Aarhus Universitets segl

Nr. 427: Vilde bestøvende insekter og virkemidler

Strandberg, B., Bruus, M., Hansen, R.R., Axelsen, J.A., Dupont, Y.L. & Rasmussen, C. 2021. Vilde bestøvende insekter og virkemidler. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 150 s. - Videnskabelig rapport nr. 427. http://dce2.au.dk/pub/SR427.pdf

Sammenfatning

Vilde bestøvende insekter er generelt truede. De vilde bier, dagsommerfugle og svirrefluer, som denne rapport har fokus på, stiller imidlertid forskellige krav til levestedet gennem forskellige dele af livscyklus. I rapporten er levestedskravene eller habitatressourcerne, som de også kaldes, grundigt beskrevet for humlebier, enlige bier, dagsommerfugle og svirrefluer. For at modvirke tilbagegangen af insekterne kan iværksættes forskellige virkemidler. Rapporten gennemgår relevante eksisterende og mulige fremtidige virkemidler i forhold til at tilgodese insekternes levestedskrav og giver desuden anbefalinger til, hvordan det enkelte virkemiddel kan ændres for i større grad at understøtte vilde bestøvende insekter. I modsætning til tidligere vurderinger af virkemidler i forhold til vilde bestøvende insekter vurderer denne rapport ikke blot, i hvilket omfang virkemidlet bidrager med egnede fødeemner, men også hvorvidt øvrige levestedskrav er opfyldt.