Aarhus Universitets segl

Lyngsø har fået bedre vandkvalitet

Restaureringen af Lyngsø ved Silkeborg har skabt betydelige forbedringer i vandkvaliteten og en genopretning af søens økosystem.

Den 10 hektar store Lyngsø ved Silkeborg blev restaureret i 2021-2022. Her blev omkring 70 % af fredfiskene fjernet samtidigt med, at der blev tilsat lanthan, Foto: Silkeborg Kommune).

Klarere vand og mindre næring er de første dokumenterede resultater af en restaurering af Lyngsø. Efter blot to år kan forskere nu dokumentere forbedringerne af søens økosystem, viser en ny videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi for Silkeborg Kommune.

I rapporten, som er lavet i samarbejde med Syddansk Universitet, dokumenterer forskerne, at vandkvaliteten er forbedret efter restaureringen. Den sommergennemsnitlige sigtdybde steg markant fra op til to meter i de tre år før indgrebet til over tre meter i de to år efter restaureringen. Samtidig var koncentrationen af fosfor i overfladevandet reduceret voldsomt.

Fisk og ler
Restaureringen bestod af to indgreb: En omfattende opfiskning af fredfisk - primært skaller og brasen – og en behandling med et særligt lerholdigt produkt, kaldet Phoslock.

I alt blev der fjernet 1,4 ton fredfisk fra søen for på den måde øge dafniernes mulighed for at holde vandet fri for alger via deres filtrering. Desuden blev der tilsat 44 tons Phoslock, som  indeholder grundstoffet lanthan, der har evnen til at binde fosfor, og dermed kan gøre algernes vækst mere fosforbegrænset.

Lanthan er et kemisk grundstof, der tilhører lantanidgruppen i det periodiske system med det kemiske symbol La og atomnummer 57. Det er et sjældent jordartsmetal, som har evnen til at binde fosfor i vandmiljøer. Når det spredes i en sø eller en anden vandmasse, fungerer lanthan som en binder, der hjælper med at reducere mængden af tilgængeligt fosfor i vandet.

Læs rapporten: ”Restaureringen af Lyngsø” her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved professor Martin Søndergaard, tlf.: (+45)87158995 eller via mail: ms@ecos.au.dk