Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

2016

EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ) 2016. Risks for public health related to the presence of Bacillus cereus and other Bacillus spp. including Bacillus thuringiensis in foodstuffs. EFSA Journal 2016;14(7):4524. 93 p. doi: 10.2903/j.efsa.2016.4524

(Niels Bohse Hendriksen DCE/Institut for Miljøvidenskab har bidraget til rapporten jf. Acknowledgements)

Petersen J. K., Bjerre A-B., Hasler B., Thomsen M., Nielsen M. M. & Nielsen P. Blå biomasse – potentialer og udfordringer for opdræt af muslinger og tang. DTU Aqua-rapport nr. 312-2016. Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet. 38 pp.

Future air quality and related health effects in a Nordic perspective. The possible impacts of future changes in climate, anthropogenic emissions, demography and building structure. Camilla Geels, Camilla Andersson, Otto Hänninen, Per E. Schwarze & Jørgen Brandt. Nordic Council of Ministers. 16 s.

Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst. DTU, GEUS, DCE. 202 s. Danmarks Tekniske Universitet.
Rapporten

© Rapporten er behæftet med copyright. Hvis figurer eller andet materiale anvendes skal korrekt kildeangivelse benyttes:
DTU, GEUS, DCE. 2016. Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst. Kgs. Lyngby: Danmark Tekniske Universitet

ANALYSE AF BEDRIFTSØKONOMISKE KONSEKVENSER OG ÆNDRET FOSFOROVERSKUD PÅ TYPEBEDRIFTER VED SCENARIER FOR EN ÆNDRET FOSFORREGULERING. Leif Knudsen, Torkild S. Birkmose, Jonas Rolighed, Hans Estrup Andersen & Brian Jacobsen. SEGES. 67 s.