Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

2014

Forskningsbaseret forvaltning af af fugle og pattedyr d. 23. januar 2014. Temanummer af Flora & Fauna. Jydsk Naturhistorisk Forening. 120 årgang, hæfte 3+4. 116 s. - Udgivet i samarbejde med DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi/Institut for Bioscience, Aarhus universitet

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING. Jørgen Eriksen, Poul Nordemann Jensen og Brian H. Jacobsen (red.). Aarhus Universitet, DCA rapport nr. 052 · december 2014. 330 s. Rettelsesblad.

November 2014: Quaternary ammonium compounds. Analyses in a Nordic cooperation on screening. Lennart Kaj, Petra Wallberg, Eva Brorström-Lundén. TemaNord 2014:556. Nordic Council of Ministers 2014. 80 pp.

November 2014: Vejledning i luftkvalitets­vurdering af motorveje. Jensen, S.S., Ketzel, M., Hertel, O., Becker, T., Løfstrøm, P., Olesen, H.R. Vejdirektoratet. Rapport nr. 455.

November 2014: Forekomst af mikroorganismer på tang - specielt på spiseligt tang, der forekommer i de danske farvande. Niels Bohse Hendriksen & Steffen Lundsteen. Rapport nr. 48 fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet.