Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

2015

Modeller for danske fjorde og kystnære havområder. Indsatsbehov og målbelastning under hensyntagen til 2030 WPE 2014 (NEC). Anders Chr. Hansen, Karen Timmermann & Jesper Heile Christensen. DHI & Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 22 s.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information og fakta om udvinding af uran i Grønland. Per Kalvig, Karsten Secher og Gert Asmund. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS. 4. udgave september 2015. 28 s.

Publikationen på grønlandsk: Paasissutissat piviusullu Kalaallit Nunaanni uranimik piiaanermut tunngasut. Per Kalvig, Karsten Secher aamma Gert Asmund. Saqqummiussisuuvoq Danmarkimi Kalaallit Nunaannilu Naalagaaffiup Ujaqqanik Misissuivia - GEUS

Læs mere her

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grøn Biomasse. Mette Thermansen, Morten Gylling, Uffe Jørgensen, John Hermansen, Line Block Hansen, Marie Trudeman Knudsen, Anders Peter S. Adamsen, Morten Ambye-Jensen, Mikkel Vestby Jensen, Søren Krogh Jensen, Hans Estrup Andersen og Steen Gyldenkilde. DCA rapport, nr. 68, 2015.

Landscape experiences as a cultural ecosystem service in a Nordic context: Concepts, values and decision-making. Lindhjem, Henrik, Reinvang, Rasmus & Zandersen, Marianne. TemaNord 2015:549. Nordic Council of Ministers. 2015

Marine Litter in Nordic waters. Jakob Strand, Zhanna Tairova, Jóhannis Danielsen, Jens Würgler Hansen, Kerstin Magnusson, Lars‐Johan Naustvoll and Thomas Kirk Sørensen. TemaNord 2015:521. Nordic Council of Ministers 2015.

Marin habitatkortlægning i de indre danske farvande 2014. Zyad Al-Hamdani, Jørn Bo Jensen, Sara Skar, Niels Nørgaard-Pedersen, Jørgen O. Leth, Steen Lomholt, Ole Bennike, Henrik Granat, Mikkel Skovgaard Andersen, Lars G. Rödel, Bjarni Pjetursson, Michael Bo Rasmussen, Karsten Dahl, Cordula Göke, Annette Bruhn & Ole Gorm Norden Andersen. Naturstyrelsen 2015. 116 s.

Scenarier for ammoniakemissionen fra Danmark i 2020 og 2030 : emissioner og omkostninger. Hansen, Jens; Mikkelsen, Mette Hjorth; Albrektsen, Rikke; Dubgaard, Alex; Jacobsen, Brian H. Frederiksberg : Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, 2015. 52 s. (IFRO Rapport; Nr. 230).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående rapporter er udarbejdet af: 

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland 
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 

Aarhus Universitet 
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 
DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 

National kvælstofmodel - Oplandsmodel til belastning og virkemidler 
Metode rapport 
En metoderapport som beskriver den faglige udvikling af den nationale kvælstofmodel og datagrundlaget, og som også indeholder en diskussion af modellens anvendelse og begrænsninger. 
Download rapport: National kvælstofmodel - Metoderapport 
national_kvaelstofmodel_metoderapport.pdf (pdf-fil ~5mb) 

National kvælstofmodel - Oplandsmodel til belastning og virkemidler 
Bilag 
Download rapport: National kvælstofmodel - Bilag 
national_kvaelstofmodel_bilag.pdf (pdf-fil ~6mb) 

National kvælstofmodel - Oplandsmodel til belastning og virkemidler 
Kortleverancer 
En rapport med kortleverancer. 1) Retentionskort - Grundvand 2) Retentionskort - Overfladevand 3) Retentionskort - Rodzone til kyst 4) Kort med usikkerhed på retention - rodzone til kyst 5) Kort med variation i retention - Grundvand. 
Download rapport: National kvælstofmodel - Kortleverancer 
national_kvaelstofmodel_kortleverancer.pdf (pdf-fil ~0,5mb) 

Læs mere på GEUS hjemmeside

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HELCOM Core Indicator of Eutrophication. Inputs of nitrogen and phosphorus to the Baltic Sea. Lars M. Svendsen, Minna Pyhälä, Bo Gustafsson, Lars Sonesten4 and Seppo Knuuttila. HELCOM, Helsinki. 21 s.

Updated Fifth Baltic Sea pollution load compilation (PLC-5.5). Lars M. Svendsen, Jerzy Bartnicki, Susanne Boutrup, Bo Gustafsson, Waldemar Jarosinski, Seppo Knuuttila, Pekka Kotilainen, Søren E. Larsen, Minna Pyhälä, Tuija Ruoho-Airola, Lars Sonesten & Håkan Staff. HELCOM. Baltic Sea Environment Proceedings no. 145. 143 p.

Analyse af potentialer for ressourceudnyttelse i vand- og spildevandsforsyningen. Marianne Thomsen, Torben With Ottosen & Lars Nyrup Drejer. Miljøstyrelsen 2015. 86 s.

 

Spredning af anti-koagulante rodenticider med mus og eksponeringsrisiko for rovdyr. Morten Elmeros Christopher John Topping Thomas Kjær Christensen Pia Lassen Rossana Bossi. Miljøstyrelsen 2015. Bekæmpelsesmiddelforskning nr. 159. 68 s.