Aarhus Universitets segl

Akustisk overvågning af Østersøens marsvin

Med kun 500 individer tilbage ved seneste optælling er Østersømarsvinet i fare for at forsvinde fuldstændigt.

AU-forskere under udlægning af de såkaldte CPODS, som skal lytte efter marsvin. (Foto: Poul. B. Johansen).

I denne uge bliver 24 lyttestationer udlagt i dansk farvand. Et nyt projekt, SAMBAH-II, er igangsat for at estimere antallet af de kritisk truede marsvin i Østersøen ved hjælp af akustisk overvågning.

I 2013 viste den seneste og eneste optælling, at der kun var 500 af de genetisk unikke Østersømarsvin tilbage. De sædvanlige tællemetoder med opgørelser af bestanden fra flyovervågning virker ikke på den efterhånden meget lille bestand.

Derfor må forskerne benytte passiv akustisk monitorering, hvor undervandsmikrofoner – akustiske dataloggere kaldet CPODs - placeres i vandet for at opfange lydene af de sky havpattedyr.

I Danmark bliver der placeret 24 af disse hydrofoner i farvandet omkring Bornholm og sydøst for Sjælland og Møn. Disse stationer vil operere i op til et år og blive serviceret hver fjerde måned.

Projektet, SAMBAH-II, er et samarbejde mellem flere Østersølande, herunder Tyskland, Polen, Finland, Sverige, Danmark, Estland og Litauen, og bliver i Danmark udført af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi i samarbejde med NIRAS. Økonomisk støtte kommer fra Miljøstyrelsens Havstrategiovervågning samt medfinansiering fra Biodiversa+ og Aage V Jensens fonde.

Data fra projektet analyseres hos University of St. Andrews i Skotland og vil blive rapporteret under habitatdirektivet og havstrategidirektivet. De første resultater forventes at være færdige i 2026.

For yderligere oplysninger om SAMBAH-II, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorrådgiver Signe Sveegaard på +45 28951664 eller ssv@ecos.au.dk eller Line A. Kyhn, på+45 30183148 eller liak@niras.dk.