Aarhus Universitets segl

Store mængder ultrafine partikler fra Københavns Lufthavn

Mobil partikeltæller viser ifølge ny rapport et ”væsentligt bidrag” af sundhedsskadelige ultrafine partikler, der kommer fra lufthavnen.

Kortlægningen af luftkoncentrationerne af ultrafine partikler og kvælstofdioxid er foretaget ved, at DCE’s målebil 51 gange har kørt en fast rute i området fra lufthavnens yderkant og ud til omkring tre kilometer fra lufthavnens yderkant. (Foto: DCE/Thomas Ellermann).

Nye målinger viser, at Københavns Lufthavn er den største kilde til ultrafine partikler i området omkring lufthavnen. Lufthavnen er ifølge rapporten ansvarlig for 55-74% af antallet af ultrafine partikler tæt ved lufthavnen syd, vest og nord for lufthavnen og helt op til 89% ved et målepunkt øst for lufthavnen.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi har i perioden fra juni 2022 til februar 2024 gennemført et projekt for Miljøministeriet for at kortlægge partikelforureningen i området omkring Københavns Lufthavn Kastrup.

Måleresultaterne, som offentliggøres i en ny rapport, viser tydeligt, at lufthavnen udleder store mængder ultrafine partikler, som er helt små nanopartikler med en diameter under 100 nanometer (nm). Toksikologiske undersøgelser har ifølge WHO fastlagt, at ultrafine partikler er sundhedsskadelige.

 Målebil ”lugter” luften på vejene omkring lufthavnen
Kortlægningen af luftkoncentrationerne af ultrafine partikler og kvælstofdioxid er foretaget ved, at DCE’s målebil 51 gange har kørt en fast rute i området fra lufthavnens yderkant og ud til omkring tre kilometer fra lufthavnens yderkant. Ved at suge luft ind gennem en tragt og ind i bilens måleudstyr, har forskerne kunnet måle indholdet af ultrafine partikler og kvælstofdioxid i luften.

Resultaterne viser, at lufthavnen bidrager betydeligt til luftforureningen med ultrafine partikler i området omkring lufthavnen, mens lufthavnen ikke påvirker luftforureningen med kvælstofdioxid i nær samme grad.

Målingerne har givet forskerne et billede af, hvordan luftforureningen har set ud over et år. De estimerede årsmiddelværdier for antallet af ultrafine partikler ligger højt sammenlignet med målingerne fra DCE’s nationale overvågningsprogram, mens årsmiddelværdierne for kvælstofdioxid ligger relativt lavt sammenlignet med disse målestationer. Andelen af ultrafine partikler fra lufthavnen udgør 50-90% ved målepunkterne tæt ved lufthavnen. For kvælstofdioxid lå andelen på 10-40%. 

Samme niveauer som på Københavns mest trafikerede vej
Der er ikke i dag nogle internationale grænseværdier for ultrafine partikler i luften. Men WHO har defineret en timemiddelværdi på over 20.000 partikler pr. kubikcentimeter (cm3) som høj. Derfor har forskerne i rapporten set på timemiddelværdierne fra Københavns Kommunes luftmålestation på Backersvej, som viser at 5% af timemiddelværdierne ligger over 20.000 partikler per cm3. Dette er det samme niveau, som måles ved DCE’s gademålestation på H.C. Andersens Boulevard i indre København.

På H.C. Andersens Boulevard kører i snit 50.000 biler i døgnet, mens Backersvej passeres af knap 7.000 biler.

Når andelen af timer med antal partikler over 20.000 ultrafine partikler pr. cm3 er på samme niveau, selv om trafikintensiteten er meget forskellig, så peger det ifølge rapporten på den betydelige effekt, som lufthavnens udledninger har i selv mere end to kilometers afstand fra lufthavnen.

Læs rapporten ”Måling af partikelforureningen omkring Københavns Lufthavn i Kastrup” her (link)

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorrådgiver Thomas Ellermann tel@envs.au.dk eller på tlf. 23743975