Aarhus Universitets segl

Nr. 449: Miljøindikatorer – Indikatorer til vurdering af effekter af klimaændringer

Andersen, P., Damgaard, C., Andersen, M.A., Andersen, H.E. & Jeppesen, E. 2021. Miljøindikatorer – Indikatorer til vurdering af effekter af klimaændringer. Sammenstilling og præsentation af eksisterende data, der kan understøtte indikatorer til vurdering af klimaændringer på miljø og natur. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 66 s. - Videnskabelig rapport nr. 449. 
http://dce2.au.dk/pub/SR449.pdf

Sammenfatning 

I denne rapport sammenstilles og vurderes eksisterende data, der kan anvendes til vurdering af forskellige potentielle indikatorers anvendelighed til dokumentation af klimaændringernes effekt på det danske miljø og natur. Rapporten er opbygget, så der først gives en introduktion til problemstillingen ”effekter af klimaændringer på miljø og natur”. Herefter introduceres ”den gode indikator”, hvor der gives eksempler på klima-indikatorer, som er identificeret/udviklet bl.a. af det europæiske miljøagentur. Med dette som udgangspunkt udarbejdes bruttolisten over potentielle klimaindikatorer, som præsenteres i det efterfølgende afsnit sammen med en præsentation af det datagrundlag, der er til rådighed for arbejdet med indikatorerne. I de efterfølgende afsnit gives en række eksempler på klimaindikatorer for henholdsvis terrestrisk natur, landbrug, ferske og marine miljøer, som er baseret på forskellige typer af data og dataanalyser. Herefter samles overordnet op på vidensgrundlaget med fokus på manglende viden i forbindelse med udviklingen af og arbejdet med de forskellige indikatorer. Endelig konkluderes på anvendeligheden af indikatorerne, det eksisterende datagrundlag og analysemetoder med forslag til potentielle klimaindikatorer der kan arbejdes videre med.