Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 387: Styring af SCR-systemer ved hjælp af fjernbetjening ved vejene

Hertel, O, Rud Ingvardsen, C., Ellermann, T., Klenø Nøjgaard, J., 2020. Control of SCR-systems using roadside remote sensing. Results from road experiments 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 124 pp. Scientific Report No. 387 http://dce2.au.dk/pub/SR387.pdf

Sammenfatning

NEQ ApS og DCE – Nationalt center for miljø og energi har i efteråret 2019 og januar 2020 gennemført et projekt for Miljøstyrelsen. Projektet er udbudt med baggrund i den dedikerede indsats mod snyd med NOx-begrænsende udstyr på lastbiler. Arbejdsgruppen der er nedsat i forbindelse med den dedikerede indsats mod snyd med NOx-begrænsende udstyr på lastbiler er et samarbejde mellem Rigspolitiet, Miljø- og Fødevareministeriet samt Miljøstyrelsen og Færdselsstyrelsen. Projektet har fokus på manipulation og fejl på de rensesystemer, Selective Catalytic Reduction (SCR-systemerne), som fjerner kvælstofoxider (NOx) fra de nyeste store lastbilers udstødning. Det skal bemærkes, at der i denne undersøgelse fokuseres på kategorierne ’Stor lastbil’ (større end 3500 kg) og ’Personbil’ (på engelsk hhv. ’Heavy-duty truck’ and ’Passenger car’). Projektet har endvidere fokus på den ekstra belastning af miljø og folkesundhed fra de ekstra udledninger, som skabes i forbindelse med manipulationen og fejlene på SCR-systemerne. Projektet er en opfølgning på et tidligere projekt, som NEQ og DCE har gennemført for Miljøstyrelsen, og i samarbejde med Færdselsstyrelsen og Rigspolitiet (http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/MOF/bilag/565/index.htm).