Aarhus Universitets segl

Surfere kan være en trussel imod ederfugle i Isefjorden

Nyt notat vurderer, at kite- og windsurfing kan forstyrre ederfugles overvintring i et beskyttet område i Isefjorden.

Tre kitesurfere i Egens Vig. På kort tid, bevæger de sig over et areal på cirka ½ kvadratkilometer. Ved Isefjorden kan 75 surfere på vandet på samme tid derfor dække et stort areal. (Foto: Preben Clausen).

I de senere år er der kommet øget aktivitet af surfere i form af kitesurfere og windsurfere hele året rundt. Det betyder, at de også er på vandet i vintermånederne, hvor blandt andet ederfuglene har brug for fred.

Et videnskabeligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet udført for Miljøstyrelsen påpeger, at kitesurfere i Isefjorden potentielt kan have en negativ indvirkning på ederfugle i fuglebeskyttelsesområdet i Isefjorden. Området huser om vinteren et stort antal ederfugle. Derfor har området stor betydning for ederfuglenes overvintring.

Fuglebeskyttelsesområde nr. 102 ligger i Isefjorden mellem Korshage og Hundested. Det blev oprettet i 1983 og er et vigtigt habitat for flere fuglearter, især ederfugle og potentielt sortand. Området er vigtigt for ederfuglene, fordi de bruger det som hvile- og fødesøgningsområde i vinterperioden.

Ederfuglene er sårbare i vintermånederne
Wind- og kitesurfere bevæger sig hen over store arealer, og derfor kan disse aktiviteter potentielt forstyrre fuglene og påvirke dem negativt. Det er især tilfældet, fordi surfere ofte er aktive i vintermånederne, hvor blæsten og bølgerne er kraftigst. Og der er stort sammenfald med det tidspunkt, hvor der er flest ederfugle i området.

Det er ikke afklaret, om fuglene søger føde i hele området, hvor surferne også er aktive. Men da det er det tidspunkt på året, hvor fuglenes energibehov er højest, er de mere sårbare overfor forstyrrelser i området, hvor de søger føde. I vinteren 2023/24 blev der talt mere end 16.700 ederfugle i området. Dermed er området et vigtigt område for den internationale bestand af ederfugle.

Restriktioner for surfere kan give fuglene ro
Notatet konkluderer, at fuglebeskyttelsesområde nr. 102 fortsat er af international betydning for ederfugle og måske også andre fuglearter. På baggrund af DCE´s undersøgelser og de potentielle forstyrrelser fra surferne, anbefaler notatet to mulige tiltag for at beskytte ederfuglens overvintring:

Som minimum anbefales en grundigere undersøgelse i området af surfernes påvirkning af ederfuglenes levevilkår. Denne undersøgelse bør foretages over flere sæsoner. Det skal ske for at få kortlagt, hvordan fuglene er påvirket af surferes aktivitet året rundt. Kortlægningen skal foretages både i perioder med forventet kite- og windsurfing-aktivitet (egnede vindforhold) og stille perioder, uden surfere i området.

Der eksisterer dog allerede en del viden om de forstyrrende effekter fra kite- og windsurfere. Erfaringsmæssigt hører netop surfing til de mest forstyrrende friluftsaktiviteter.

Derfor kunne man alternativt, og ud fra et forsigtighedsprincip, ifølge notatet overveje hurtigt at etablere større, beskyttede områder i fuglebeskyttelsesområdet. Det kan ske ved at udvælge områder, hvor kitesurfing og anden brætsejlads ikke er tilladt i de måneder, hvor ederfuglen forekommer i større antal i området.

Læs notatet "Vurdering af betydning af surfing for ederfugl i fuglebeskyttelsesområde F102” her. For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE ved Preben Clausen, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet på pc@ecos.au.dk eller tlf. +45 23344767.