Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 395: Fortsatte undersøgelser af tab af næringsstoffer fra pumpelaget ved Aborg Minde Nor i Assens Kommune på Vestfyn 2018-2020

Hoffmann, C.C. & Zak, D. 2020.  Fortsatte undersøgelser af tab af næringsstoffer fra pumpelaget ved Aborg Minde Nor i Assens Kommune på Vestfyn 2018-2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. - Videnskabelig rapport nr. 395. http://dce2.au.dk/pub/SR395.pdf

Sammenfatning

 

Aborg Minde pumpelag (116 ha) ved Assens er undersøgt i perioden april 2018 – april 2020 (25 mdr) med henblik på at måle og beregne mængden af vand og næringsstoffer, der blev udpumpet til recipienten Aborg Minde Nor. Udpumpningen af total kvælstof var for hele perioden på 229 tons TN (947 kg N ha-1 år-1), og udpumpningen af total fosfor var på 6,5 tons TP (26,9 kg P ha-1 år-1). Der blev konstateret tab af sulfat på 7290 tons (30 tons SO42- ha-1 år-1).