Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 351-400

No. 386:  Environmental monitoring at the Nalunaq Gold Mine, South Greenland, 2004-2020.  Bach, L. 2020.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 76 pp. Scientific Report No. 386 .
SummaryEqikkaaneq | Sammenfatning | Report (23,30 MB)                

Nr. 384:  Bestemmelse af drivhusgasemissionen fra lavbundsjorde. Version 3.0.   Gyldenkærne, S. & Greve, M.H. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Videnskabelig rapport nr. 384.
Sammenfatning | Summary | Rapport (3,28 MB)       

No. 383:  Environmental and socio-economic analysis of integrated grass biorefinery scenarios.  Martinsen, L. & Andersen, M.S. 2020.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 91 pp. Scientific Report No. 383.
Summary | Sammenfatning |Report (4,87 MB)           

Nr. 382: Vejledning for gennemførelse af sørestaurering. Søndergaard, M., Reitzel, K., Jeppesen, E., Egemose, S., Lauridsen, T.L. & Jensen, H. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi,56 s. - Videnskabelig rapport nr. 382.
Sammenfatning | Summary | Rapport (5,52 MB)

Nr. 381: Bly i riffelammunition – danske jægeres kendskab og holdning. Kanstrup, N., Hansen, H.P., Balsby, T.J.S. & Mellerup, K.A. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 56 s. - Videnskabelig rapport nr. 381.
Sammenfatning | Summary | Rapport (6,27 MB)

Nr. 380:  Lokal deposition af ammoniak beregnet med OML. En simplificering af metode fra OML-DEP.  Løfstrøm, P. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 27 s. – Videnskabelig rapport nr. 380. 
Sammenfatning | Rapport (2,57 MB)          

Nr. 379: Virkemidler til reduktion af fosforbelastningen af vandmiljøet. Andersen, H.E., Rubæk, G.H., Hasler, B. & Jacobsen, B.H. (redaktører). 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 284 s. - Videnskabelig rapport nr. 379.
Sammenfatning | Rapport (9,35 MB) 

Nr. 378: Forslag til forbedring af Miljø- og Fødevareministeriets nøgletal for den rekreative værdi af natur. Zandersen, M. Abay, A.T., Termansen, M. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 38 s. - Videnskabelig rapport nr. 378.
Sammenfatning | Summary | Rapport  (5,03 MB) | Guidance | ReCreateEcon Nøgletal  

Nr. 376:  Empiriske sømodeller for sammenhænge mellem indløbs- og søkoncentrationer af fosfor og kvælstof.  Søndergaard, M., Nielsen, A., Levi, E.E., Johansson, L.S., Sørensen, P.B. & Trolle, D. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 32 s. - Videnskabelig rapport nr. 376.
Sammenfatning | Summary | Rapport (4,24 MB)        

Nr. 374:  Jagt på vandfugle i Skjern Enge 2002-2019. Jagtudøvelse, jagtudbytte og holdninger til jagtordninger.  Bregnballe, T, Kristensen, C., Sterup, J., Hounisen, J.P. & Christensen, T.K. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 56 s. - Videnskabelig rapport nr. 374.
Sammenfatning | Summary | Rapport (14,20 MB)           

No. 373:  Revised Danish macroinvertebrate index for lakes - a method to assess ecological quality.  Wiberg-Larsen, P. & Rasmussen, J.J. 2020.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 42 pp. Scientific Report No. 373.
Summary | Sammenfatning | Report (2,46 MB)           

No. 372:  Denmark's National Inventory Report 2020. Emission Inventories 1990-2018 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol.  Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Thomsen, M., Hjelgaard, K., Fauser, P., Bruun, H.G., Johannsen, V.K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Callesen, I., Caspersen, O.H., Rasmussen, E., Petersen, S.B., Baunbæk, L. & Hansen, M.G. 2020.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy 904 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 372.
Summary | Sammenfatning | Report (29,34 MB)       

Nr. 371:  Kamerabaseret overvågning af insekter på grønne bytage.  Høye, T.T., Mann, H.M.R. & Bjerge, K. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 18 s. - Videnskabelig rapport nr. 371.
Sammenfatning | Summary | Rapport (9,67 MB)            

Nr. 370:  Sammenhæng mellem forekomst af bramgæs og reguleringsindsats i Danmark.  Clausen, K. K., Heldbjerg, H., Balsby, T. J. S., Clausen, P., Nielsen, R. D., Skov, F. & Madsen, J. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Videnskabelig rapport nr. 370.
Sammenfatning | Rapport (4,54 MB)           

No. 369: Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2018. Nielsen, O-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Albrektsen, R., Hjelgaard, K.H., Bruun, H.G. & Thomsen, M. 2020. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 559 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 369.
Summary | Sammenfatning | Report (24,48 MB)

Nr. 368:  Marine virkemidler – beskrivelse af virkemidlernes effekter og status for vidensgrundlag.  Bruhn A, Flindt MR, Hasler B, Krause-Jensen D, Larsen MM, Maar M, Petersen JK og Timmermann K. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 126. - Videnskabelig rapport nr. 368.
Sammenfatning | Rapport (11,04 MB)         

Nr. 367: Overvågning af bilag II- og IV-arter baseret på eDNA – muligheder og begrænsninger. Andersen, L.W. & Therkildsen, O.R. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 74 s. - Videnskabelig rapport nr. 367.
Sammenfatning | Rapport (0,96 MB)

No. 366: Effects of larger turbines for the offshore wind farm at Krieger's Flak, Sweden. Addendum with revised and extended assessment of impact on marine mammals. Jakob Tougaard and Mark Mikaelsen. 2020. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 32 pp. Scientific Report No. 366.
Summary | Report (2,06 MB)

Nr. 365. Anvendelsen af biologiske kvalitetselementer i ikke-interkalibrerede søtyper. Søndergaard M., Jeppesen E., Johansson L.S. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 144 s. - Videnskabelig rapport nr. 365.
Sammenfatning | Rapport (8,27 MB)

No. 364: Environmental monitoring at mine sites in Greenland. A review of research and monitoring practices and their role in minimising environmental impact. Søndergaard, J., Hansson, S.V., Bach, L., Hansen, V., Sonne, C., Jørgensen, C.J., Nymand, J., Mosbech, A., 2020. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 44 pp. Scientific Report No. 364.
Eqikkaaneq | Sammenfatning | Summary | Report (3,02 MB)

Nr. 363: Størrelse og udvikling af fuglebestande i Danmark - 2019. Artikel 12-rapportering til Fuglebeskyttelsesdirektivet. Fredshavn, J.R., Holm, T.E., Sterup, J., Pedersen, C.L., Nielsen, R.D., Clausen, P., Eskildsen, D.P. & Flensted, K.N. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Videnskabelig rapport nr. 363.
Sammenfatning | Summary | Rapport (3,34 MB)

Nr. 362: Identifikation af mulige beskyttede havområder i Nordsøen, Skagerrak og Østersøen omkring Bornholm. Göke, C., Christensen, A., Tonetta, D., Petersen, I.K., Olsen, O., Dahl, K. og Sveegaard, S. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 78 s. - Videnskabelig rapport nr. 362.
Sammenfatning | Summary | Rapport (17,99 MB)

No. 361: Benthic macrofauna communities on the Northeast Greenland shelf 2017. Results and data from the NEG Dana cruise 2017. Hansen JLS, Sejr MK, Holm-Hansen TH, Andersen OGN. 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 35 pp. Scientific Report No. 361.
Summary | Sammenfatning | Report (1,94 MB)

No. 360: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2018. Ellermann, T., Nygaard, J., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M., Massling, A., Bossi, R., Frohn, L.M., Geels, C. & Jensen, S.S. 2020. Aarhus University, DCE– Danish Centre for Environment and Energy, 83 pp. Scientific Report No. 360.
Summary | Sammenfatning | Report (3,62 MB)

Nr. 359: Mængder, sammensætning og trends i udviklingen af marint affald på danske referencestrande. Feld L, Metcalfe RA & Strand J. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 44 s. - Videnskabelig rapport nr. 359.
Sammenfatning | Summary | Rapport (2,07 MB)

Nr. 358: Arter 2012-2017. NOVANA. Therkildsen, O.R., Wind, P., Elmeros, M., Alnøe, A.B., Bladt, J., Mikkelsen, P., Johansson, L.S., Jørgensen, A.G., Sveegaard, S. & Teilmann, J. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 198 s. - Videnskabelig rapport nr. 358.
Sammenfatning | Rapport (24,54 MB)

No. 357: Identification of offshore hot spots. An integrated biological oceanographic survey focusing on biodiversity, productivity and food chain relations. Møller EF, Juul-Pedersen T, Mohn C, Dalgaard MA, Holding J, Sejr M, Schultz M, Lemcke S, Ratcliffe N, Garbus SE, Clausen DS,  Mosbech A. 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 65 pp. Scientific Report No. 357.
Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Report (6,64 MB)

Nr. 356: Vandmiljø og Natur 2018. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Boutrup, S., Jung-Madsen, S., Nielsen, V.V., Svendsen, L.M., Bang, K., Blicher-Mathiesen, G., Thodsen, H., Hansen, J.W., Høgslund, S., Johansson, L.S., Ellermann, T., Thorling, L. & Frank-Gopolos, T. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 56 s. - Videnskabelig rapport nr. 356.
Sammenfatning | Summary | Rapport (8,19 MB)

Nr. 355: Marine områder 2018. NOVANA. Hansen J.W. & Høgslund S. (red.) 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 156 s. - Videnskabelig rapport nr. 355.
Sammenfatning | Summary | Rapport (14,13 MB)

Nr. 354: Søer 2018. NOVANA. Johansson, L.S., Søndergaard, M., Sørensen, P.B., Nielsen, A., Jeppesen, E., Wiberg-Larsen, P. & Landkildehus, F. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 98 s. - Videnskabelig rapport nr. 354.
Sammenfatning | Summary | Rapport (15,47 MB)

Nr. 353: Vandløb 2018. NOVANA. Thodsen, H., Tornbjerg, H., Rasmussen, J.J., Bøgestrand, J., Larsen, S.E., Ovesen, N.B., Blicher-Mathiesen, G., Kjeldgaard, A. & Windolf, J. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 72 s. - Videnskabelig rapport nr. 353.
Sammenfatning | Summary | Rapport (8,88 MB)

Nr. 352: Landovervågningsoplande 2018. NOVANA. Blicher-Mathiesen, G., Holm, H., Houlborg, T., Rolighed, J., Andersen, H.E., Carstensen, M.V., Jensen, P.G., Wienke, J., Hansen, B. & Thorling, L. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 241 s. - Videnskabelig rapport nr. 352.
Sammenfatning | Rapport (15,67 MB)

Nr. 351: Atmosfærisk deposition 2018. NOVANA. Ellermann, T., Bossi, R., Nygaard, J., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Geels, C., Nilesen, I. E., & Poulsen, M. B., 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 84s. – Videnskabelig rapport nr. 351.
Sammenfatning | Rapport (5,91 MB)