Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Biler og brændeovne er de største kilder til luftforurening i Odense Kommune

Detaljerede opgørelser over kilderne til luftforurening og beregninger af, hvordan forskellige tiltag vil forbedre luftkvaliteten er udarbejdet for Odense Kommune.

Odense Kommune har fået kortlagt kilder til luftforurening til brug for overvejelser om fremtidige indsatser for at begrænse luftforurening. (Foto: Colourbx).

Luftforureningen i Odense Kommune er blevet nøje kortlagt, og en række forslag og muligheder til at forbedre luftkvaliteten i kommunen er minutiøst undersøgt for at danne grundlag for kommunens egen fremtidige indsats for renere luft.

I to rapporter beskriver forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi dels luftkvaliteten i Odense Kommune, dels en række forslag til mulige tiltag og målsætninger for kommunen, der skal nedbringe luftforureningen i Odense Kommune.

Den første rapport indeholder en kortlægning af luftforureningen i Odense Kommune og dens helbredsmæssige konsekvenser. Kortlægningen indeholder en luftkvalitetsvurdering med geografisk beskrivelse af luftkvaliteten og en kildeopgørelse, som beskriver kilderne til forurening og kildernes bidrag til luftkvaliteten. Desuden indeholder rapporten beregninger af luftforureningens helbredseffekter omfattende blandt andet bronkitis, astma og lungekræft og de tilhørende samfundsmæssige omkostninger.

Langt størstedelen af luftforureningen stammer ikke fra Odense Kommune, men kommer fra nabokommuner, øvrige Danmark og udlandet. Rapporten har fokus på de lokale kilder i Odense Kommune, og hvordan de påvirker forureningen af luften. Forskerne peger i kortlægningen af luftforureningen på vejtrafik og brændeovne som de to vigtigste lokale kilder til forurening af luften, og er kommet frem til, at de er omtrent lige store. Vejtrafik stod ifølge rapporten for omkring 129 mio. kr., og brændeovne for 101 mio. kr. af de samfundsmæssige omkostninger i 2019. Den tredje største kilder er kraftværker mv., som giver anledning til samfundsmæssige omkostninger på 75 mio. kr. om året.

Værktøjskasse til forbedring af luftkvaliteten
Den anden rapport indeholder et virkemiddelkatalog for luftforurening i Odense Kommune med fokus på, hvad kommunen selv kan gøre inden for bestemte områder:

By- og trafikplanlægning
Elektrificering af transport
Økonomiske virkemidler og regulering af transport
Brændeovne
Ikke-kildebaserede virkemidlers rensning af miljøet.

For hvert område er effekterne og en række muligheder beskrevet – fra roadpricing over skrotningsordninger for brændeovne til krav om elektriske entreprenørmaskiner og muligheder for at rense luften ved øget beplantning eller særlige vejbelægninger.

De to rapporter er udarbejdet for Odense Kommune. De indgår som baggrundsmateriale for Odense Kommunes overvejelser om fremtidige indsatser for at begrænse luftforurening.

Læs kortlægningsrapporten her.
Læs rapport om virkemiddelkatalog her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorforsker Steen Solvang Jensen, ssj@envs.au.dk, +45 30183127.