Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

05.04.2018 | Workshop, Miljø, klima og energi, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Interkalibrering af fytoplankton 2018

Det Marine Fagdatacenter (M-FDC)/ DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi inviterer medarbejdere fra Miljøstyrelsen (MST), konsulenter og andre interessenter til interkalibrering af fytoplankton (arts- og biomassebestemmelse) indenfor rammerne af Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur 2017-21 (NOVANA).

15.03.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny indsamling af viden om fosfor

Al viden om fosfor som ressource skal samles i nyt overblik.

Blandt oplægsholderne var professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet, som startede workshoppen med en præsentation af, hvordan kvælstofudvaskningen beregnes. Foto: Michael Strangholt

06.03.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Aarhus Universitet holdt åben faglig debat om regnemodel bag landbrugspakken

Aarhus Universitets model for kvælstofudvaskning, NLES4, blev diskuteret på faglig workshop 1. marts.

28.02.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Fortsat lavere forurening fra luft til jord

Færre stoffer til land- og havområder via atmosfærisk deposition.

27.02.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Hør om status for ulven i Danmark

Seniorforsker Peter Sunde fra DCE fortæller om muligheder og udfordringer i forvaltningen af de danske ulve.

26.02.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nye beregninger af fejlbehæftede kvælstof- og fosforanalyser

Modeller til korrektion af analyserede koncentrationer af total kvælstof og total fosfor.

07.02.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Dårlig ynglesæson ved Vadehavet

Dårligt vejr ødelagde yngleforsøg for flere fugle ved Vadehavskysten

30.01.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

NOVANA-rapporter for Søer, Vandløb, Fugle og Arter

Nu offentliggøres fire af årets rapporter fra naturovervågningsprogrammet.

16.01.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nye scenarier for skibes forurening i Arktis

Renere brændstof og effektive motorer mindsker forureningen fra skibstrafik i det arktiske område.

15.01.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nordjysk ulv indvandret fra Tyskland

Ulven i Nordjylland er vandret hertil fra Hamborg

12.01.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Havpattedyrforskning

NOVANA-rapport for Marine områder 2016

For 2016 offentliggøres NOVANA-rapporterne løbende frem til april.

08.01.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, BIOS, Offentligheden / Pressen

Stadig gift i falkeæg

Selvom forholdene bliver bedre for vandrefalkene i Grønland, finder forskere stadig rester af organiske giftstoffer i fuglenes æg.

05.01.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

Call for abstracts EUTRO2018 Symposium

Der er åbent for indsendelse af abstracts til EUTRO2018, 18-20 juni i Nyborg

På AU's workshop om kvælstofudvaskning diskuteres usikkerhedsberegninger og validering af den statistiske model NLES4 samt forbindelsen mellem modeller og praksis. Foto: Colourbox.

20.12.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Workshop om beregning af kvælstofudvaskning

Aarhus Universitet holder den 1. marts 2018 en workshop om grundlaget for beregning af marginaludvaskning af kvælstof fra landbrugsjorden.

19.12.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Udsigt til langsommere fald i farlige gasser

Fremskrivning tyder på mindre fald i udledningen af drivhusgasser i Danmark

01.12.2017 | Institut for Bioscience, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Iltsvindsæsonen næsten afblæst

Områder med iltsvind i de indre danske farvande fortsætter med at svinde ind.

01.12.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen

Historiske vildtdata tilgængelige for alle

Samlet vildtudbytte siden 1941 kan nu findes på ny hjemmeside.

29.11.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere

Dansk formand for PEER-netværket

Danmark overtager formandsposten i EU’s største netværk for natur- og miljøforskning.

25.11.2017 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Åben workshop om marginaludvaskning

Ny forskning støtter fortsat tal for marginaludvaskning anvendt i forbindelse med landbrugspakken.

23.11.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Foreløbig opgørelse af kvælstoftilførslen til havområder

Lavere afstrømningskorrigeret udledning af nitrat i 2016

06.11.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nye færdselsregler kan gavne Grønlands dyreliv

Grønlands dyreliv er rigt, men bliver nemt forstyrret af trafik og minedrift.

03.11.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Næste udbud på myndighedsområdet meldt ud

Aftalerne inden for luft og emissioner samt terrestrisk natur under DCE er blevet varslet i udbud fra 1. januar 2018.

03.11.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Iltsvind næsten kvalt af efterårsstorme

Der er betydeligt mindre iltsvind i de indre danske farvande end tidligere på året.

02.11.2017 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience

Forskere inviterer danskerne med på ulvejagt

Hjælp os med at finde de danske ulve. Sådan lyder opfordringen fra de forskere, der arbejder med at kortlægge den danske ulvebestand.

23.10.2017 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Mulighed for jagt på grågæs i august

Bestanden af grågæs er nu så stor, at det overvejes at udvide jagttiden. De mange gæs laver betydelige skader på landmændenes afgrøder.

Viser resultater 126 til 150 ud af 474

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste