Aarhus Universitets segl

Mødemateriale og referater

12. møde i Rådgivningspanelet d. 21. september 2022

Dagsorden

 Oplæg:

 • Kurt Nielsens oplæg (Nyt fra AU)
 • Isabelle Vintens oplæg (Grøn omstilling –klimaløsninger, miljøhensyn og naturbevaring hånd i hånd, Indspil fra Miljøstyrelsen)
 • Steen Christensens oplæg (Grønlands grønne omstilling)
 • Henning Heldbjergs oplæg (Grøn omstilling i landbruget - ved vi, hvad det betyder for fugle og pattedyr?)
 • Jakob Tougaars oplæg (Natur-og miljøvirkemidler, forvaltningsprincipper og overvågning i havvindmølleparker)
 • Janne Fritt-Rasmussens oplæg (Nye brændstoffer med mindre svovl – miljømæssige fordele og udfordringer)
 • Hanne Bachs oplæg (Status for DCE)

Referat​​​​​​​

11. møde i Rådgivningspanelet d. 8. januar 2020

Dagsorden

 Oplæg:

 • Hanne Bachs oplæg (Status for DCE + Armslængde i den forskningsbaserede rådgivning)
 • Carl-Emil Larsens oplæg (Armlængde i den forskningsbaserede rådgivning)
 • Thomas Ellermanns oplæg (Luftforureningsmodeller)

Referat

10. møde i Rådgivningspanelet d. 6. marts 2019

Dagsorden

Bilag:

Oplæg til strategidrøftelse
DCE's Strategi inkl. opfølgning på strategikort og KPI 

Oplæg:

 • Hanne Bachs oplæg (Status for DCE)
 • Hanne Bachs oplæg (DCE's strategiproces)
 • Thomas Barfoeds oplæg (Kommunernes bidrag til FNs verdensmål)
 • Mads Leth-Petersens oplæg (Miljøstyrelsens bidrag til FNs verdensmål)
 • Carl Christian Hoffmanns oplæg (Minivådområder med åben vandflade og med matrice)

Referat

9. møde i Rådgivningspanelet d. 7. juni 2018

Dagsorden

 Oplæg:

 • Hanne Bachs oplæg (Status for DCE)
 • Peter Sundes oplæg (Forskningsbaseret myndighedsbetjening vedr. konfliktarter ved AU)

Referat

8. møde i Rådgivningspanelet d. 27. oktober 2017

Dagsorden

Oplæg:

 • Hanne Bachs oplæg (Status for DCE)
 • Kurt Nielsens oplæg (korkurrenceudsættelsen)
 • Karen Timmermanns oplæg (International evaluering/vandplaner)
 • Lars Hestbjergs oplæg (eDNA)

Referat

7. møde i Rådgivningspanelet d. 6. februar 2017

Dagsorden

Oplæg:

Referat

6. møde i Rådgivningspanelet den 6. juni 2016

Dagsorden

Oplæg:

Referat

5. møde i Rådgivningspanelet den 12. august 2015

Dagsorden

Bilag 1: Mail Carl Aage Pedersen vedr. dagsordenspunkt "Kvælstof i de marine miljøer"
Notat 1
Notat 2

Oplæg:

 

Referat

 

4. møde i Rådgivningspanelet den 20. januar 2015

Dagsorden

Referat

3. møde i Rådgivningspanelet den 26. juni 2014

Dagsorden

Referat

1. møde i Rådgivningspanelet den 1. maj 2013

Dagsorden

Kurt Nielsens oplæg

Hanne Bachs oplæg

Oplæg til fagligt emne

Referat