Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

Arealet af såkaldte lavbundsjorde er større end hidtil antaget. Det påvirker opgørelsen af udledningen af drivhusgasser. (Foto: Colourbox).

19.12.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nye beregninger af drivhusgasser fra landbrugsjorder i Danmark

Der har været en fejl i arealet for organiske landbrugsarealer (også kaldet lavbundsjorde). Denne fejl i opgørelsen blev opdaget i efteråret. Det betyder, at den samlede udledning af drivhusgasser i Danmark er højere end hidtil antaget.

19.12.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Bag om tallene for Danmarks fugle

Ny rapport beskriver de danske fuglebestande. Samtidig er NOVANA-overvågningen for fugle netop offentliggjort på nettet.

I Nordjylland er der stadig en enlig hanulv. To hanner strejfede i Midtjylland, og parret i Ulfborg havde ved udgangen af september fem hvalpe.

18.12.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Der var mindst 10 ulve i Danmark i sensommeren 2019

Én ulvehvalp formodes at være død i løbet af sensommeren, men Ulfborg-ulveparret havde stadig fem levende hvalpe ved udgangen af tredje kvartal.

En videosekvens fra et privat vildtkamera har afsløret odder på Lolland - se videoen nedenfor. Denne odder er fra Nordjylland, hvor DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi moniterer brugen af faunapassager. (Foto: Morten Elmeros/DCE-AU).

13.12.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Odderen har fundet vej til Lolland

Private optagelser med vildtkamera dokumenterer, at der findes odder på Lolland.

Resultaterne for NOVANA 2018 er offentliggjort i form af en række fagspecifikke rapporter og en sammenfattende rapport. (Foto: Colourbox.)

05.12.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

NOVANA 2018 giver status på naturens tilstand

Et samlet overblik og en række rapporter giver et billede af natur- og miljøtilstanden i Danmark for 2018.

Ilsvindet i de indre danske farvande er usædvanligt stort for årstiden. (Foto: Peter Bondo)

29.11.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Regn, svag vind og høje temperaturer giver fortsat iltsvind i Lillebælt

I forhold til årstiden var der usædvanlig meget iltsvind i det sene efterår. Især det sydlige Lillebælt og de ydre dele af Aabenraa og Flensborg Fjord samt den vestlige del af Ærøbassinet i Det Sydfynske Øhav var i november påvirket af udbredt og intenst iltsvind.

Målet med den seneste regulering var at opnå en større andel af ældre krondyr i Danmark. (Foto: Colourbox).

20.11.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Udviklingen i den danske kronvildtbestand

Effekter af regionale jagtregler af krondyr: Kortere jagttid og sprossefredninger ser ud til at forbedre hjortenes overlevelse.

Foto: Thomas Eske Holm

20.11.2019 | Institut for Bioscience, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

Menneskets påvirkning af vilde dyr i Danmark

Den 7. nationale temadag om forskning og forvaltning af fugle og pattedyr

08.11.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Udviklingen i de danske fuglebestande

Danmark har afleveret nye data om landets fuglebestande til EU. Disse data er i et nyt notat indregnet i et overordnet billede af udviklingen i de danske fuglebestande.

08.11.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Foreløbige NOVANA-resultater præsenteres

Udkast til NOVANA-rapporterne for 2018 bliver fredag den 8. november fremlagt for en række interessenter, og de foreløbige rapporter bliver oversendt til Miljøstyrelsen. Nu venter en kommenteringsperiode før de endelige rapporter bliver offentliggjort i begyndelsen af december.

01.11.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Fortsat kraftigt iltsvind i det sydlige Lillebælt

Relativt høje temperaturer i bundvandet og stillestående vand den seneste måned er hovedårsagen til, at årets iltsvind er længere tid om at fortage sig end ventet. Det viser året tredje iltsvindsrapport.

(Foto: Colourbox).

23.10.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Endelig rapport om naturens og arternes tilstand i Danmark

Generelt har arterne en bedre bevaringsstatus end naturtyperne, som særligt for skovenes vedkommende er stærkt ugunstig. Det overordnede billede er dog, at der er ikke sket store ændringer siden sidste rapportering.

27.09.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kraftigt iltsvind flere steder i september

En kombination af høje vandtemperaturer, næringsstoffer og overvejende svag vind bidrog til forværret iltsvind i blandt andet Lillebælt og Det Sydfynske Øhav. I Aabenraa Fjord blev der observeret døde fisk som følge af iltsvind.

26.09.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Grønlandsk oversættelse af bog om miljøregulering af råstofaktiviteter i Grønland

”Kalaallit Nunaanni avatangiisit pisuussutillu uumaatsut” (Miljø og råstoffer i Grønland) fortæller om, hvordan de forskellige råstofaktiviteter foregår og om de erfaringer, rådgivere og myndigheder i dag har med miljøregulering af råstofaktiviteter i Grønland.

En hunulv i Ulfborg med tydelige dievorter blev 8. maj fanget på vildtkamera. Billedet var det første sikre tegne på et nyt kuld ulvehvalpe. (Foto: Thomas Boesdal, Søren Krabbe, Mads Skamris, Naturhistorisk Museum Aarhus & Aarhus Universitet).

23.09.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Seks nye ulveunger i Vestjylland og to nye hanulve i Midtjylland i foråret

Nu foreligger statusrapporten over den danske ulvebestand for 2. kvartal 2019 med dokumentation for den danske ulvebestand.

Nyt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi om natur og arters bevaringsstatus. Foto: Colourbox.

06.09.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Bevaringsstatus for Danmarks naturtyper og arter

Naturen i Danmark har ikke fået det bedre i de seneste seks år. 95 % af naturtyperne og 57 % af arterne er i ugunstig bevaringsstatus. Det kan man læse i den seneste rapportering fra Danmark til EU-Kommissionen.

Foto: Simon Bomholt, Danny Madsen, Naturhistorisk Museum Aarhus & Aarhus Universitet.

04.09.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Endnu en hanulv indvandret til Danmark

En DNA-analyse har nu bekræftet, at en afføringsprøve fundet 23. maj 2019 i Midtjylland stammer fra en hanulv, som ikke tidligere har været registreret i Danmark. Prøven blev fundet af en frivillig under Ulveatlas.dk.

30.08.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Varmt vand, for mange næringsstoffer og ingen kraftig blæst gav tidligt iltsvind i år

Sæsonens første iltsvindsrapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi viser, at der opstod iltsvind i de indre danske farvande forholdsvis tidligt på sæsonen.

En dansk ulv fanget på vildtkamera. (foto: DCE/Naturhistorisk Museum).

11.07.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Status over de danske ulve for 1. kvartal 2019

I vinter har der været fem ulve i Danmark – én er siden udvandret, én ny dukkede op og blev påkørt, mens to har dannet par.

27.06.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny miljøbiblioteksbog om maritim arealplanlægning i Øresund

Bogen giver et indblik i, hvordan man kan bevare havmiljøet i regionen og samtidig skabe en bæredygtig erhvervs- og samfundsudvikling.

27.06.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE offentliggør ”Grønt indblik”, Årsberetning 2018

Årsberetningen fortæller om den brede vifte af forskningsbaseret rådgivning, overvågning og forskning inden for miljø og natur fra Aarhus Universitet.

Der findes cirka 7500 halmfyringsanlæg i Danmark. (Foto: Colourbox).

26.06.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny viden om luftforurening fra halmfyr

Partikler fra danske halmfyr koster Danmark over halvanden milliard om året i helbredsomkostninger, viser ny rapport.

(Foto: Colourbox)

19.06.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Så meget vildt blev nedlagt i din kommune

Danske jægere har i den senest jagtsæson nedlagt lidt færre rådyr, krondyr og små rovpattedyr end sidste sæson. Derimod er antallet af nedlagte fugle steget en smule. Det viser årets Vildtudbyttestatistik for 2018/2019, som kan findes i detaljer på nettet.

12.06.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nyt beregningsgrundlag viser højere pris for luftforurening

I de seneste tre år har luftforurening i gennemsnit kostet det danske samfund 4000 for tidlige dødsfald og 75 milliarder kroner årligt trods fortsat fald i luftforureningen

DNA i havet kan afsløre en masse information om tilstanden for levende organismer i havet. (Foto: Geans)

29.05.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

eDNA-analyser skal hjælpe miljø- og naturovervågning og forskning

Fremtidens overvågning af organismer i naturen kan blive bedre med hjælp fra eDNA-teknologi. Et DNA-bibliotek over bunddyr i Nordsøen er undervejs.

Viser resultater 51 til 75 ud af 465

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste