Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

2021

26. februar 2021: Marine mammal species of relevance for assessment of impulsive noise sources in Danish waters. Background note to revision of guidelines from the Danish Energy Agency. Tougaard, J., Sveegaard, S. & Galatius, A. 2021. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 13 s. – Scientific note no. 2020|19.

23. februar 2021: Fældefangst af mårdyr. Elmeros, M. 2021. Notat fra Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 2021|08.

16. februar 2021: Landovervågningsoplandet Højvads Rende, LOOP1 - Udvælgelse af lokaliteter for nye jordvandsstationer (st102, st105 og st106) samt lokaliteter for udtagelse af jordprofiler fra eksisterende stationer. Petersen, R.J. & Blicher-Mathiesen, G. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 44 s. – Fagligt notat nr. 2021|18.

10. februar 2021: DCE/GN: Overordnede kommentarer til projektbeskrivelse og VVM rapport for Greenland Minerals Ltd - Projekt Kvanefjeld. Jørgensen, C.J., Asmund, G., Hansen, V., Jia, Y., Søndergaard, J., Gustavson, K., Boertmann, D., Nymand, J. & Mosbech, A, 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 50 s.

Grønlandsk oversættelse:
Greenland Minerals Ltd-ip suliaa – Kuannersuarni Suliaq – pillugu nassuiaatip ASN-imillu nalunaarusiap tusarniaassutigineqarnerannut DCE/GN-illu akissutaat. Jørgensen, C.J., Asmund, G., Hansen, V., Jia, Y., Søndergaard, J., Gustavson, K., Boertmann, D., Nymand, J. & Mosbech, A, 2020. 62 s.

10. februar 2021: Ekstremværdianalyser af vandføringsdata 1990 - 2019. Larsen, S.E. & Ovesen, N.B. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 15 s. – Fagligt notat nr. 2021|13.

10. februar 2021: Besvarelse af Miljøstyrelsens bestilling angående luftforureningen i området omkring Københavns Lufthavn. Ellermann, T., 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 11 s. - Notat nr. 2021|12.

10. februar 2021: Forslag til biodiversitetsindikatorer og pointsystem til pilotordning. Nygaard, B., Fløjgaard, C. & Ejrnæs, R. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 7 s. – Fagligt notat nr. 2021|1.

9. februar 2021: Interkalibrering. Fiskeundersøgelse i søer 2019. Johansson, L.S. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 23 s. – Fagligt notat nr. 2021|11.

29. januar 2021: Corona-nedlukningens indflydelse på luftkvaliteten i Danmark i 2020. Ellermann, T., Nordstrøm, C., & Sørensen, M.O.B.. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 18 s. – Notat nr. 2021|07.

27. januar 2021: Tiltag mod ulovlig efterstræbelse af ulv. Hansen, H.P., Schrøder, C.M., Sunde, P. & Olsen, K. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. – Fagligt notat nr. 2021|05.

15. januar 2021: Enestående natur i Nordjylland. Ejrnæs, R., Fløjgaard, C. & Bladt, J. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 25 s.– Fagligt notat nr. 2021|06 .

15. januar 2021: Bestandsstatus for danske kirkeugler 2019-20, samt afrapportering af fodringsprojekt. Sunde, P. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 7 s. – Notat nr. 2021|03.

14. januar 2021:  Årsnotat – dumpede våben i danske farvande. 2020.  Hans Sanderson 2021.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 11 s. – Fagligt notat nr. 2021|02.