Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

23.11.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Foreløbig opgørelse af kvælstoftilførslen til havområder

Lavere afstrømningskorrigeret udledning af nitrat i 2016

06.11.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nye færdselsregler kan gavne Grønlands dyreliv

Grønlands dyreliv er rigt, men bliver nemt forstyrret af trafik og minedrift.

03.11.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Næste udbud på myndighedsområdet meldt ud

Aftalerne inden for luft og emissioner samt terrestrisk natur under DCE er blevet varslet i udbud fra 1. januar 2018.

03.11.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Iltsvind næsten kvalt af efterårsstorme

Der er betydeligt mindre iltsvind i de indre danske farvande end tidligere på året.

02.11.2017 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience

Forskere inviterer danskerne med på ulvejagt

Hjælp os med at finde de danske ulve. Sådan lyder opfordringen fra de forskere, der arbejder med at kortlægge den danske ulvebestand.

23.10.2017 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Mulighed for jagt på grågæs i august

Bestanden af grågæs er nu så stor, at det overvejes at udvide jagttiden. De mange gæs laver betydelige skader på landmændenes afgrøder.

13.10.2017 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Dansk luft er blevet renere de sidste 30 år

Årets resultater fra dele af luftovervågningen i Danmark offentliggøres i dag.

12.10.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny analyse af gammelt kvælstof

Indholdet af kvælstof i vandløb for hundrede år siden beregnet i ny rapport.

05.10.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere

AU vinder kontrakt om vildtforvaltning

Aarhus Universitet har vundet konkurrencen om det seneste udbud om myndighedsrådgivning inden for forvaltning af vilde dyr i Danmark.

Blæsten i september har mindsket udbredelsen af iltsvind i den seneste måned.

29.09.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Bioscience

Iltsvindet blæst tilbage i september

Områderne med iltsvind i de indre danske farvande blev mindre i september på grund af kraftigt blæsevejr.

28.09.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Vurdering af mikroplast-undersøgelser i drikkevand

En undersøgelse har vist spor af mikroplast i drikkevand i København. DCE har nu valideret målemetoden.

26.09.2017 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Ny analyse af kortlægning af luftkvalitet

Nyt studie vurderer forenklet metode i tidligere gennemførte kortlægning af luftkvaliteten langs statsvejene.

Forskere fra DCE har vurderet påvirkningerne af blandt andet gråsæler ved anlæggekse af den planlagte gasforbindelse Nord Stream 2.

13.09.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Bioscience

Planlagt gasledning undersøgt for påvirkning af sæler og marsvin

Det vil være muligt at reducere påvirkningerne af havpattedyr ved brug af afværgeforanstaltninger, der skræmmer dyrene ud af området, hvor Nord Stream 2 er planlagt til at ligge.

01.09.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kraftigt iltsvind på fremmarch

Fra juli til august er arealerne med kraftigt iltsvind mere end fordoblet i de indre danske farvande.

01.09.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen

Nye målinger fra Arktis

Koncentrationerne af flere forurenende stoffer i den arktiske luft er på vej ned.

23.08.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

KIC dag gav AU gevinst

Aarhusianske projekter vandt 22. august midler i konkurrence om skarpe klima-idéer

Foto: Jose Ruiz/AQUA Akvarium & Dyrepark.

16.08.2017 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nye spor efter oddere fundet på Sjælland

Forskere har fundet spor af oddere på Sjælland ved hjælp af DNA-analyser.

Igen i år er udbyttet af rådyr faldet

16.08.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Udbyttet falder, men flere invasive arter bliver nedlagt

Den nye vildtudbyttestatistik fra jagtsæsonen 2016-17 er landet. Resultaterne vidner om fortsat nedgang i antallet af skudt vildt.

08.08.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Bioscience

Menneskeskabte søer er i god tilstand

Udtjente grusgrave får nyt liv som velfungerende biotoper.

I Aarhus midtby stammer størstedelen af den lokale luftforurening fra byens trafik. Den største forureningskilde i byen er fyring med brændeovne.

03.07.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Lokal luftforurening koster Aarhus Kommune 20.000 sygedage om året

Ny rapport beskriver sammenhængen mellem luftforurening i Aarhus Kommune, borgernes helbredstilstand og de samfundsmæssige omkostninger.

30.06.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE offentliggør årsberetning for 2016

Årsberetningen fortæller om den brede vifte af forskningsbaseret rådgivning og overvågning inden for miljø og natur fra Aarhus Universitet.

30.06.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Modeller til fremtidens vandplaner

Opdaterede modelberegninger skal danne grundlag for de danske vandplaner fra 2021.

Udlednignen af forurenende og potentielt helbredsskdelige partikler er blevet reduceret i Danmark siden forskerne første gang udførte et partikelprojekt 2002. Det skyldes bl.a. et større fokus på udledningen og forbedret teknologi.

22.06.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Miljøvidenskab

Partikelforurening i Danmark er faldende

Luftens indhold af skadelige partikler fortsætter med at falde i Danmark, viser ny rapport.

I takt med odderbestandens vækst og udbredelse er det efterhånden blevet mere almindeligt at se dagaktive oddere i Danmark. På billedet krydser en dansk odder isen med sit næste måltid – en torsk – i munden. Foto: Jan Skriver

19.06.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Bioscience

Odderen har genindtaget øen i midten

De danske oddere har for alvor fundet vej tilbage til Fyn.

Undersøgelserne af vindmøllers påvirkning af fugle og flagermus ved det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild Klitplantage er foretaget af forskere fra AU siden 2011.

15.06.2017 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Undersøgelser af flagermus og fugle ved Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi har netop afsluttet en omfattende undersøgelse af risikoen for, at flagermus og fugle kolliderer med møllerne i Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild.

Viser resultater 126 til 150 ud af 455

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste