Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

2021

4. maj 2021: Beskrivelse af metoder til faglig kvalitetssikring af dataemner i NOVANA vandløbsrapportering. Version: 2. Johnsen, Trine Just & Kallestrup, Helena. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 15 s. – Fagligt notat nr. 2021|37

27. april 2021:  Anmodning fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om udtalelse vedrørende grundlaget for samling af afkast i forhold til OML-modellens beregningsgrundlag.  Løfstrøm, P. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 5 s. – Fagligt notat nr. 2021|35. 

21. april 2021: Krav til vurdering af koncentrationer af luftforureningen i Danmark. Ellermann, T., 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 21 s. – Notat nr. 2021|30.

21. april 2021: DCEs foreløbige og overordnede miljøvurdering af oliespild i relation til den forliste trawler POLAR AASSIK i Disko Bugt, Grønland. Fritt-Rasmussen et al. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 6 s. – Notat nr. 2021.

15. april 2021: Videnskabeligt togt med R/V Maria S. Merian i farvandet mellem Canada og Grønland 2021 – DCE og GNs kommentarer til mulige miljøpåvirkninger. Boertmann, D, Kyhn, LA. & Nymand, J. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 4 s. – Fagligt notat nr. 2021|33.

15. april 2021: Vurdering af arealet med vild natur i Danmark. Ejrnæs, R. & Pedersen, P.B.M. 2021.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 8 s. – Fagligt notat nr. 2021|32.

15.  april 2021: Videnskabeligt togt med R/V Polarstern i farvandet mellem Svalbard og Grønland 2021 – DCE og GNs kommentarer til potentielle miljøpåvirkninger. Boertmann, D & Nymand, J. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 3 s. – Fagligt notat nr. 2021|14.

31. marts 2021: Betydningen af byggeriet af ”Fælledby” for biodiversiteten på Amager Fælled. Ejrnæs, R. & Bruun, H. H. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 7 s. – Fagligt notat nr. 2021|25.

26. marts 2021: Beskrivelse af udbredelse af udvalgte vandfuglearter i tre marine IBA-områder. Petersen, I.K. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 19 s. - Notat nr. 2020|32.

26. marts 2021: Fagligt bidrag til sag om udpegning af marine fuglebeskyttelsesområder. Pedersen, I.K. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 25 s. – Notat nr. 2020|19.

19. marts 2021: Thresholds for noise induced hearing loss in marine mammals. Background note to revision of guidelines from the Danish Energy Agency. Jakob Tougaard 2021. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 34 s. – Scientific note no. 2021|28.

18. marts 2021: Jagttidsrevision for udvalgte arter 2022. Målsætninger og kriterier for vildtbestande – en opdatering. Madsen, J. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 21 s. – Fagligt notat nr. 2021|27.

17. marts 2021: Oversigter over forekomsten af rødlistede arter. Moeslund, J.E. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 212 s. – Fagligt notat nr. 2021|24

12. marts 2021: Kortlægning af beskyttede dagsommerfugle ved Natura 2000-område: Bygholm Ådal. Moeslund, J.E. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 5 s. – Fagligt notat nr. 2021|22.

11. marts 2021: Vurdering af sameksistens mellem råstofindvinding og havlit på Rønne Banke. Petersen, I.K., Sterup, J. & Nielsen, R.D. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 25 s. – Fagligt notat nr. 2021|23.

8. marts 2021: Vurdering af odderens udbredelse i 2020 og forventede spredning i Danmark. Elmeros, M. 2021. Notat fra Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 2021| 20.

4. marts 2021: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – 4. kvartal 2020. Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 21 s. – Notat nr. 2021|21.

2. marts 2021: Fund af odder på Sjælland og Lolland siden NOVANA-overvågningen i 2017. Andersen, L.W., Elmeros, M., Johansson. D.K., Søgaard, B. & Madsen, A.B. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 8 s. – Fagligt notat nr. 2021|17.

26. februar 2021: Marine mammal species of relevance for assessment of impulsive noise sources in Danish waters. Background note to revision of guidelines from the Danish Energy Agency. Tougaard, J., Sveegaard, S. & Galatius, A. 2021. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 13 s. – Scientific note no. 2020|19.

23. februar 2021: Fældefangst af mårdyr. Elmeros, M. 2021. Notat fra Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 2021|08.

16. februar 2021: Landovervågningsoplandet Højvads Rende, LOOP1 - Udvælgelse af lokaliteter for nye jordvandsstationer (st102, st105 og st106) samt lokaliteter for udtagelse af jordprofiler fra eksisterende stationer. Petersen, R.J. & Blicher-Mathiesen, G. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 44 s. – Fagligt notat nr. 2021|18.

10. februar 2021: DCE/GN: Overordnede kommentarer til projektbeskrivelse og VVM rapport for Greenland Minerals Ltd - Projekt Kvanefjeld. Jørgensen, C.J., Asmund, G., Hansen, V., Jia, Y., Søndergaard, J., Gustavson, K., Boertmann, D., Nymand, J. & Mosbech, A, 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 50 s.

Grønlandsk oversættelse:
Greenland Minerals Ltd-ip suliaa – Kuannersuarni Suliaq – pillugu nassuiaatip ASN-imillu nalunaarusiap tusarniaassutigineqarnerannut DCE/GN-illu akissutaat. Jørgensen, C.J., Asmund, G., Hansen, V., Jia, Y., Søndergaard, J., Gustavson, K., Boertmann, D., Nymand, J. & Mosbech, A, 2020. 62 s.

10. februar 2021: Ekstremværdianalyser af vandføringsdata 1990 - 2019. Larsen, S.E. & Ovesen, N.B. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 15 s. – Fagligt notat nr. 2021|13.

10. februar 2021: Besvarelse af Miljøstyrelsens bestilling angående luftforureningen i området omkring Københavns Lufthavn. Ellermann, T., 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 11 s. - Notat nr. 2021|12.

10. februar 2021: Forslag til biodiversitetsindikatorer og pointsystem til pilotordning. Nygaard, B., Fløjgaard, C. & Ejrnæs, R. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 7 s. – Fagligt notat nr. 2021|1.

9. februar 2021: Interkalibrering. Fiskeundersøgelse i søer 2019. Johansson, L.S. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 23 s. – Fagligt notat nr. 2021|11.

29. januar 2021: Corona-nedlukningens indflydelse på luftkvaliteten i Danmark i 2020. Ellermann, T., Nordstrøm, C., & Sørensen, M.O.B.. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 18 s. – Notat nr. 2021|07.

27. januar 2021: Tiltag mod ulovlig efterstræbelse af ulv. Hansen, H.P., Schrøder, C.M., Sunde, P. & Olsen, K. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. – Fagligt notat nr. 2021|05.

15. januar 2021: Enestående natur i Nordjylland. Ejrnæs, R., Fløjgaard, C. & Bladt, J. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 25 s.– Fagligt notat nr. 2021|06 .

15. januar 2021: Bestandsstatus for danske kirkeugler 2019-20, samt afrapportering af fodringsprojekt. Sunde, P. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 7 s. – Notat nr. 2021|03.

14. januar 2021:  Årsnotat – dumpede våben i danske farvande. 2020.  Hans Sanderson 2021.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 11 s. – Fagligt notat nr. 2021|02.