Aarhus Universitets segl

DCE genvinder stor kontrakt om vildtforvaltning

DCE har vundet konkurrencen om det seneste udbud inden for myndighedsrådgivning for Miljøministeriet på vildtområdet. Dermed fortsætter et stærkt forskningsmiljø med 75 års historie.

Vildtforvaltningen i Danmark vil også i de kommende seks år blive understøttet af forskning og rådgivning fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi med Ecoscience på Aarhus Universitet som udførende institut. Forskning og myndighedsrådgivning til vildtforvaltningen har en samlet værdi op til 22 millioner kroner årligt fra 2024 til og med 2029, med mulighed for forlængelse i op til fire år. Den samlede værdi af kontrakten er derfor op til 220 mio. kr.

Det er tredje gang i træk DCE vinder opgaven i åben konkurrence, efter opgaven blev udbudt første gang i 2011. Dermed ligger opgaven fortsat forankret i det stærke fagmiljø, der har varetaget vildtforskning og -rådgivning uafbrudt siden 1949, hvor Vildtbiologisk Station blev oprettet. DCE har dermed fortsat Danmarks største og stærkeste forskningsmiljø med fokus på anvendt forskning i relation til arts-, jagt- og vildtforvaltning i Danmark og internationalt.

”Jeg er utrolig glad for, at vi har vundet konkurrencen om vildtforvaltning, det er af stor betydning for fakultetet. Jeg vil gerne ønske et stort tillykke til alle jer, som arbejder med vildtforskning og –rådgivning. Der skal også lyde en stor tak for indsatsen til hele holdet bag det professionelle tilbud, som blev udarbejdet først på sommeren. Jeg er meget stolt over jeres indsats,” siger dekan Eskild Holm Nielsen.

Udbuddet af opgaver dækker over forskning og rådgivning inden for forvaltning af fugle samt hav- og landpattedyr, herunder forvaltning af jagt, håndtering af konfliktarter, og menneskeskabte påvirkninger af arterne, fx i relation til rekreative aktiviteter.  

Kontrakten blev genvundet af DCE, og derfor kan medarbejdere og ledelse på universitetet nu planlægge arbejdet med vildtforvaltningen i de kommende minimum seks år.

 ”Det er en flot anerkendelse af det gode og solide arbejde, der bliver ydet på arts- og vildtforvaltningsområdet. Det viser, at vi har stærke forskningsmiljøer, som er konkurrencedygtige også inden for myndighedsrådgivning. Vildtforskning og -rådgivning på Aarhus Universitet er et godt eksempel på myndighedsrådgivning i topklasse,” udtaler prodekan Ole Hertel.

Fakta:

Myndighedsrådgivningen under vildtkontrakten mellem Miljøstyrelsen og DCE omfatter blandt andet forskning og rådgivning inden for:

  • Forvaltning af truede og almindelige arter
  • Jagt som forvaltningsredskab og dens indvirkning på bestandene
  • Betydningen af sygdomme, epidemier og miljøfremmede stoffer for bestandenes sundhed
  • Invasive arters og konfliktarters udbredelse og bestandsudvikling samt deres forvaltning
  • Betydningen af menneskabte effekter i form af fx frilufts- og anlægsaktiviteter
  • Sociologiske aspekter i forbindelse med forvaltning af pattedyr og fugle

Den viden, som opbygges gennem forskningen, understøtter forvaltningen. Som et led i arbejdet udarbejdes blandt andet Vildtudbyttestatistikken, en årligt tilbagevendende opgørelse over, hvor mange dyr der nedlægges ved jagt i Danmark. Det samme gælder Vingeundersøgelsen, en frivillig ordning for jægere, der sender én vinge fra bestemte nedlagte vandfuglearter til Ecoscience til brug for overvågning og fastsættelse af jagttider for fuglebestande.

Læs mere om den forskningsbaserede myndighedsrådgivning ved DCE og Institut for Ecoscience.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst konstitueret direktør for DCE - Nationalt center for Miljø og Energi Vibeke Vestergaard vvn@dce.au.dk, +45 87151304.