Aarhus Universitets segl

Medlemmer

Formand for Rådgivningspanelet
Kurt Nielsen 
Prodekan for Videnudveksling, Science and Technology
Aarhus Universitet 

(området videnudveksling dækker bl.a. universitetets samarbejde med erhverv, interesseorganisationer og myndigheder nationalt og internationalt).

Biolog fra Københavns Universitet
Tidligere forskningschef (1996-2008), vicedirektør (2008-2011) og konstitueret direktør (2011) for Danmarks Miljøundersøgelser samt direktør for DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi (2011-2012).

Telefon: 40 84 17 80
E-mail: kni@science.au.dk
scitech.au.dk


Hanne Bach
Direktør
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
Aarhus Universitet

Kemiingeniør fra DTU
Tidligere afdelingsleder i DHI (1997-1999), forskningschef ved Danmarks Miljøundersøgelsers Afdeling for Systemanalyse (1999-2008) og teknisk chefrådgiver for Mekong-Kommissionens miljøprogram med arbejdssted i Vientiane, Laos (2008-2011).

Telefon: 87 15 13 48
E-mail: hba@dce.au.dk
dce.au.dk

Jens Anton Tingstrøm Klinken
Afdelingschef for Natur og Miljø
Danmarks Naturfredningsforening (DN)  

Journalist fra Journalisthøjskolen i Aarhus

Fhv. kontorchef i Social- og Ældreministeriet, fhv. kommunikationschef i Social- og Indenrigsministeriet, fhv. kommunikationschef i Danske Handicaporganisationer, fhv. politisk reporter på Radio24syv

Telefon: 30 43 02 47 
E-mail:  jatk@dn.dk 
www.dn.dk 

Jacob Møller
Kontorchef 
Klimakontoret, Energi-, Forsynings- og klimaministeriet

Cand.scient.pol fra Københavns Universitet og MSc fra London School of Economics.
Fra 2011-2016 Kontorchef og chefkonsulent i Energistyrelsen, fra 2008 til 2011 special- og chefkonsulent i Klima- og energiministeriet. Tidligere bl.a. ansat i Videnskabsministeriet og Udenrigsministeriet.  

Telefon: +45 50 96 74 57
E-mail: jmoe@ens.dk
http://efkm.dk/

Claus Lind Christensen
Formand
Danmarks Jægerforbund 

Maskintekniker, suppleret med toårig diplomuddannelse med fokus på kvalitetsledelse. Kvalitetschef.Telefon: 75 81 57 01
E-mail: clc@jaegerne.dk
www.jaegerforbundet.dk

Sigrid Andersen
Direktør

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)  Telefon: 
E-mail: 
www.dof.dk

Karin Klitgaard
Miljøpolitisk chef         
Dansk Industri (DI)

MPA fra Roskilde Universitet.
Tidligere lederstillinger i Miljøstyrelsen, CFK og Landbohøjskolen.        

Telefon: 33 77 36 95
E-mail: kakl@di.dk
www.di.dk

Thomas Barfoed
Direktør 
Fredensborg Kommune
Næstformand i Kommunalteknisk Chefforening (KTC)

Uddannet bibliotekar og har været ansat som sådan indtil 1992 i Københavns Kommune. Derefter kulturchef i Fakse Kommune indtil 1995, direktør for kultur, borgerservice og fra 2005 tillige teknik- og miljø i Fredensborg-Humlebæk Kommune (nu Fredensborg Kommune). Fra 2012 direktør for By, Land og Kultur i Assens Kommune. Fra 1. september 2016 atter direktør i Fredensborg Kommune med ansvar for arbejdsmarked, byudvikling, klima, erhverv, digitalisering mv.     

Telefon: 64 74 72 01
Mobil: 20 91 13 65
E-mail: thba@fredensborg.dk
www.fredensborg.dk
www.ktc.dk

Carl-Emil Larsen
Direktør 
DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening)

Geolog og geofysiker fra Aarhus Universitet.
Tidligere divisionsdirektør hos Carl Bro A/S. Personligt medlem af DANVA siden 1992. Præsident for EUREAU, European Federation of National Associations of Water and Wastewater Service.   

Telefon: 87 93 35 05
E-mail: cel@danva.dk
www.danva.dk

Steen Christensen
Styrelseschef i Miljøstyrelsen for Råstofområdet
Grønlands Selvstyre

Telefon: +299 34 51 87
E-mail: chrs@nanoq.gl
www.naalakkersuisut.gl

Hans Roust Thysen
Afdelingschef, Anlæg & Miljø 
SEGES 

Agronom fra Landbohøjskolen.
Nuværende ansvarsområde: Forskellige opgaver i relation til miljøpåvirkninger og løsningsmuligheder for landbrug og virksomheder.

Telefon: 87 40 54 07
E-mail: hrt@seges.dk
www.seges.dk

Isabelle Navarro Vinter
Vicedirektør
Miljøstyrelsen 

Cand.merc.jur. fra Copenhagen Business School. Vicedirektør siden marts 2020.

Fra 2018 kontorchef i Miljø- og Fødevareministeriet. Fra 2013 kontorchef i Miljøstyrelsen. Fra 2011 udviklings- og sekretariatschef i Natur-og Miljøklagenævnet. Fra 1997 fuldmægtig, special- og chefkonsulent i Miljøministeriet.

Telefon: 72 54 40 00
Email: mst@mst.dk
www.mst.dk

Michael Andersen
Chefkonsulent
Danmarks Fiskeriforening

Telefon: 76 10 96 45
Mobil: 40 26 50 40
E-mail: ma@dkfisk.dk
www.dkfisk.dk

Ole Morten Petersen
Direktør
DAKOFA -
Dansk Kompetencecenter Affald og Ressourcer

Telefon: 32 96 90 22
E-mail: omp@dakofa.dk
www.dakofa.dk