Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

Foto: Thomas Eske Holm

20.11.2019 | Institut for Bioscience, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

Menneskets påvirkning af vilde dyr i Danmark

Den 7. nationale temadag om forskning og forvaltning af fugle og pattedyr

08.11.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Udviklingen i de danske fuglebestande

Danmark har afleveret nye data om landets fuglebestande til EU. Disse data er i et nyt notat indregnet i et overordnet billede af udviklingen i de danske fuglebestande.

08.11.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Foreløbige NOVANA-resultater præsenteres

Udkast til NOVANA-rapporterne for 2018 bliver fredag den 8. november fremlagt for en række interessenter, og de foreløbige rapporter bliver oversendt til Miljøstyrelsen. Nu venter en kommenteringsperiode før de endelige rapporter bliver offentliggjort i begyndelsen af december.

01.11.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Fortsat kraftigt iltsvind i det sydlige Lillebælt

Relativt høje temperaturer i bundvandet og stillestående vand den seneste måned er hovedårsagen til, at årets iltsvind er længere tid om at fortage sig end ventet. Det viser året tredje iltsvindsrapport.

(Foto: Colourbox).

23.10.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Endelig rapport om naturens og arternes tilstand i Danmark

Generelt har arterne en bedre bevaringsstatus end naturtyperne, som særligt for skovenes vedkommende er stærkt ugunstig. Det overordnede billede er dog, at der er ikke sket store ændringer siden sidste rapportering.

27.09.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kraftigt iltsvind flere steder i september

En kombination af høje vandtemperaturer, næringsstoffer og overvejende svag vind bidrog til forværret iltsvind i blandt andet Lillebælt og Det Sydfynske Øhav. I Aabenraa Fjord blev der observeret døde fisk som følge af iltsvind.

26.09.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Grønlandsk oversættelse af bog om miljøregulering af råstofaktiviteter i Grønland

”Kalaallit Nunaanni avatangiisit pisuussutillu uumaatsut” (Miljø og råstoffer i Grønland) fortæller om, hvordan de forskellige råstofaktiviteter foregår og om de erfaringer, rådgivere og myndigheder i dag har med miljøregulering af råstofaktiviteter i Grønland.

En hunulv i Ulfborg med tydelige dievorter blev 8. maj fanget på vildtkamera. Billedet var det første sikre tegne på et nyt kuld ulvehvalpe. (Foto: Thomas Boesdal, Søren Krabbe, Mads Skamris, Naturhistorisk Museum Aarhus & Aarhus Universitet).

23.09.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Seks nye ulveunger i Vestjylland og to nye hanulve i Midtjylland i foråret

Nu foreligger statusrapporten over den danske ulvebestand for 2. kvartal 2019 med dokumentation for den danske ulvebestand.

Nyt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi om natur og arters bevaringsstatus. Foto: Colourbox.

06.09.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Bevaringsstatus for Danmarks naturtyper og arter

Naturen i Danmark har ikke fået det bedre i de seneste seks år. 95 % af naturtyperne og 57 % af arterne er i ugunstig bevaringsstatus. Det kan man læse i den seneste rapportering fra Danmark til EU-Kommissionen.

Foto: Simon Bomholt, Danny Madsen, Naturhistorisk Museum Aarhus & Aarhus Universitet.

04.09.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Endnu en hanulv indvandret til Danmark

En DNA-analyse har nu bekræftet, at en afføringsprøve fundet 23. maj 2019 i Midtjylland stammer fra en hanulv, som ikke tidligere har været registreret i Danmark. Prøven blev fundet af en frivillig under Ulveatlas.dk.

30.08.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Varmt vand, for mange næringsstoffer og ingen kraftig blæst gav tidligt iltsvind i år

Sæsonens første iltsvindsrapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi viser, at der opstod iltsvind i de indre danske farvande forholdsvis tidligt på sæsonen.

En dansk ulv fanget på vildtkamera. (foto: DCE/Naturhistorisk Museum).

11.07.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Status over de danske ulve for 1. kvartal 2019

I vinter har der været fem ulve i Danmark – én er siden udvandret, én ny dukkede op og blev påkørt, mens to har dannet par.

27.06.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny miljøbiblioteksbog om maritim arealplanlægning i Øresund

Bogen giver et indblik i, hvordan man kan bevare havmiljøet i regionen og samtidig skabe en bæredygtig erhvervs- og samfundsudvikling.

27.06.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE offentliggør ”Grønt indblik”, Årsberetning 2018

Årsberetningen fortæller om den brede vifte af forskningsbaseret rådgivning, overvågning og forskning inden for miljø og natur fra Aarhus Universitet.

Der findes cirka 7500 halmfyringsanlæg i Danmark. (Foto: Colourbox).

26.06.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny viden om luftforurening fra halmfyr

Partikler fra danske halmfyr koster Danmark over halvanden milliard om året i helbredsomkostninger, viser ny rapport.

(Foto: Colourbox)

19.06.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Så meget vildt blev nedlagt i din kommune

Danske jægere har i den senest jagtsæson nedlagt lidt færre rådyr, krondyr og små rovpattedyr end sidste sæson. Derimod er antallet af nedlagte fugle steget en smule. Det viser årets Vildtudbyttestatistik for 2018/2019, som kan findes i detaljer på nettet.

12.06.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nyt beregningsgrundlag viser højere pris for luftforurening

I de seneste tre år har luftforurening i gennemsnit kostet det danske samfund 4000 for tidlige dødsfald og 75 milliarder kroner årligt trods fortsat fald i luftforureningen

DNA i havet kan afsløre en masse information om tilstanden for levende organismer i havet. (Foto: Geans)

29.05.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

eDNA-analyser skal hjælpe miljø- og naturovervågning og forskning

Fremtidens overvågning af organismer i naturen kan blive bedre med hjælp fra eDNA-teknologi. Et DNA-bibliotek over bunddyr i Nordsøen er undervejs.

Foto: Colurbox

26.04.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Krydstogtskibe forurener i de højere luftlag

Når store krydstogtskibe lægger til havn, sker der en overskridelse af grænsen for forurening med spidsværdier af kvælstofdioxid.

DCE - Nationalt Center for Energi og Miljø har offentliggjort beregninger, der viser effekterne på luftkvaliteten af regeringens klima- og luftudspil fra 2018. (Foto: Colourbox).

10.04.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Myndighedsbetjening

Nye luft-beregninger uden benzin- og dieselbiler i 2030

Regeringens klima- og luftudspil vil give omkring 1.000 ton mindre udledning af skadelige partikler til luften og dobbelt så stor reduktion i mængden af giftige kvælstofoxider.

Dyrene har efterhånden vænnet sig til faunapassagerne, viser optagelser med vildtkameraer. (Foto: Morten Elmeros/AU)

08.04.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Myndighedsbetjening, Offentligheden / Pressen

Vilde dyr i Vendsyssel har lært nye trafikregler

Rådyr, ræve og andet nordjysk vildt bruger i stigende omfang de faunapassager, som er bygget ved vejnettet.

Sædgæs er blandt de arter, som forskere har talt i forbindelse med revision af jagttiderne. Foto: Thomas Kjær Christensen.

05.04.2019 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Myndighedsbetjening

Kontrol af det biologiske grundlag for jagttider

To racer af sædgås - hvoraf den ene er fredet - ligner hinanden så meget, at jægerne har svært ved at kende forskel.

Foto fra vildtkamera fra den 18. november 2018, der viser det nye ulvepar i Vestjylland. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus, Aarhus Universitet samt Thomas Boesdal, Søren Krabbe, Jonas Siim Jensen & Mads Skamris.

27.03.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Myndighedsbetjening

Nyt ulvepar i Ulfborg

Danmark har fået en ny ulv og et nyt ulvepar i Ulfborg. Samtidigt tyder alt på, at det oprindelige Ulfborgpar er forsvundet.

Observationer af et ulvepar i Vestjylland øger muligheden for nye ulvehvalpe i 2019. Her er det "den Nordjyske ulv", der er blevet fanget på kamera.

14.03.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Færre ulve i Danmark

I løbet af 2018 er flere ulve udvandret eller forsvundet, og der kom ikke nye hvalpe. Registrering af et - muligvis nyt - ulvepar kan betyde nye ulvehvalpe i 2019.

Optælling af ynglefugle kan gøres langt mere effektivt med brug af droner. (Foto: Thomas Eske Holm).

28.02.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Droner skal tælle fugle

Forsøg med droneovervågning af fuglekolonier viser nye muligheder for naturovervågningen.

Viser resultater 51 til 75 ud af 458

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste