Aarhus Universitets segl

Organisering

Miljøstyrelsen har det overordnede ansvar for NOVANA. Yderligere oplysninger om NOVANA findes på styrelsens hjemmeside. Fagdatacentrene har ansvaret for den faglige tilrettelæggelse af overvågningen, således at overvågningsbehovene imødekommes bedst muligt indenfor de givne rammer. Rammerne fastsættes af Styrelsen for Vand og Naturforvaltning.