Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

2021

Application of the Danish EPA’s Marine Model Complex and Development of a Method Applicable for the River Basin Management Plans 2021-2027

North Sea Monitoring of chlorophyll. Environmental monitoring and assessment based on satellite data, mechanistic modelling and in situ sampling – performance and perspectives. Sanjina Upadhyay Stæhr (AU), Stiig Markager (AU), Anders Chr. Erichsen (DHI) & Rikke M. Closter (DHI). 2021. 31 s.

MiniSCANS-II: Aerial survey for harbour porpoises in the western Baltic Sea, Belt Sea, the Sound and Kattegat in 2020. Unger, B., Nachtsheim, D. Ramírez Martínez, N., Siebert, U., Sveegaard, S., Kyhn, L., Balle, J.D., Teilmann, J. Carlström, J., Owen, K., Gilles, A. 2021. Joint survey by Denmark, Germany and Sweden. Final report to Danish Environmental Protection Agency, German Federal Agency for Nature Conservation and Swedish Agency for Marine and Water Management. 28 pp.
Report | Kommenteringsskema_DKKommenteringsskema_DE

Forsøgsdyrkning af tang i Grønland. Gennemprøvning af metode.  Wegeberg, S, Geertz-Hansen O, Mols-Mortensen A. 2021. Grønlands Naturinstitut, 21 pp.

Sustainable harvest of seaweed in Greenland (SuSHi). Optimising harvest. Minimising Impacts.   Wegeberg, S. & Geertz-Hansen, O. 2021. Greenland Institute of Natural Resources, 45 pp

Modellering som supplement til til-standsvurderinger og hydrografisk for-tolkning af fysisk-kemiske og biologiske parametre præsenteret i den marine NOVANA-rapport. Afsluttende rapport. Trine Cecilie Larsen (DHI), Anders Chr. Erichsen (DHI), Jens Würgler Hansen (DCE), Jacob Carstensen (DCE), Karen Timmermann (DCE), Jørgen Hansen (DCE) 2021. Miljøstyrelsen. 118 s.