Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

2018

Anbefalinger til videreudvikling af modeller og metoder til brug for vandområdeplan 2021-2027. Opfølgning på den internationale evaluering af marine modeller bag vandområdeplan 2015-2021. Anders Chr. Erichsen, Flemming Møhlenberg, Mads Birkeland, DHI & Karen Timmermann, Jesper Christensen, Stiig Markager, AU. 63 s. Teknisk rapport fra Miljøstyrelsen Fyn, oktober 2018.

Heavy Fuel Oil (HFO): A review of fate and behaviour of HFO spills in cold seawater, including biodegradation, environmental effects and oil spill response. Janne Fritt-Rasmussen, Susse Wegeberg, Kim Gustavson, Kristin Rist Sørheim, Per S. Daling, Kirsten Jørgensen, Ossi Tonteri and Jens Peter Holst-Andersen. TemaNord 2018:549. Nordic Council of Ministers. 92 s.

Koncept til årlig afvikling af marine modeller til understøttelse af den marine NOVANA-overvågning. Anders Chr. Erichsen (DHI), Mai-Britt Kronborg (DHI), Jens Würgler Hansen (DCE), Jacob Carstensen (DCE), Karen Timmermann (DCE). 72 s. DHI og DCE. Marts 2018.