Aarhus Universitets segl

Nr. 446: Prioritering af nye forurenende stoffer til en nordisk screeningsundersøgelse

Sanderson, H., Fauser, P. & Vorkamp, K. 2021. Prioritization of emerging contaminants for a Nordic screening study. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 32 pp. Scientific Report No. 446. http://dce2.au.dk/pub/SR446.pdf

Sammenfatning

Denne rapport blev bestilt af Nordisk Ministerråd (NMR) og er blevet forelagt den fælles nordiske screeningsgruppe under NMR. Rapporten skal støtte screeningsgruppen i evaluering og prioritering af kemikalier i nationale overvågningsprogrammer for vandmiljø i Norden. Formålet med rapporten er 1) at identificere viden huller og overvågningsbehov for nye stoffer, der forventes at være til stede i (vand)miljøet baseret på lister over muligvis farlige kemiske stoffer. 2) Foreslå en pan-nordisk screeningundersøgelse for prioriterede stoffer.

Rapporten bygger på rapporten fra Woldegiorgis et al. (2019). Vi anvendte de samme metoder med lette revisioner af analysefiltrene (brug, eksponering, overvågning) for at gennemføre en pan-nordisk vurdering. Vi opdaterede analysen til at inkludere data fra 2018-2020. Prioriteringsprocessen omfattede 5 filtreringstrin. Vi startede med 1872 stoffer. 194 passerede det første filter og 23 passerede det 4. filter, og til sidst passerede 16 stoffer det sidste filter (overvågning). De resulterende screeningslister bør underkastes ekspertvurdering og suppleres med problematiske forbindelser, der ikke passerede filtre 3-5. Hvis man sammenligner listen med de 16 prioriterede stoffer med de 13 prioriterede stoffer i Woldegiorgis et al. (2019) finder vi, at 10 af disse også prioriteres i denne undersøgelse. To kemikalier, CAS 2425-85-6 Pigment Red 3 og CAS 2814-77-9 Pigment Red 4 er de eneste prioriterede kemikalier, der ikke er vurderet før, da de er nye tilføjelser på CoRAP-listen.

Analysen giver en objektiv, semikvantitativ risikobaseret prioriteringsscreening af kemikalier til overvejelse i en overvågningssammenhæng i Norden. Metoden kan justeres og videreudvikles, f.eks. kan score og cut-offs justeres, og andre egenskaber kan tilføjes f.eks. mobilitet. Desuden vil databaseanalysen kunne videreudvikles ved at inkludere databaser uden for EU-systemet, f.eks. via OECD-e-chem-portalen og US EPA ToxCast og chem-dashboard. I en ikke alt for fjern fremtid kunne analysen udvides i et maskinlæring/AI-miljø.

Screeningsgruppen har fået en præsentation af udkastet til konklusioner i december 2020 og har også modtaget et udkast til rapporten i slutningen af ​​december 2020.