offentligheden et overblik over iltsvindssituationen i perioden.

Læs hele notatet ”Iltsvind i danske farvande 22. september – 26. oktober 2023” her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, tlf. 30 18 31 09, e-mail: jwh@ecos.au.dk.