Aarhus Universitets segl

Stærkere samarbejde mod faunakriminalitet

Ulovlige drab på vilde dyr i Danmark er et jævnligt forekommende fænomen

Aktører på naturområdet fremhæver som et problem, at risikoen for at blive opdaget er for lav, at indsatsen mod faunakriminalitet er for svag og at straffen er for lav. (Fotocollage: Fra rapportforsiden).

12 røde glenter, 13 havørne, en kongeørn, 10 musvåger, seks tårnfalke, en duehøg, en fjeldvåge, to rørhøge og én skudt ulv.

Disse er dokumenterede eksempler på vilde dyr, som er ulovlig dræbt indenfor de seneste to årtier. Eksemplerne er formentlig kun toppen af et meget større isbjerg.

Det fremgår af en teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, som beskriver samarbejdet mellem myndigheder, organisationer og en række eksperter om baggrunden for faunakriminalitet – og hvordan man kan bekæmpe fænomenet.

Rapporten og arbejdet med at få alle relevante aktører inddraget gennem et såkaldt kollokvie er finansieret af 15. Juni Fonden.

Dyredrab opløser forståelsen af fællesskab om naturen
Ulovlige dyredrab har tiltrukket sig fornyet offentlig opmærksomhed med krav om handling, ikke mindst efter en ulv blev skudt for rullende kamera.

For ikke blot vanskeliggør de ulovlige drab på vilde dyr naturforvaltningen. Rapporten peger også på, at fænomenet med ulovligt at dræbe fredede dyr ”bidrager til opløsningen af forståelsen af naturen som et fælles gode.”

Ifølge rapporten sker ulovlige drab på vilde dyr ”i en lokal og vanskelig kontrollerbar kontekst og drives af både kulturelle, sociopolitiske og økonomiske faktorer.”

Respekten for naturen skal styrkes
I rapporten beskriver forskerne de bud på at imødegå ulovlige dyredrab, som de forskellige aktører har fremført.

Langt de fleste deltagere i kollokviet prioriterede en manglende respekt for naturen som det vigtigste punkt at arbejde med, hvis man skal nedbringe antallet af ulovlige drab på vilde dyr.

Ifølge rapporten er politiet i dag i gang med at styrke ekspertisen om faunakriminalitet på tværs af alle politikredse. Der er også sket en styrkelse af samarbejdet mellem politiet og Naturstyrelsen.

Læs rapporten: Faunakriminalitet i Danmark - Pointer og anbefalinger fra Kollokvie Faunakriminalitet her. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center ved Miljø og Energi ved seniorforsker Hans Peter Hansen, hph@ecos.au.dk eller +45 93508675

Note: Aarhus Universitet gennemførte i januar 2023 et todages kollokvium, finansieret af en bevilling fra 15. Juni Fonden og med deltagelse af berørte myndigheder og interesseorganisationer samt en række eksperter fra ind- og udland. Alle deltagere havde kendskab til faunakriminalitet på forskellige niveauer. De deltagende danske myndigheder og interesseorganisationer indbefattede politifolk fra særlovskontorene og anklagere i landets politikredsene, Miljøministeriets Departement, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Fødevarestyrelsen, samt Vildtforvaltningsrådet og flere grønne organisationer. De deltagende forskere kom fra Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Norsk institutt for naturforskning, Politihøgskolen i Norge, Københavns Universitet og Aalborg Universitet.