Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

08.01.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, BIOS, Offentligheden / Pressen

Stadig gift i falkeæg

Selvom forholdene bliver bedre for vandrefalkene i Grønland, finder forskere stadig rester af organiske giftstoffer i fuglenes æg.

05.01.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

Call for abstracts EUTRO2018 Symposium

Der er åbent for indsendelse af abstracts til EUTRO2018, 18-20 juni i Nyborg

På AU's workshop om kvælstofudvaskning diskuteres usikkerhedsberegninger og validering af den statistiske model NLES4 samt forbindelsen mellem modeller og praksis. Foto: Colourbox.

20.12.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Workshop om beregning af kvælstofudvaskning

Aarhus Universitet holder den 1. marts 2018 en workshop om grundlaget for beregning af marginaludvaskning af kvælstof fra landbrugsjorden.

19.12.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Udsigt til langsommere fald i farlige gasser

Fremskrivning tyder på mindre fald i udledningen af drivhusgasser i Danmark

01.12.2017 | Institut for Bioscience, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Iltsvindsæsonen næsten afblæst

Områder med iltsvind i de indre danske farvande fortsætter med at svinde ind.

01.12.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen

Historiske vildtdata tilgængelige for alle

Samlet vildtudbytte siden 1941 kan nu findes på ny hjemmeside.

29.11.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere

Dansk formand for PEER-netværket

Danmark overtager formandsposten i EU’s største netværk for natur- og miljøforskning.

25.11.2017 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Åben workshop om marginaludvaskning

Ny forskning støtter fortsat tal for marginaludvaskning anvendt i forbindelse med landbrugspakken.

23.11.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Foreløbig opgørelse af kvælstoftilførslen til havområder

Lavere afstrømningskorrigeret udledning af nitrat i 2016

06.11.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nye færdselsregler kan gavne Grønlands dyreliv

Grønlands dyreliv er rigt, men bliver nemt forstyrret af trafik og minedrift.

03.11.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Næste udbud på myndighedsområdet meldt ud

Aftalerne inden for luft og emissioner samt terrestrisk natur under DCE er blevet varslet i udbud fra 1. januar 2018.

03.11.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Iltsvind næsten kvalt af efterårsstorme

Der er betydeligt mindre iltsvind i de indre danske farvande end tidligere på året.

02.11.2017 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience

Forskere inviterer danskerne med på ulvejagt

Hjælp os med at finde de danske ulve. Sådan lyder opfordringen fra de forskere, der arbejder med at kortlægge den danske ulvebestand.

23.10.2017 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Mulighed for jagt på grågæs i august

Bestanden af grågæs er nu så stor, at det overvejes at udvide jagttiden. De mange gæs laver betydelige skader på landmændenes afgrøder.

13.10.2017 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Dansk luft er blevet renere de sidste 30 år

Årets resultater fra dele af luftovervågningen i Danmark offentliggøres i dag.

12.10.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny analyse af gammelt kvælstof

Indholdet af kvælstof i vandløb for hundrede år siden beregnet i ny rapport.

05.10.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere

AU vinder kontrakt om vildtforvaltning

Aarhus Universitet har vundet konkurrencen om det seneste udbud om myndighedsrådgivning inden for forvaltning af vilde dyr i Danmark.

Blæsten i september har mindsket udbredelsen af iltsvind i den seneste måned.

29.09.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Bioscience

Iltsvindet blæst tilbage i september

Områderne med iltsvind i de indre danske farvande blev mindre i september på grund af kraftigt blæsevejr.

28.09.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Vurdering af mikroplast-undersøgelser i drikkevand

En undersøgelse har vist spor af mikroplast i drikkevand i København. DCE har nu valideret målemetoden.

26.09.2017 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Ny analyse af kortlægning af luftkvalitet

Nyt studie vurderer forenklet metode i tidligere gennemførte kortlægning af luftkvaliteten langs statsvejene.

Forskere fra DCE har vurderet påvirkningerne af blandt andet gråsæler ved anlæggekse af den planlagte gasforbindelse Nord Stream 2.

13.09.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Bioscience

Planlagt gasledning undersøgt for påvirkning af sæler og marsvin

Det vil være muligt at reducere påvirkningerne af havpattedyr ved brug af afværgeforanstaltninger, der skræmmer dyrene ud af området, hvor Nord Stream 2 er planlagt til at ligge.

01.09.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kraftigt iltsvind på fremmarch

Fra juli til august er arealerne med kraftigt iltsvind mere end fordoblet i de indre danske farvande.

01.09.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen

Nye målinger fra Arktis

Koncentrationerne af flere forurenende stoffer i den arktiske luft er på vej ned.

23.08.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

KIC dag gav AU gevinst

Aarhusianske projekter vandt 22. august midler i konkurrence om skarpe klima-idéer

Foto: Jose Ruiz/AQUA Akvarium & Dyrepark.

16.08.2017 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nye spor efter oddere fundet på Sjælland

Forskere har fundet spor af oddere på Sjælland ved hjælp af DNA-analyser.

Viser resultater 126 til 150 ud af 463

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste